Lucas 23, 44-56, cf. BYZ

44. Și era ca [la] ceasul al 6-lea și întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al 9-lea.

45. Și s-a întunecat soarele [Καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος] și s-a sfâșiat catapet[e]asma templului cea din mijloc [καὶ ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον].

46. Și, strigând [cu] glas mare, Iisus a zis: „Părinte [Πάτερ], întru mâinile Tale [εἰς χεῖράς Σου] Îmi voi încredința duhul Meu [παραθήσομαι τὸ πνεῦμά Μου]!”. Și acestea zicând, Și-a dat duhul.

47. Iar centurionul, văzând ceea ce s-a făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: „Într-adevăr, omul acesta drept era!”.

48. Și toate mulțimile, care au venit împreună la vederea [τὴν θεωρίαν][1] aceasta, văzând cele care s-au făcut, bătându-și piepturile lor [τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη], se întorceau[2].

49. Iar toți cei cunoscuți ai Săi stătuseră departe, [cât] și femeile care I-au urmat Lui din Galilea, văzând acestea.

50. Și iată, un om [cu] numele Iosif [Ἰωσήφ], sfetnic [βουλευτὴς][3] fiind, un om bun și drept –

51. care nu era consimțind [cu] sfatul și [cu] fapta lor [οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν] – din Arimatea [Ἁριμαθαία], cetatea iudeilor, și care aștepta și el Împărăția lui Dumnezeu!

52. Acesta, venind lui [la] Pilatos, a cerut trupul lui Iisus.

53. Și, dându-l jos pe el[4], l-a învelit pe el [în] giulgiu [σινδόνι] și l-a pus pe el în mormântul cel săpat în piatră [ἐν μνήματι λαξευτῷ], [în] care nu era [fusese] încă nimeni pus.

54. Și ziua [aceea] era vineri [și] sabatul se ivea.

55. Și urmând [și] femeile, care erau venite împreună cu El din Galilea, au văzut mormântul și cum a fost pus trupul Său[5].

56. Și, întorcându-se, au pregătit aromate și miruri [ἀρώματα καὶ μύρα][6]. Iar de sabat s-au liniștit după poruncă [Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν[7]].


[1] Priveliștea.

[2] Se întorceau acasă plini de durere.

[3] Membru al Sanhedrinului.

[4] De pe Cruce.

[5] Cum a fost pus în mormânt trupul Său.

[6] Sfintele Femei Mironosițe au pregătit acestea.

[7] După porunca lui Dumnezeu de a ține sabatul, ziua de odihnă săptămânală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *