Psalmii lui Salomon. Psalmul 10, cf. LXX

1. [În(tre) imnurile lui Salomon]. Fericit [este] omul de care Domnul Și-a amintit în[tru] mustrare și l-a înconjurat de la calea cea rea în[tru] bici, [ca el] să se curățească de păcat [și] să nu-l înmulțească.

2. Cel care își gătește spatele întru bice va fi curățit[1], căci Domnul [este] bun [cu] cei care Îi rabdă învățătura [χρηστὸς γὰρ ὁ Κύριος τοῖς ὑπομένουσιν παιδείαν].

3. Căci [El] va îndrepta căile celor Drepți și nu îi va strâmba în învățătură [καὶ οὐ διαστρέψει ἐν παιδείᾳ] și mila Domnului [καὶ τὸ ἔλεος Κυρίου] [este] în cei care Îl iubesc pe El în[tru] adevăr [ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας Αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ].

4. Și Își va aminti Domnul de robii Lui în[tru] milă, căci mărturia [Lui stă] în legea făgăduinței celei veșnice. [Căci] mărturia Domnului [este], întru cercetare, peste căile oamenilor.

5. Drept și Cuvios [este] Domnul nostru în judecățile Sale întru veac și Israil se va lăuda [cu] numele Domnului în[tru] veselie.

6. Și cei Cuvioși vor mărturisi în[tru] adunarea poporului și Dumnezeu îi va milui pe cei săraci în[tru] veselia lui Israil.

7. Că bun și milostiv [este] Dumnezeu întru veac și adunările lui Israil vor slăvi numele Domnului.

8. A Domnului [este] mântuirea în casa lui Israil [τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία ἐπὶ οἶκον Ισραηλ] întru bucuria cea veșnică [εἰς εὐφροσύνην αἰώνιον].


[1] De către El.

2 comments

  • Curățire de păcate și milostivirea lui Dumnezeu vrem, dar învățătura și biciul Lui nu le răbdăm, deși suntem foarte greșiți. De aceea nu ne îndreptăm viața și toate ne merg rău. Binecuvântați și iertați, Părinte Dorin!

    • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

      E adevărat, Doamnă Anastasia! Dumnezeu să vă bucure și să vă mângâie cu harul Său în tot ceea ce faceți! Numai bine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *