Lucas 22, 23-34, cf. BYZ

23. Și aceștia au început a se întreba în[tru] sinea lor [πρὸς ἑαυτοὺς], [despre] cine să fie dintre ei care va să facă aceasta [τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν].

24. Dar și cearta [ceartă] a fost în[tre] ei [Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς], [despre] cine pare a fi mai mare [între] ei [τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων].

25. Dar El le-a zis lor: „Împărații neamurilor domnesc peste ele și cei care stăpânesc peste ele binefăcători [εὐεργέται] se cheamă.

26. Dar [între] voi nu [trebuie să fie] așa [Ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως]! Ci [ἀλλ᾽], cel mai mare în[tre] voi [ὁ μείζων ἐν ὑμῖν], să fie ca cel mai mic [γενέσθω ὡς ὁ νεώτερος], iar cel care povățuiește [să fie] ca cel care slujește [καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν]!

27. Căci cine [este] cel mai mare: cel care șade sau cel care slujește? [Oare] nu [este] cel care șade? Dar Eu sunt în mijlocul vostru [Ἐγὼ δέ εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν] ca Cel care slujește [ὡς ὁ διακονῶν].

28. Iar voi sunteți cei care ați rămas cu Mine [Ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ Ἐμοῦ] în[tru] ispitele Mele [ἐν τοῖς πειρασμοῖς Μου].

29. Iar Eu Mă făgăduiesc vouă [κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν], precum S-a făgăduit Mie Tatăl Meu [καθὼς διέθετό Μοι ὁ Πατήρ Μου], [ca să vă dau vouă] Împărăția [Βασιλείαν],

30. ca să mâncați și să beți la masa Mea [ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης Μου], și veți ședea pe tronuri [καὶ καθίσεσθε ἐπὶ θρόνων][1], judecând cele 12 seminții ale lui Israil [κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ]”.

31. Iar Domnul a zis: „Simon[e] [Σίμων], Simon[e] [Σίμων], iată [ἰδού], Satanas v-a cerut pe voi [ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς], [ca] să vă cearnă ca pe grâu [τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον]!

32. Iar Eu m-am rugat pentru tine [Ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ], ca să nu se sfârșească credința ta [ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου]. Iar tu [καὶ σύ], cândva [ποτε], întorcându-te [ἐπιστρέψας], întărește pe frații tăi [στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου]!”.

33. Iar el I-a zis Lui: „Doamne [Κύριε], cu Tine sunt gata și întru temniță [μετὰ Σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν] și întru moarte să merg [καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι]!”.

34. Iar El a zis: „Ție îți zic [Λέγω σοι], Petre [Πέτρε], nu are să cânte astăzi cocoșul [οὐ μὴ φωνήσῃ σήμερον ἀλέκτωρ], [ca] mai înainte de 3 ori să te lepezi [πρὶν ἢ τρὶς ἀπαρνήσῃ] [zicând că] nu Mă cunoști pe Mine [μὴ εἰδέναι Με]!”.


[1] La Judecata Mea.

4 comments

  • Dumnezeul nostru cel Prea Milostiv să ne dăruiască nouă smerenie și să ne izbăvească de ispitele cumplite ale satanei! Doamne ajută, praznice pline de bucurie mai departe să aveți!

  • Doamne ajuta parinte. Am o nedumerire, daca ma puteti ajuta. De ce ajunge cineva sa faca un pacat pe care nu vrea sa-l faca? Multumesc! Multa sanatate! Doamne ajuta.

    • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

      Pentru că obișnuința cu păcatul sau patima e mai puternică decât voința lui. Și astfel omul ajunge să facă ceea ce a început să deteste, să urască. Pentru că a început să urască păcatul, dar păcatul e mai puternic în el decât voința lui, care i-a slăbit prin multa păcătuire. Vă doresc numai bine, Domnule Florian!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *