Epistola către Evrei, cap. 4, cf. BYZ

1. Așadar, să ne temem ca nu cumva lăsându-ne de făgăduința [ca] să intrăm întru odihna Sa, să pară vreunuia dintre voi a scăpa[1].

2. Căci suntem și binevestiți[2], precum aceia. Dar cuvântul auzirii[3] nu a folosit acelora, nefiind uniți [cu] credința celor care au auzit[4].

3. Căci [noi], cei care am crezut, intrăm întru odihnă[5] precum s-a zis: „Precum M-am jurat în[tru] urgia Mea: «Dacă [Nicidecum nu] vor intra întru odihna Mea!». Deși lucrurile de la zidirea lumii făcându-se [au fost făcute] [καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων].

4. Căci s-a zis undeva despre cea de a șaptea [zi] așa: „Și Dumnezeu S-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrurile Sale”.

5. Și întru [despre] aceasta, iarăși: „Dacă [Nicidecum nu] vor intra întru odihna Mea!”.

6. Așadar, când rămân vreunii să intre întru aceasta[6] și cei dintâi binevestiți n-au intrat pentru neascultare,

7. iarăși o anume zi rânduiește, „Astăzi”, în[tru] David zicând, după atât de multă vreme, precum s-a zis: „Astăzi, dacă aveți să auziți glasul Său, să nu vă învârtoșați inimile voastre”.

8. Căci dacă Iisus i-a[r fi] odihnit pe ei [Εἰ γὰρ αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν], nu grăiau [nu ar fi grăit], după acestea, despre o altă zi [οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας].

9. De aceea rămâne sabatul odihnei [σαββατισμὸς] poporului lui Dumnezeu.

10. Dar cel care a intrat întru odihna Sa și el s-a odihnit de lucrurile sale, precum Dumnezeu de ale Sale.

11. Așadar, să ne sârguim să intrăm întru acea odihnă, ca nu în[tru] aceeași pildă a neascultării cineva să cadă.

12. Căci viu [este] cuvântul lui Dumnezeu [ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ] și lucrător [καὶ ἐνεργής] și mai tăios decât toată sabia cea cu două tăișuri [καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον] și străpungând până la împărțirea sufletului și a duhului [καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος], a încheieturilor și a măduvelor [ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν], și judecător al aducerilor-aminte [καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων] și al gândurilor inimii [καὶ ἐννοιῶν καρδίας].

13. Și nu este zidire nevăzută înaintea Lui. Ci toate [sunt] goale și dezvelite ochilor Săi, către Care ne [este] nouă cuvântul.

14. Așadar, având Arhiereu mare, [în]trecând cerurile, pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, să ținem mărturisirea [κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας].

15. Căci nu avem Arhiereu [Οὐ γὰρ ἔχομεν Ἀρχιερέα] neputând să compătimească cu slăbiciunile noastre [μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν], ci ispitit întru toate [πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα], după asemănare [καθ᾽ ὁμοιότητα][7], fără de păcat [χωρὶς ἁμαρτίας].

16. Așadar [οὖν], să venim cu îndrăzneală [la] tronul harului [προσερχώμεθα μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος] ca să luăm milă [ἵνα λάβωμεν ἔλεον] și să aflăm har [καὶ χάριν εὕρωμεν] întru ajutorul cel la bună vreme [εἰς εὔκαιρον βοήθειαν].


[1] Că prin aceasta „se mântuie”.

[2] Ni s-a binevestit și nouă credința cea mântuitoare a Bisericii.

[3] Cuvântul predicării.

[4] Nefiind uniți cu credința Sfinților, cu credința celor care L-au auzit pe Dumnezeu vorbind.

[5] Întru odihna lui Dumnezeu.

[6] Întru odihna Lui.

[7] Fiind după asemănarea noastră. Fiind om ca noi, Dumnezeu și om.

2 comentarii la „Epistola către Evrei, cap. 4, cf. BYZ”

  1. Hristos Dumnezeu facut om pentru noi sa va daruiasca intelepciunea si luminarea pentru a traduce mai departe si a talcui cuvintele Sale! Craciun fericit, cu pace si bucurie, impreuna cu familia! Iar Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu sa va fie ocrotitoare si ajutatoare pururea!

    1. Vă mulțumesc frumos, Domnule Luca, și vă doresc multă sănătate și bucurie! Vă mulțumesc pentru prietenie și pentru interesul viu pentru teologie! Numai bine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.