Lucas 24, 1-12, cf. BYZ

1. Iar [în] una a sabaturilor [Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων][1], [întru] dimineața cea adâncă [ὄρθρου βαθέος][2], au mers la mormânt, ducând aromatele pe care le-au pregătit și [unii] oarecare[3] [erau] împreună cu ele [καί τινες σὺν αὐταῖς].

2. Și au aflat piatra rostogolită [ἀποκεκυλισμένον] de la mormânt.

3. Și, intrând, nu au aflat trupul Domnului Iisus [τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ].

4. Și ele a[u] fost în mare nedumerire pentru aceasta [Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου][4]. Dar iată, doi bărbați au stat deasupra lor [ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς][5] în veșminte strălucind [ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις]!

5. Iar ele fiind cele înspăimântate și plecându-și fața spre pământ, au zis către ele: „De ce căutați pe Cel viu[6] cu cei morți [Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν]?

6. Nu este aici [Οὐκ ἔστιν ὧδε], ci a înviat [ἀλλ᾽ ἠγέρθη]! Aduceți-vă aminte cum v-a spus vouă, încă fiind în Galilea,

7. zicând că Fiul omului se cuvine să Se dea întru mâinile oamenilor celor păcătoși și să Se răstignească, iar [în] a treia zi să învie!”.

8. Și și-au adus aminte de cuvintele Sale.

9. Și, întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea celor 11[7] și tuturor celorlalți.

10. Și erau Maria Magdalini [ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία] și Ioanna [Ἰωάννα] și Maria lui Iacovos [Μαρία Ἰακώβου] și celelalte împreună cu ele, care ziceau acestea către Apostoli [αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς Ἀποστόλους ταῦτα].

11. Și cuvintele acelora au părut înaintea lor[8] ca o prostie [ὡσεὶ λῆρος] și nu credeau lor[9].

12. Iar Petros, ridicându-se, a alergat la mormânt și, aplecându-se, vede [a văzut] giulgiurile singure zăcând [τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα]. Și s-a dus, minunându-se în[tru] sine [πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων] de ceea ce s-a făcut.


[1] În prima zi după sabat, adică duminica.

[2] Dimineața devreme.

[3] Au fost și niște bărbați dimpreună cu Sfintele Femei Mironosițe.

[4] Pentru că nu au mai găsit în mormânt trupul Său.

[5] Pentru că veneau din cer, fiind Îngerii lui Dumnezeu. De aceea ei au stat la înălțime, deasupra pământului, în aer și astfel au vorbit Sfintelor Femei.

[6] Cel viu este Iisus Hristos, Domnul nostru, Cel care a înviat din morți a treia zi.

[7] Celor 11 Sfinți Apostoli, pentru că Iudas, vânzătorul, se spânzurase.

[8] Înaintea Apostolilor.

[9] Nu credeau în cuvintele lor.

2 comentarii la „Lucas 24, 1-12, cf. BYZ”

  1. E bine că traducerea sfinției voastre ne face să ne dăm seama de așezarea îngerilor la înălțime, din v. 4, astfel ca ele să fie încredințate că văd îngeri, că vorbesc cu îngeri atât prin strălucire cât și prin faptul că stăteau în aer, „deasupra lor”. Așa au crezut cele vestite, prin natura deosebită a celor ce vesteau. Doamne ajută! Binecuvântați, Părinte Dorin!

    1. Vă mulțumesc frumos, Domnule Horia! Pentru că Sfântul Lucas a ținut să sublinieze că e o vedenie, că cei doi au venit din cer și nu sunt oameni. Dumnezeu să vă bucure întotdeauna! Vă doresc numai bine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *