Psalmii lui Salomon. Psalmul 13, cf. LXX

1. [Psalmul lui Salomon. Mângâierea celor Drepți]. Dreapta Domnului m-a acoperit, dreapta Domnului ne-a cruțat.

2. Brațul Domnului ne-a mântuit pe noi de sabia trecând prin [noi], de foamete și de moartea celor păcătoși.

3. Fiarele cele rele au năvălit [asupra] lor, în colții lor smulgeau cărnurile lor și în măsele rupeau oasele lor.

4. Și, din acestea toate, Domnul ne-a izbăvit pe noi.

5. Cel evlavios s-a tulburat pentru fărădelegile sale, ca nu cumva să fie luat împreună cu cei păcătoși.

6. Că[ci] pieirea cea groaznică [este] a celui păcătos [ὅτι δεινὴ ἡ καταστροφὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ] și nimic din toate acestea [καὶ οὐδὲν ἐκ πάντων τούτων] nu se va atinge de cel Drept [οὐχ ἅψεται Δικαίου].

7. Că nu [este] asemenea învățarea celor Drepți în[tru] neștiință [ὅτι οὐχ ὁμοία ἡ παιδεία τῶν Δικαίων ἐν ἀγνοίᾳ][1] și pieirea celor păcătoși [καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν ἁμαρτωλῶν].

8. În ascuns[2] este învățat cel Drept [ἐν περιστολῇ παιδεύεται Δίκαιος], ca să nu se bucure cel păcătos [asupra] celui Drept [ἵνα μὴ ἐπιχαρῇ ὁ ἁμαρτωλὸς τῷ Δικαίῳ][3].

9. Că[ci El] îl va certa pe cel Drept ca pe fiul cel iubit [ὅτι νουθετήσει Δίκαιον ὡς υἱὸν ἀγαπήσεως] și învățătura Lui [este] ca [pentru] cel întâi-născut[4].

10. Că[ci] Domnul va cruța pe cei Cuvioși ai Săi și fărădelegile lor le va șterge în[tru] învățătură [καὶ τὰ παραπτώματα αὐτῶν ἐξαλείψει ἐν παιδείᾳ][5].

11. Căci viața celor Drepți [este] întru veac, iar cei păcătoși vor fi luați întru pieire și încă nu se va mai afla pomenirea lor.

12. Dar în cei Cuvioși [este] mila Domnului [ἐπὶ δὲ τοὺς Ὁσίους τὸ ἔλεος Κυρίου] și în cei care se tem de El [este] mila Lui [καὶ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους Αὐτὸν τὸ ἔλεος Αὐτοῦ].


[1] Învățarea lor pedagogică, prin mustrări dumnezeiești, din cauza neștiinței lor.

[2] În taina sufletului său.

[3] Ca să nu se bucure cel păcătos că și cel Drept e mustrat de Dumnezeu.

[4] Fiul cel iubit și Cel întâi-născut fiind două referiri tainice la Hristos Domnul.

[5] Dumnezeu, învățându-i pe cei Cuvioși ai Săi, în mod tainic, cum trebuie să trăiască în sfințenie, le va șterge fărădelegile lor. Pentru că ei se vor curăți de ele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *