Psalmii lui Salomon. Psalmul 14, cf. LXX

1. [Imnul lui Salomon]. Credincios [este] Domnul [cu] cei care Îl iubesc pe El în[tru] adevăr, [cu] cei care rabdă învățătura Sa,

2. [cu] cei care umblă în[tru] dreptatea poruncilor Sale, în legea căruia [pe care] ne-a poruncit-o nouă în[tru] viața noastră.

3. Cei Cuvioși ai Domnului vor trăi în ea întru veac [Ὅσιοι Κυρίου ζήσονται ἐν αὐτῷ εἰς τὸν αἰῶνα], [căci] Paradisul Domnului [sunt] pomii vieții, [sunt] cei Cuvioși ai Lui [ὁ Παράδεισος τοῦ Κυρίου τὰ ξύλα τῆς ζωῆς Ὅσιοι Αὐτοῦ].

4. [Iar] planta lor înrădăcinându-se întru veac, nu vor fi smulși [în] toate zilele cerului,

5. că[ci] partea și moștenirea lui Dumnezeu este Israil.

6. Dar nu [sunt] așa cei păcătoși și cei fărădelege, care au iubit ziua în[tru] împărtășirea de păcatul lor [οἳ ἠγάπησαν ἡμέραν ἐν μετοχῇ ἁμαρτίας αὐτῶν].

7. În micimea putreziciunii [este] pofta lor [ἐν μικρότητι σαπρίας ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν] și nu și-au adus aminte de Dumnezeu.

8. Că[ci] căile oamenilor [sunt] cunoscute înaintea Lui pururea [ὅτι ὁδοὶ ἀνθρώπων γνωσταὶ ἐνώπιον Αὐτοῦ διὰ παντός] și cămările inimii le cunoaște înainte [ca ele] să fie [καὶ ταμίεια καρδίας ἐπίσταται πρὸ τοῦ γενέσθαι].

9. Pentru aceasta moștenirea lor [este] Iadul [διὰ τοῦτο ἡ κληρονομία αὐτῶν ᾍδης] și întunericul [καὶ σκότος] și pieirea [καὶ ἀπώλεια] și nu vor fi aflați în ziua milei celor Drepți [καὶ οὐχ εὑρεθήσονται ἐν ἡμέρᾳ ἐλέους Δικαίων].

10. Iar cei Cuvioși ai Domnului vor moșteni [οἱ δὲ Ὅσιοι Κυρίου κληρονομήσουσιν] viața întru bucurie [ζωὴν ἐν εὐφροσύνῃ].