Epistola către Evrei, cap. 8, cf. BYZ

1. Iar lucrul de căpătâi din cele care sunt [au fost] zise [este acela că] avem astfel de Arhiereu, Care a șezut de-a dreapta tronului măreției în ceruri [Ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς],

2. [fiind] Liturghisitorul Celor Sfinte [Τῶν Ἁγίων Λειτουργός] și al Cortului celui adevărat, pe care Domnul l-a ridicat și nu omul!

3. Căci tot arhiereul este pus întru a aduce daruri și jertfe. De aceea, [era] de trebuință a avea și Acesta [ceva] pe care să-l aducă.

4. Căci dacă era [ar fi fost] de pe pământ, nici [nu] era [ar fi fost] Preot, fiindcă preoții [sunt] cei care aduc darurile după lege[1],

5. care slujesc copiei și umbrei celor cerești [οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων], precum [lui] Moisis i s-a descoperit vrând [pe când a voit] a face cortul[2]. Căci [Domnul] zice [a zis]: „Vezi [acestea și] vei face toate [acestea] după tipul [κατὰ τὸν τύπον] care ți s-a arătat ție în munte[3]!”.

6. Dar acum [El] a dobândit o [și] mai de seamă slujire [διαφορωτέρας λειτουργίας], [cu] cât și este mijlocitorul [μεσίτης] [unei] făgăduințe mai bune [κρείττονός διαθήκης], care spre mai bune făgăduințe a fost legiuită [ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται].

7. Căci dacă cea dintâi era [ar fi fost] fără de prihană [ἄμεμπτος], nici cea de-a doua [nu] își căuta [și-ar fi căutat] locul.

8. Căci, mustrându-i lor [pe ei], zice: „Iată, vin zile – zice Domnul – și voi săvârși cu casa lui Israil și cu casa lui Iudas făgăduința cea nouă [διαθήκην καινήν]!

9. Nu după făgăduința pe care am făcut-o [cu] părinții lor, în ziua [în] care Eu i-am apucat de mâna lor, [ca] să-i scot pe ei din pământul Egiptosului [Egiptului]. Că[ci] ei nu au rămas în făgăduința Mea și Eu i-am nesocotit pe ei – zice Domnul.

10. Că[ci în] această făgăduință, pe care o voi rândui [cu] casa lui Israil după zilele acelea – zice Domnul – dând [voi da] legile Mele întru cugetul lor [διδοὺς νόμους Μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν] și în inimile lor le voi scrie pe ele [καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς]. Și le voi fi lor întru Dumnezeu [καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν] și ei Îmi vor fi Mie întru popor [καὶ αὐτοὶ ἔσονταί Μοι εἰς λαόν].

11. Și nu are să [mai] învețe fiecare pe concetățeanul [τὸν πολίτην] său și [nici] fiecare pe fratele său, zicând: «Cunoaște pe Domnul [Γνῶθι τὸν Κύριον]!», că[ci] toți Mă vor cunoaște, de la cel mic al lor până la cel mare al lor.

12. Că[ci] milostiv voi fi [cu] nedreptățile lor, iar de păcatele lor și de fărădelegile lor nu am să-Mi mai aduc încă aminte”.

13. [Și] când zice [a zis]: „[făgăduința] cea nouă”, [Domnul] a învechit-o pe cea dintâi. Iar ceea ce se învechește și îmbătrânește, aproape [este] de pieire.


[1] După legea lui Moisis. Pentru că se referă la preoții Vechiului Testament.

[2] Cortul mărturiei.

[3] Pe muntele Sina.