Psalmii lui Salomon. Psalmul 11, cf. LXX

1. [(Psalmul) lui Salomon, întru așteptare]. Trâmbițați în Sion, în trâmbița semnului celor Sfinți! Propovăduiți în Ierusalim glasul binevestind [φωνὴν εὐαγγελιζομένου] [Celui care binevestește][1], că Dumnezeul lui Israil [i-]a miluit întru cercetarea lor [ὅτι ἠλέησεν ὁ Θεὸς Ισραηλ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτῶν][2]!

2. Stai, Ierusalime, în[tru] Cel înalt și vezi pe copiii tăi de la răsărituri și [de la] apusuri adunați laolaltă de către Domnul!

3. De la miazănoapte vin [întru] veselia Dumnezeului lor, din insule de departe i-a adunat Dumnezeu pe ei.

4. Pe munții cei înalți i-a smerit întru netezirea lor, [iar] dealurile au fugit de la intrarea lor.

5. Dumbrăvile au umbrit lor întru trecerea lor [și] Dumnezeu a făcut să răsară lor tot pomul de bună mireasmă,

6. ca să vină Israil în[tru] cercetarea slavei Dumnezeului lor [ἵνα παρέλθῃ Ισραηλ ἐν ἐπισκοπῇ δόξης Θεοῦ αὐτῶν].

7. Îmbracă, Ierusalime, veșmintele slavei tale [ἔνδυσαι Ιερουσαλημ τὰ ἱμάτια τῆς δόξης σου]! Pregătește mantia sfințeniei tale [ἑτοίμασον τὴν στολὴν τοῦ ἁγιάσματός σου]! Că[ci] Dumnezeu a grăit cele bune [lui] Israil întru veac și încă.

8. Să facă Domnul pe care le-a grăit pentru Israil și Ierusalim. Să-l ridice Domnul pe Israil întru numele slavei Sale [ἀναστήσαι Κύριος τὸν Ισραηλ ἐν ὀνόματι δόξης Αὐτοῦ].

9. A Domnului [este] mila în Israil întru veac și încă.


[1] Adică pe Hristos, Cel care va binevesti în Ierusalim.

[2] Întru venirea Lui la ei, adică prin întruparea Lui.