Psalmii lui Salomon. Psalmul 18, cf. LXX

1. [Psalmul lui Salomon. Încă (Tot) al lui Hristos Domnul]. Doamne, mila Ta [este] peste lucrurile mâinilor Tale întru veac, [iar] bunătatea Ta [este] cu darul cel bogat în[tru] Israil.

2. Ochii Tăi privindu-i pe ei și nu va duce lipsă [niciunul] dintre ei. Urechile Tale ascultă întru rugăciunea celui sărac, [care se roagă] în[tru] nădejde.

3. Judecățile Tale [sunt] peste tot pământul cu milă și iubirea Ta [este] peste sămânța lui Avraam, [peste] fiii lui Israil.

4. Învățătura Ta [este] peste noi precum [este peste] fiul cel dintâi, cel unul-născut [ἡ παιδεία Σου ἐφ᾽ ἡμᾶς ὡς υἱὸν πρωτότοκον μονογενῆ], [ca] să întoarcă sufletul cel ascultător de la necunoașterea întru neștiință.

5. Să curățească Dumnezeul lui Israil întru ziua milei, în[tru] binecuvântare, întru ziua alegerii, în[tru] ridicarea Hristosului Său [ἐν ἀνάξει Χριστοῦ Αὐτου].

6. Fericiți [sunt] cei care au fost în zilele acelea[1], [ca] să vadă cele bune ale Domnului, pe care o [le] va face neamului celui care vine,

7. sub toiagul învățăturii Hristosului Domnului [ὑπὸ ῥάβδον παιδείας Χριστοῦ Κυρίου], în[tru] frica Dumnezeului Său [ἐν φόβῳ Θεοῦ Αὐτοῦ], în[tru] înțelepciunea Duhului și a dreptății și a tăriei [ἐν σοφίᾳ Πνεύματος καὶ δικαιοσύνης καὶ ἰσχύος].

8. [Ca] să-l îndrepte pe om în lucrurile dreptății, [întru] frica lui Dumnezeu, [și] să-i pună pe ei, pe toți, înaintea Domnului.

9. [Ca ei să fie] neamul cel bun, în[tru] frica lui Dumnezeu, în zilele milei. [Pauză psalmică].

10. Mare și slăvit [este] Dumnezeul nostru, locuind în[tru] cei prea înalți [ἐν ὑψίστοις κατοικῶν]. Cel care poruncește în cale luminătorilor[2], întru vremurile ceasurilor, din zile întru zile, și nu s-au abătut de la calea pe care le-a poruncit-o lor.

11. În[tru] frica lui Dumnezeu [își urmează] calea lor în fiecare zi, din ziua [în] care Dumnezeu i-a zidit pe ei și până [în] veac.

12. Și nu au rătăcit din ziua [în] care i-a zidit pe ei, din [vremea] neamurilor celor vechi nu s-au îndepărtat [de la] căile lor, nu[mai] dacă Dumnezeu le-a poruncit lor în[tru] porunca robilor Săi.


[1] Ca și în Ps. 17, 44, se vorbește la timpul trecut despre un eveniment din viitor. Se vorbește ca și când acel lucru s-ar fi petrecut deja.

[2] Luminătorilor cerești.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *