Psalmii lui Salomon. Psalmul 7, cf. LXX

1. [(Psalmul) lui Salomon. Al întoarcerii]. Să nu stai departe de noi, Dumnezeu[le], ca să nu se pună pe[ste] nouă [peste noi] cei care ne-au urât pe noi fără pricină.

2. Că i-ai lepădat pe ei, Dumnezeu[le]. Să nu calce piciorul lor moștenirea sfințeniei Tale!

3. Tu, în[tru] voia Ta, învață-ne pe noi și să nu ne dai neamurilor!

4. Căci, dacă ai să trimiți moarte, Tu îi vei porunci ei pentru noi.

5. Că Tu [ești] milostiv și nu Te vei urgisi [ca] să ne sfârșești pe noi.

6. În sălășluirea numelui Tău în mijlocul nostru vom fi miluiți și nu se va întări către noi neamul[1].

7. Că Tu [ești] apărătorul nostru și noi Te vom chema și Tu ne vei asculta pe noi.

8. Că Tu Te vei îndura de neamul lui Israil întru veac și nu îl vei lepăda.

9. Și noi [vom fi] sub jugul Tău [ὑπὸ ζυγόν Σου] [întru] veac și [sub] biciul învățăturii Tale [μάστιγα παιδείας Σου].

10. Ne vei îndrepta pe noi în[tru] vremea ajutorului Tău, [ca] să miluiești casa lui Iacov întru ziua în care le-ai făgăduit-o lor [τοῦ ἐλεῆσαι τὸν οἶκον Ιακωβ εἰς ἡμέραν ἐν ᾗ ἐπηγγείλω αὐτοῖς].


[1] Neamul cel străin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *