Studii de istorie și de spiritualitate creștină (vol. II) [III]

[Acad. Prof. Dr.] Emilian Popescu, Studii de istorie și de spiritualitate creștină, vol. II, Ed. Academiei Române și Ed. Basilica, București, 2018, 798 p.

*

Prima parte: https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/20/studii-de-istorie-si-de-spiritualitate-crestina-vol-ii-i/. Paginile 7-307.

A doua parte: https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/27/studii-de-istorie-si-de-spiritualitate-crestina-vol-ii-ii/. Paginile 308-617.

Din p. 618: Configurația religioasă la Dunărea de Jos în ajunul și după Cruciada a IV-a.

Tatos, Sesthlav[1], Satzas, Kegen, Tyrach[2], p. 622. Noviodunum = Isaccea[3], Dinogetia = Garvăn[4], Troesmis = Turcoaia[5], p. 625.

Ioan Tzimiskes, p. 626. E, de fapt, Ἰωάννης Α΄ Τζιμισκής (925 – 10 ianuarie 976)[6].

Despre creștinarea pecenegilor în p. 627, n. 28. O mărturie de la Sfântul Ioannis Mavropos.

În anul 1020, Episcopia de Drista era dependentă de Arhiepiscopia de Ohrida, cf. p. 628, n. 29.

Cei 5 Mitropoliți ai Vicinei:

Teodoros a participat la Sinodul antiunionist de la Constantinopol din 1285.

Lucas a mijlocit pe lângă Împăratul Andronicos al II-lea să îngăduie trecerea prin imperiu a 16.000 de alani.

Macarios a fost ales în 1337-1338, pe când Vicina era ocupată de tătari și a participat la unele Sinoade la Constantinopol.

Chirillos a semnat tomosul sinodal din 1347, prin care au fost condamnați Varlaam și Achindinos și Patriarhul Ioannis Calecas.

Sfântul Iachintos se mută cu reședința la Curtea de Argeș, capitala Țării Românești, p. 638-639.

Articolul se termină în p. 645, iar între 645-649 e un rezumat în franceză al articolului. Pentru ca între p. 650-672 să fie tot articolul în franceză.

Din p. 673: Completări și rectificări la Istoria Bisericii Moldovei și la relațiile [ei] cu Bizanțul în prima jumătate a secolului al XV-lea.

Vechea Cronică de la Putna[7], p. 702, ne spune că Mitropolitul Damian și Protoiereul Constantin s-au întors cu bărbile tunse după ce au semnat „unirea” cu romano-catolicii, p. 702. Însă Damian a fost scos din pomelnicul Mitropoliei Moldovei, p. 702. Se termină în p. 706. Iar varianta în limba franceză a articolului este între p. 707-745. Și cu el se termină textul celui de al 2-lea volum. Urmează Indexul de persoane, p. 747-767, între p. 768-771: Tabel de corespondență editorială, p. 772 e pentru erata vol. I, între 773-795: Planșe, Cuprinsul: p. 796-798.


[1] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Sestlav_(jupan).

[2] Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Pecheneg_revolt.

[3] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Isaccea. Orașul Isaccea cuprinde și Tichileștiul, unde sunt bolnavii de lepră.

[4] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Garvăn,_Tulcea.

[5] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Turcoaia,_Tulcea.

[6] Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_I_Tzimiskes.

[7] A se vedea: http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Cronica_de_la_Putna.