Epistola către Evrei, cap. 1, cf. BYZ

1. În multe părți și în multe feluri [Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως] din vechime [πάλαι], Dumnezeu grăind părinților în[tru] Profeți, la sfârșitul zilelor acestora ne-a grăit nouă în[tru] Fiul,

2. pe Care L-a pus moștenitorul a toate, prin Care și veacurile le-a făcut.

3. Care, fiind strălucirea slavei [ἀπαύγασμα τῆς δόξης] și întipărirea ipostasului Său [καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως Αὐτου], și purtând toate [cu] cuvântul puterii Sale [φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ], prin El curățire dând păcatelor noastre, a șezut în cea de-a dreapta a măreției [ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης], în[tru] cei înalți [ἐν ὑψηλοῖς],

4. [cu] atât mai bun făcându-Se [decât] Îngerii, [cu] cât a moștenit nume mai valoros decât ei.

5. Căci cui [dintre] Îngeri a zis vreodată: „Fiul Meu ești Tu, Eu astăzi Te-am născut pe Tine”? Și iarăși: „Eu Îi voi fi Lui întru Părinte și El Îmi va fi Mie întru Fiu”?

6. Și iarăși, când a avut să aducă pe Cel întâi-născut întru lume, zice: „Și închinați-vă Lui toți Îngerii lui Dumnezeu!”.

7. Și către Îngeri zice: „Cel care face pe Îngerii Săi duhuri [Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους Αὐτοῦ πνεύματα] și pe liturghisitorii/ slujitorii Săi văpaie de foc [καὶ τοὺς λειτουργοὺς Αὐτοῦ πυρὸς φλόγα]”.

8. Iar către Fiul: „Tronul Tău, Dumnezeu[le], [este] întru veacul veacului, [iar] toiagul dreptății [este] toiagul Împărăției Tale.

9. Iubit-ai dreptatea și ai urât fărădelegea. Pentru aceasta Te-a uns pe Tine Dumnezeu, Dumnezeul Tău, [cu] uleiul bucuriei, mai mult decât pe cei părtași ai Tăi”.

10. Și: „Tu dintru începuturi, Doamne, pământul l-ai întemeiat și lucrurile mâinilor Tale sunt cerurile.

11. Acelea vor pieri, iar Tu rămâi. Și toți ca veșmântul se vor învechi

12. și ca o mantie îi vei înfășura pe ei și se vor schimba. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor sfârși”.

13. Și către care [dintre] Îngeri a zis vreodată: „Șezi [în] cele de-a dreapta Mea, până am să pun pe vrăjmașii Tăi scăunel picioarelor Tale!”?

14. Nu sunt toți[1] duhuri liturghisitoare/ slujitoare [Οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα], întru slujire trimițându-se [εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα], pentru cei care vor a moșteni mântuirea [διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν]?


[1] Cu referire la Sfinții Îngeri.

2 comentarii la „Epistola către Evrei, cap. 1, cf. BYZ”

  1. Cine poate citi și înțelege Scriptură astfel, în afară de cei care se nevoiesc pentru El, cei duhovnicești, cărora Dumnezeu le deschide și le luminează mintea? Cum poate omul simplu la minte și pătimaș să cunoască aceste înțelesuri dumnezeiești, așa cum au pretins părinții protestantismului și urmașii lor până azi? Doamne ajută, Părinte!

    1. Numai bine, Domnule Horia! Dumnezeu să vă lumineze întotdeauna ca să înțelegeți abisalele cărți ale Bisericii!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *