Lucas 22, 47-71, cf. BYZ

47. Și încă grăind El, iată, mulțimea! Și cel care se cheamă Iudas [Ἰούδας], unul [dintre] cei 12, mergea înaintea lor. Și s-a apropiat [el] lui [de] Iisus, [ca] să-L sărute pe El.

48. Iar Iisus i-a zis lui: „Iuda [Ἰούδα], [cu] sărutare dai pe Fiul omului [φιλήματι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως]?”.

49. Și văzând cele despre El[1], care vor fi, [Ucenicii] I-au zis Lui: „Doamne [Κύριε], dacă vom lovi în[tru] sabie [εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρᾳ]?”.

50. Și unul oarecare dintre ei a lovit pe robul arhiereului și i-a tăiat lui urechea cea dreaptă.

51. Iar Iisus, răspunzând, a zis: „Lăsați [Ἐᾶτε], până la acesta [ἕως τούτου]!”. Și, atingându-i urechea sa, l-a vindecat pe el.

52. Și Iisus a zis către cei care au venit la El, [către] arhierei și [către] căpeteniile templului [στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ] și [către] cei mai bătrâni [ai poporului]: „Ca la un tâlhar ați ieșit [Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξεληλύθατε], cu săbii și ciomege [μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων]?

53. În fiecare zi fiind Eu cu voi în templu, nu ați întins mâinile spre Mine. Dar acesta este ceasul vostru [Ἀλλ᾽ αὕτη ὑμῶν ἐστιν ἡ ὥρα] și puterea întunericului [καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους]”.

54. Și, prinzându-L pe El, L-au dus și L-au băgat pe El întru casa arhiereului. Iar Petros Îl urma de departe.

55. Și aprinzându-se focul în mijlocul curții și șezând ei împreună, ședea Petros în mijlocul lor.

56. Și văzându-l pe el o oarecare slujitoare șezând către lumină[2], și privind [asupra] lui, a zis: „Și acesta era împreună cu El”.

57. Dar el s-a lepădat de Acesta, zicând: „Femeie [Γύναι], nu L-am cunoscut pe El [οὐκ οἶδα Αὐτόν]!”.

58. Și altul, după puțin [timp], văzându-l pe el, zicea: „Și tu ești dintre ei[3]”. Iar Petros a zis: „Omule [Ἄνθρωπε], nu sunt [οὐκ εἰμί]!”.

59. Și, trecând ca un ceas [διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς], altul oarecare stăruia, zicând: „Cu adevărat și el era împreună cu Acesta [Ἐπ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ᾽ Αὐτοῦ ἦν], căci și galileos [galilean][4] este [καὶ γὰρ γαλιλαῖός ἐστιν]”.

60. Și Petros a zis: „Omule [Ἄνθρωπε], nu L-am cunoscut pe Care zici [οὐκ οἶδα Ὃ λέγεις]!”. Și numaidecât, încă grăind el, a cântat cocoșul.

61. Iar Domnul, întorcându-Se, S-a uitat [asupra] lui Petros. Și Petros și-a amintit cuvântul Domnului, cum i-a zis lui, că „Mai înainte să cânte cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine”.

62. Și, ieșind afară[5], Petros a plâns cu amar [ἔκλαυσεν πικρῶς].

63. Iar oamenii, cei care Îl țin[eau] pe Iisus, Îl batjocoreau Lui [pe El], bătându-L.

64. Și, acoperindu-L pe El[6], Îl băteau pe El [peste] față, și Îl întrebau pe El, zicând: „Profețește [Προφήτευσον]! Cine este cel care Te-a lovit pe Tine [τίς ἐστιν ὁ παίσας Σε]?”.

65. Și multe altele [Καὶ ἕτερα πολλὰ], blasfemiind [βλασφημοῦντες], ziceau întru [despre] El [ἔλεγον εἰς Αὐτόν].

66. Și cum s-a făcut ziuă, s-a adunat împreună presbiterionul[7] poporului [συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ], [cât și] arhiereii și cărturarii [ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς], și L-au dus pe El întru sinedrionul[8] lor [καὶ ἀνήγαγον Αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν], zicând:

67. „Dacă Tu ești Hristos [Εἰ Σὺ εἶ ὁ Χριστός], zi-ne nouă [εἰπὲ ἡμῖν]!”. Iar [Iisus] le-a zis lor: „Dacă am să vă zic vouă [Ἐὰν ὑμῖν εἴπω], nu aveți să credeți [οὐ μὴ πιστεύσητε].

68. Iar dacă am și să vă întreb [ἐὰν δὲ καὶ ἐρωτήσω,], nu aveți să-Mi răspundeți Mie [οὐ μὴ ἀποκριθῆτέ Μοι] sau să Mă eliberați [ἢ ἀπολύσητε].

69. De acum Fiul omului va fi șezând [Ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος] din cele de-a dreapta ale puterii lui Dumnezeu [ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ]”.

70. Și toți au zis: „Așadar [οὖν], Tu ești Fiul lui Dumnezeu [Σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ]?”. Iar El zicea către ei: „Voi ziceți că Eu sunt [Ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἐγώ εἰμι]”.

71. Iar ei au zis: „De ce mărturie încă [mai] avem nevoie?! Căci [noi] înșine am auzit-o din gura Sa”.


[1] Că El va fi prins de toată această mulțime.

[2] Către lumina focului.

[3] Dintre Ucenicii Lui.

[4] Locuitor din Galilea.

[5] Din curte.

[6] Acoperindu-I vederea.

[7] Consiliul bătrânilor.

[8] Întru sfatul lor, în Sanhedrin. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *