Lucas 23, 1-22, cf. BYZ

1. Și ridicându-se toată mulțimea lor, L-au dus pe El la Pilatos [Πιλᾶτος].

2. Și au început a-L învinui pe El, zicând: „Pe Acesta L-am aflat înșelând poporul [Τοῦτον εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος] și oprind Chesarului a se da biruri [καὶ κωλύοντα Καίσαρι φόρους διδόναι], zicând [despre] Sine a fi Hristos, Împăratul [λέγοντα Ἑαυτὸν Χριστὸν Βασιλέα εἶναι]”.

3. Iar Pilatos L-a întrebat pe El, zicând: „Tu ești Împăratul iudeilor [Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων]?”. Iar El, răspunzându-i lui, zicea: „Tu zici [Σὺ λέγεις]”.

4. Iar Pilatos a zis către arhierei și mulțimi: „Nicio vină [nu] aflu în omul acesta [Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ]”.

5. Iar ei stăruiau, zicând că „Ațâță poporul [Ἀνασείει τὸν λαόν], învățând în toată Iudea [διδάσκων καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας], începând din Galilea [și] până aici [ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε]”.

6. Iar Pilatos, auzind de Galilea, a întrebat dacă omul este galileos [galilean].

7. Și cunoscând că este din stăpânirea lui Irodis, L-a trimis pe El către Irodis, fiind și el în Ierosolima [Ierusalimuri] în acele zile [ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις].

8. Iar Irodis, văzându-L pe Iisus, s-a bucurat foarte mult [ἐχάρη λίαν]. Căci era voind de mult să-L vadă pe El, pentru că a auzit multe despre El [διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ περὶ Αὐτου]. Și nădăjduia să vadă vreun semn făcându-Se de către El [καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ Αὐτοῦ γινόμενον].

9. Și-L întreba pe El în cuvinte multe, dar El nimic [nu-i] răspundea lui.

10. Și stătuseră arhiereii și cărturarii, [și] cu putere învinuindu-L [Îl învinuiau] pe El.

11. Și Irodis disprețuindu-L pe El, împreună cu soldații săi, și batjocorindu-L, îmbrăcându-L pe El [cu] veșmântul cel luminos [περιβαλὼν Αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπράν], L-a trimis pe El lui Pilatos.

12. Și Pilatos și Irodis s-au făcut prieteni unul cu altul în acea zi, fiind unul către altul, căci mai înainte erau în vrajbă.

13. Iar Pilatos, chemând împreună pe arhierei și pe stăpânitori și poporul,

14. a zis către ei: „Mi-ați adus mie pe omul acesta, ca înșelând poporul [ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν]. Și iată, eu înaintea voastră cercetându-L, nicio vină [n-]am aflat în omul acesta, [din cele] pe care le învinuiți [le aduceți ca învinuiri] împotriva Sa!

15. Dar nici Irodis[1]! Căci v-am trimis pe voi către el[2], și iată: nimic vrednic de moarte [nu] este făcându-se Lui [οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον Αὐτῷ] [s-a făcut de către El]!

16. Așadar [οὖν], certându-L pe El [παιδεύσας Αὐτὸν], Îl voi elibera [ἀπολύσω]”.

17. Dar nevoie era [Ἀνάγκην δὲ εἶχεν] a le elibera lor unul[3] de sărbătoare [ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα].

18. Și au strigat cu toții împreună [Ἀνέκραξαν δὲ παμπληθεί], zicând: „Ia-L pe Acesta [Αἶρε Τοῦτον][4], dar eliberează-l nouă pe Barabbas[5] [ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν Βαραββᾶν]!”.

19. Care [ὅστις], pentru o oarecare răscoală făcută în cetate [διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει] și [pentru] ucidere [καὶ φόνον], era aruncat întru temniță [ἦν βεβλημένος εἰς φυλακήν].

20. Așadar, Pilatos iarăși a vorbit, voind să-L elibereze pe Iisus [θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν].

21. Iar ei strigau, zicând: „Răstignește-L! Răstignește-L pe El!”.

22. Dar el[6] a treia oară a zis către ei: „Dar ce rău a făcut Acesta [Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν Οὗτος]? Nicio vină de moarte [n-]am aflat în[tru] El [Οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν Αὐτῷ]! Așadar, certându-L pe El, Îl voi elibera”.


[1] N-a găsit vreo vină în El.

[2] Către Irodis.

[3] Un condamnat.

[4] Închide-L! Condamnă-L!

[5] Am transliterat forma de nominativ: Βαραββᾶς. Pentru că în text e cea de acuzativ, conform modului firesc de a vorbi.

[6] Pilatos.

4 comments

 • Sărutăm dreapta, Părinte! De ce nu i-a răspuns Domnul Hristos nimic lui Irod? Mulțumesc, Doamne ajută!

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Pentru că Irodis dorea să vadă doar că El face minuni, nu să se schimbe din cauza lor. Tocmai de aceea, Domnul cunoscând adevăratele lui sentimente, pe care Irodis și le-a dat pe față când El nu i-a răspuns, a găsit de cuviință să tacă. Lucru pe care, Doamnă Ana Maria, trebuie să îl facem și noi, atunci când vedem că discuția cu cineva nu duce la niciun rezultat bun. Vă doresc numai bine!

 • Sarut mana, Parinte! Ma intreb insa de ce Domnul a vorbit cu Pilat iar cu Irod nu, ca mare diferenta nu era intre ei. Ba chiar Sfantul Evanghelist ne spune aici ca s-au imprietenit dupa osandirea Mantuitorului. Deci de ce l-a considerat mai vrednic de raspuns pe Pilat decat pe Irod? Oare pentru ca acesta cauta de mai multa vreme sa Il omoare (Lc. 13, 31), pentru care motiv Domnul il si numise „vulpe” (Lc. 13, 32) si ii trimisese deja un mesaj in parabola (Lc. 13, 32-33)? Adica ii raspunsese deja? Multumesc, binecuvantati!

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Nu putem specula pe această temă, Domnule Luca! Putem considera, după cum spuneți, că Irodis era mult mai vinovat față de Domnul decât Pilatos, dar eu nu pot specula cu privire la acest lucru. Pentru că nu știm rațiunea reală pentru care Domnul a tăcut față de Irodis și a vorbit cu Pilatos. Însă atât tăcerea, cât și vorbirea Domnului ne învață că trebuie să tăcem și să vorbim cu o rațiune profundă. După ce cântărim bine lucrurile. Pentru că e nevoie ca să-i folosim pe alții, după cum e nevoie și să ne apărăm pe noi înșine. Vă doresc numai bine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *