Epistola către Evrei, cap. 5, cf. BYZ

1. Căci tot arhiereul, dintre oameni luându-se, pentru oameni este pus [în] cele către Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate,

2. putând a îngădui celor care nu cunosc și rătăcesc, întrucât și el este supus slăbiciunii.

3. Și pentru aceasta este dator, precum pentru popor, așa și pentru sine, a aduce [jertfe] pentru păcate.

4. Iar cineva nu își ia lui însuși cinstea [Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν][1], ci [numai] chemându-se de către Dumnezeu [ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ], precum [a fost chemat] și Aaron [καθάπερ καὶ Ἀαρών].

5. Așa și Hristos [Οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς], nu pe Sine S-a slăvit să Se facă [făcându-Se] Arhiereu [οὐχ Ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι Ἀρχιερέα], ci [L-a slăvit] pe Cel care a zis către El [ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας πρὸς Αὐτόν]: „Fiul Meu ești Tu, Eu astăzi Te-am născut pe Tine”.

6. Precum și în alt [loc] zice: „Tu [ești] Preot întru veac după rânduiala lui Melhisedec [Σὺ Ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ]”.

7. Care în zilele trupului Său [Ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς Αὐτοῦ], aducând [προσενέγκας] rugăciuni și rugăminți [δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας], cu strigăt tare și lacrimi [μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων], către Cel care poate [Cel care ar fi putut] să-L mântuie pe El din moarte [πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν Αὐτὸν ἐκ θανάτου], și ascultându-L din evlavie [καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας],

8. deși fiind [era] Fiul [καίπερ ὢν Υἱός] [Său], a învățat ascultarea din cele care a pătimit [ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν]

9. și, săvârșindu-Se, a fost tuturor celor care Îi ascultă Lui pricina mântuirii celei veșnice [αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου],

10. chemându-Se Arhiereu de către Dumnezeu, după rânduiala lui Melhisedec.

11. Pentru Care mult [ne este] nouă cuvântul și greu de tâlcuit a-l zice, întrucât leneși v-ați făcut [cu] auzirile.

12. Căci datori [suntem] a fi și învățători pentru vreme[a de acum], iarăși aveți nevoie a vă învăța [să vă învățăm] pe voi, care [sunt] stihiile[2] începutului cuvintelor lui Dumnezeu [τίνα τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ]. Și [pentru că] v-ați făcut având nevoie de lapte [καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος] și nu de hrana cea tare [καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς].

13. Căci tot cel care se împărtășește de lapte necunoscător [este] al cuvântului dreptății, căci prunc este.

14. Dar a celor desăvârșiți este hrana cea tare, a celor ce, prin lucrare, simțirile fiind [sunt] învățate către deosebirea binelui și a răului.


[1] Arhieriei.

[2] Lucrurile introductive în cunoașterea teologică.

2 comentarii la „Epistola către Evrei, cap. 5, cf. BYZ”

  1. „Pentru Care mult [ne este] nouă cuvântul și greu de tâlcuit a-l zice, întrucât leneși v-ați făcut [cu] auzirile.” Sărut mâna, Părinte Dorin, se potrivește și cu realitatea zilelor noastre. Doamne ajută, binecuvântați!

    1. Se potrivește, Domnule Horia, dar nu ne place să auzim acest lucru! Dumnezeu să vă întărească și să vă bucure în tot ceea ce faceți! Numai bine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *