Epistola către Evrei, cap. 7, cf. BYZ

1. Căci acesta, Melhisedec, împăratul Salimului, preotul Dumnezeului Celui Preaînalt, cel care l-a întâmpinat pe Avraam întorcându-se de la înjunghierea împăraților și binecuvântându-l [l-a binecuvântat] pe el,

2. căruia Avraam i-a împărțit și a 10-a [parte] din toate – întâi [de toate numele său] tâlcuindu-se „împăratul dreptății”, iar apoi și „împăratul Salimului”, care este [înseamnă] „împăratul păcii”,

3. [este] fără tată, fără mamă, fără genealogie, nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții având, și asemănându-se Fiului lui Dumnezeu – rămâne preot întru [ziua] cea veșnică.

4. Și vedeți cât de mare [este] acesta, căruia patriarhul Avraam și a 10-a parte din prăzi i-a dat?

5. Și cei din fiii lui Levi, preoția luând [prin] poruncă, au a zeciui poporul după lege, adică pe frații lor, deși [aceștia] ieșind [au ieșit] din mijlocul[1] lui Avraam [ἐκ τῆς ὀσφύος Ἀβραάμ].

6. Iar cel care nu se înrudește [nu era înrudit] dintre [cu] ei l-a zeciuit pe Avraam și pe cel care are [avea] făgăduințele l-a binecuvântat.

7. Și fără vreo ceartă, cel mai mic de către cel mai bun este binecuvântat.

8. Și aici, murind oamenii, iau cele [care sunt] a 10-a parte. Iar acolo, mărturisindu-se că trăiește.

9. Și, [după] cum [putem] să zicem [prin] cuvânt, prin Avraam, și Levi, cel care ia cele [care sunt] a zecea [parte], a fost zeciuit.

10. Căci încă în șalele tatălui [său] era[2], când l-a întâmpinat lui [pe el][3] Melhisedec.

11. Așadar, dacă era [ar fi fost] desăvârșirea prin preoția cea levitică – căci poporul în[tru] ea a fost legiuit – de ce [ar mai fi fost] încă nevoia, după rânduiala lui Melhisedec, altul a se ridica preot și nu a se zice [nu s-a zis]: după rânduiala lui Aaron?

12. Căci, schimbându-se preoția, de nevoie se face și schimbarea legii.

13. Căci despre Care[4] se zice acestea, altei seminții a fost părtaș, din care nimeni [nu] a slujit jertfelnicului.

14. Căci [este] cunoscut de către toți că din Iuda a răsărit Domnul nostru [ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν], pentru care seminție [nu] a grăit nimic Moisis despre preoție.

15. Și încă [și] mai mult este cu totul limpede, dacă, după asemănarea lui Melhisedec, Se ridică alt Preot,

16. Care nu după legea poruncii celei trupești a fost făcut [Ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκικῆς γέγονεν][5], ci după puterea vieții celei veșnice [ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου].

17. Căci mărturisește că „Tu [ești] Preot întru veac după rânduiala lui Melhisedec”.

18. Căci anularea [ἀθέτησις] se face mergând înaintea poruncii, pentru a ei slăbiciune și zădărnicia [ei].

19. Căci nimic [nu] a desăvârșit legea [οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος], ci [ea este] aducerea înăuntru a nădejdii celei mai bune [ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος], prin care ne apropiem lui [de] Dumnezeu [δι᾽ ἧς ἐγγίζομεν τῷ Θεῷ].

20. Și după cât nu [este] fără jurământ – căci ei, preoții, sunt făcuți fără jurământ,

21. dar cu jurământ prin Cel care zice către El: „Juratu-S-a Domnul și nu Se va căi: «Tu [ești] Preot întru veac după rânduiala lui Melhisedec» –

22. cu atât mai bună [este] făgăduința, [căreia] chezaș i s-a făcut Iisus.

23. Și cei mai mulți sunt făcuți preoți, [căci] prin [venirea] morții se opresc a rămâne.

24. Dar Acesta, pentru a rămâne El întru veac, are preoția cea neschimbătoare [ἀπαράβατον τὴν ἱερωσύνην].

25. De aceea [Ὅθεν], și pe cei care vin, prin El, lui [la] Dumnezeu [καὶ τοὺς προσερχομένους δι᾽ Αὐτοῦ τῷ Θεῷ], poate a-i mântui întru desăvârșire [σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται], pururea trăind pentru a Se ruga pentru ei [πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν].

26. Căci Arhiereu [ca] Acesta se cuvenea nouă: cuvios, fără de răutate, nepângărit, deosebindu-Se de cei păcătoși și mai înalt [decât] cerurile făcându-Se.

27. Care nu are nevoie în [toată] ziua, precum arhiereii, mai întâi a aduce jertfe pentru păcatele sale, apoi [pentru] cele ale poporului. Căci Acesta a făcut-o odată pentru totdeauna [Τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ], pe Sine aducându-Se [Ἑαυτὸν ἀνενέγκας][6].

28. Căci legea pe oameni îi pune arhierei, [pe cei] având slăbiciune. Dar cuvântul jurământului, cel după lege, pe Fiul [Îl pune, Care este] întru veac desăvârșit.


[1] Cu sensul: din sămânța lui Avraam.

[2] Levi.

[3] Pe Avraam.

[4] Despre Hristos.

[5] Nu S-a născut pe cale firească, seminală.

[6] Ca Jertfă.

2 comentarii la „Epistola către Evrei, cap. 7, cf. BYZ”

  1. Doamne ajută! Părinte Dorin, ce înseamnă că „[este] fără tată, fără mamă, fără genealogie, nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții având”? Mulțumesc mult, Doamne ajută!

    1. Pentru că nu există date despre el în Scriptură și nu se cunosc nașterea și moartea Sfântului Profet Melhisedec. A se vedea aici și aici. Numai bine, Domnule Horia!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *