Lucas 22, 23-34, cf. BYZ

23. Și aceștia au început a se întreba în[tru] sinea lor [πρὸς ἑαυτοὺς], [despre] cine să fie dintre ei care va să facă aceasta [τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν].

24. Dar și cearta [ceartă] a fost în[tre] ei [Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς], [despre] cine pare a fi mai mare [între] ei [τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων].

25. Dar El le-a zis lor: „Împărații neamurilor domnesc peste ele și cei care stăpânesc peste ele binefăcători [εὐεργέται] se cheamă.

26. Dar [între] voi nu [trebuie să fie] așa [Ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως]! Ci [ἀλλ᾽], cel mai mare în[tre] voi [ὁ μείζων ἐν ὑμῖν], să fie ca cel mai mic [γενέσθω ὡς ὁ νεώτερος], iar cel care povățuiește [să fie] ca cel care slujește [καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν]!

27. Căci cine [este] cel mai mare: cel care șade sau cel care slujește? [Oare] nu [este] cel care șade? Dar Eu sunt în mijlocul vostru [Ἐγὼ δέ εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν] ca Cel care slujește [ὡς ὁ διακονῶν].

28. Iar voi sunteți cei care ați rămas cu Mine [Ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ Ἐμοῦ] în[tru] ispitele Mele [ἐν τοῖς πειρασμοῖς Μου].

29. Iar Eu Mă făgăduiesc vouă [κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν], precum S-a făgăduit Mie Tatăl Meu [καθὼς διέθετό Μοι ὁ Πατήρ Μου], [ca să vă dau vouă] Împărăția [Βασιλείαν],

30. ca să mâncați și să beți la masa Mea [ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης Μου], și veți ședea pe tronuri [καὶ καθίσεσθε ἐπὶ θρόνων][1], judecând cele 12 seminții ale lui Israil [κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ]”.

31. Iar Domnul a zis: „Simon[e] [Σίμων], Simon[e] [Σίμων], iată [ἰδού], Satanas v-a cerut pe voi [ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς], [ca] să vă cearnă ca pe grâu [τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον]!

32. Iar Eu m-am rugat pentru tine [Ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ], ca să nu se sfârșească credința ta [ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου]. Iar tu [καὶ σύ], cândva [ποτε], întorcându-te [ἐπιστρέψας], întărește pe frații tăi [στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου]!”.

33. Iar el I-a zis Lui: „Doamne [Κύριε], cu Tine sunt gata și întru temniță [μετὰ Σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν] și întru moarte să merg [καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι]!”.

34. Iar El a zis: „Ție îți zic [Λέγω σοι], Petre [Πέτρε], nu are să cânte astăzi cocoșul [οὐ μὴ φωνήσῃ σήμερον ἀλέκτωρ], [ca] mai înainte de 3 ori să te lepezi [πρὶν ἢ τρὶς ἀπαρνήσῃ] [zicând că] nu Mă cunoști pe Mine [μὴ εἰδέναι Με]!”.


[1] La Judecata Mea.

4 comentarii la „Lucas 22, 23-34, cf. BYZ”

  1. Dumnezeul nostru cel Prea Milostiv să ne dăruiască nouă smerenie și să ne izbăvească de ispitele cumplite ale satanei! Doamne ajută, praznice pline de bucurie mai departe să aveți!

    1. Numai bine, Părinte Ovidiu! La mulți ani și Dumnezeu să vă bucure în tot ceea ce faceți!

  2. Doamne ajuta parinte. Am o nedumerire, daca ma puteti ajuta. De ce ajunge cineva sa faca un pacat pe care nu vrea sa-l faca? Multumesc! Multa sanatate! Doamne ajuta.

    1. Pentru că obișnuința cu păcatul sau patima e mai puternică decât voința lui. Și astfel omul ajunge să facă ceea ce a început să deteste, să urască. Pentru că a început să urască păcatul, dar păcatul e mai puternic în el decât voința lui, care i-a slăbit prin multa păcătuire. Vă doresc numai bine, Domnule Florian!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *