Bisericile din Teleorman și perioada de ocupație străină [1916-1918]

Paul C. Șchiopu, Pagubele cauzate bisericilor din județul Teleorman, de trupele de ocupație, în perioada 1916/1918, Ed. Velox, Alexandria, 2018, 55 p.

*

Prefața PS Galaction Stângă, p. 5-10. În care Episcopul nostru numește Unirea de la 1918 „un moment de excepție al poporului român”, p. 10.

Datele furnizate în carte sunt din circulara nr. 40.999, din 7 noiembrie 1919, a Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice, p. 11.

De la Băneasa s-a luat un clopot de 85 de kg, de la Slobozia Mândra unul de 100 de kg, de la Balaci 3 clopote din bronz: de 200, 75 și 38 de kg, p. 13. Clopotele de la Merișani, două la număr, aveau 100 de kg, p. 14, pe când cel de la Belitori a fost luat pe 15 mai 1917 și avea 75 kg, p. 15.

Biserica din Conțești a fost devastată de soldați bulgari, în frunte cu Preotul lor militar, făcând parte din Regimentul 25 Infanterie. Și a fost deposedată de un clopot de 80 și altul de 60 de kg, p. 15.

Bisericii de la Licurici, din satul Antonești,  i s-a luat un clopot de 150 kg, p. 15.

Un comandant neamț a salvat clopotele Bisericii de la Peretu, dar gardul cimitirului a fost pus pe foc. Pagube de 200 de lei, p. 15-16.

La Putineiu nu s-a produs vreo pagubă, dar de la Cârlomanu s-a luat clopotul de 83 de kg. De la Băcălești s-a luat clopotul de 50 kg, iar de la Papa 4 candele de argint, p. 16.

De la Băsești s-a luat un clopot de 105 kg, iar de la Cervenia s-a luat un clopot de 171 kg, din 1884, și altul de 50-60 kg, p. 17.

Clopotul de la Caravaneți a avut 140 kg și le-a fost luat „fără niciun respect”, p. 17. De la Atârnați soldații bulgari au luat cărți de mare valoare, două clopote de 120 kg fiecare și suma de 66.710 lei, p. 17-18.

Clopotul de la Ștefănești avea 125 kg, cel de la Ciurari avea 140 kg, p. 18, de la Flămânda s-au luat 3 clopote: de 48, 80 și 45 kg, de la Orbeasca de Jos două clopote, p. 19.

De la Siliștea Gumești s-au luat două clopote, care aveau împreună 350 kg, și postamentul cazanului de Botez, p. 20. De la Didești s-au luat două clopote, de 27 și 25 kg, care aveau inscripție cum că au fost aduse de boierii Romanov la 1600, p. 20. Și le-au mai rămas două clopote din 1864 și unul din 1790, p. 21.

Preoții de la Măldăieni au fost puși să le slujească soldaților, p. 23.

La Netoți au băgat caii în Biserică, p. 23-24. Cele două clopote de la Dobrotești cântăreau împreună 540 kg și li s-au luat 50 de cărți, p. 24. Clopotul de la Tufeni avea 120 kg, la Ologi nicio pagubă, dar de la Secara s-a luat un clopot de 230 kg și altul de 80 kg, cât și policandrul, p. 24-25.

De la Râioasa s-a luat un clopot de 200 kg, de 2.000 de lei și altul de 56 kg, fără bon de preluare și s-au găurit turlele Bisericii în 7 locuri, pentru că s-au tras gloanțe după porumbei, p. 25.

De la Scrioaștea s-au luat 100 kg de lumânări, un clopot de 80 kg și s-a ars gardul Bisericii, p. 26. La Smârdioasa, soldații au băgat caii în Biserică și au făcut „și alte fapte necuviincioase și nepermise”, p. 27. De la Poroschia s-au luat 4 clopote: 180, 92, 80 și 40 kg, care fuseseră cumpărate și donate de Generalul C. Poenaru, p. 27.

De la Părul Rotund s-a luat un clopot de 200 kg, p. 27, de la Buzescu un clopot de 400 și altul de 200 kg, p. 28, de la Gărăgău unul de 150 kg, p. 28. De la Găvănești s-a luat un clopot din 1867, p. 30, iar de la Odaia un clopot de 85 și altul de 78 kg, p. 31. De la Salcia s-au luat 4 clopote mici, care însumau aproape 200 de kg, p. 31.

La Beuca, armata a dormit în Biserică, p. 32. Clopotul de la Crângeni a fost „ridicat de autoritățile austro-germane”, p. 32. Clopotul de la Lisa a fost luat de germani, p. 32-33. S-a luat și clopotul cel mare al Catedralei Sfântul Alexandru din Alexandria, p. 33. El cântărea 1.226 kg și a costat 4.908 lei, p. 34. A fost ridicat de germani în 1918, a ajuns în Italia și, pentru că nu a fost topit, a fost retrocedat Bisericii, p. 34. Clopotele catedralei au fost cumpărate în 1896 de Alexandru Spiru din București, p. 34.

De la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Alexandria s-a luat un clopot de 184 și altul de 84 kg, p. 35. De la Biserica Sfântul Teodor din Roșiori de Vede s-a luat un clopot de 210 kg, p. 26-37.

Din documentele olografe de la sfârșitul cărții vedem că Preoții din Teleorman, la încep sec. al 20-lea, știau să scrie și aveau un scris caligrafic.