Cântări închinate Sfântului Ioannis Damaschinos

(4 decembrie)[1]

Sfinte, Preacuvioase Părinte Ioannis Damaschinos [Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός][2], întru cuvioșie bine ți-ai trăit viața ta, nevoindu-te pentru dreapta credință și pătimind pentru ea, iar ca rod al ostenelilor tale celor iubitoare de Dumnezeu, de la tine am primit Expunerea exactă a credinței ortodoxe [Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως][3], Dogmatica ta, iubitorule de adevăr, pe care ne-ai lăsat-o nouă ca îndreptar al credinței și al vieții noastre bisericești. De aceea, ca Părintelui celui prealuminat al Bisericii ție ne rugăm și ca Teologului celui iubitor de mântuirea noastră, ca pururea să ne călăuzești pe noi în viața cu Dumnezeu, prin rugăciunile tale cele ca o bună mireasmă înaintea tronului Preasfintei Treimi, ca să ne mântuim și noi, păcătoșii[4]!

Pentru că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Fiul Fecioarei și Cel nevăzut S-a făcut văzut, tu, Sfinte Ioannis Damaschinos, Teologule cel preafrumos al Bisericii, ne-ai învățat să pictăm în icoană „asemănarea Celui Care S-a făcut văzut”[5], adică umanitatea Celui Preacurat. Ca prin ceea ce se vede, adică prin firea Lui pământească, să cinstim împreună cu ea și dumnezeirea Lui, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe Domnul și Mântuitorul sufletelor și al trupurilor noastre.

În pace ai adormit, Sfinte Ioannis Damaschinos, în 4 decembrie 749[6], și ai fost îngropat în Mănăstirea Sfântului Savvas[7], dar ne-ai lăsat ca hrană pentru mântuirea noastră opera ta teologică. În care ne-ai învățat dogmele dreptei credințe, dar și evlavia față de Sfinții lui Dumnezeu, adică viața cea cuvioasă a ortodocșilor. De aceea, Sfinte Ioannis, Preacuvioase Părinte, nu ne uita pe noi în sfintele tale rugăciuni către Preamilostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre!


[1] Am preluat Sfânta lui Icoană de aici: https://tomperna.files.wordpress.com/2013/12/st-john-of-damascus.jpg?w=446&h=598.

[2] A se vedea: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1351/sxsaintinfo.aspx.

[3] Editată în PG 94, col. 789-1228.

[4] Cântare terminată la 16. 35, pe 18 decembrie 2018, zi de marți.

[5] Citat din PG 94, col. 1240, cf. Pr. Dumitru Fecioru, Teologia Icoanelor la Sfântul Ioan Damaschin, în rev. Ortodoxia, seria a II-a, anul VIII, nr. II, aprilie-iunie, 2017, București, p. 42, n. 79.

[6] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Damascus.

[7] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1351/sxsaintinfo.aspx.