Întâmpinarea Domnului. Cele mai frumoase predici

Întâmpinarea Domnului. Cele mai frumoase predici, vol. îngrijit de Marius Vasileanu, Ed. Lumea credinței, București, 2018, 138 p.

*

Pr. Ion Buga (s-a născut în 1949 la Mocearu – Plaiul Nucului[1], în Buzău) folosește sintagma „purtătorii duhului”, p. 16, în loc de „purtătorii Duhului”, adică cei plini de harul lui Dumnezeu.

Egoismul este „aspectul sinucigaș al fericirii”, p. 18.

Pr. Vasile Gordon tratează drept „legendă” pedeapsa Sfântului Simeon, p. 29-30. Adică desființează toată personalitatea Sfântului Simeon.

Arhim. Cleopa Ilie, dimpotrivă, arată faptul că Sfântul Simeon „era preot la Templul din Ierusalim și mare cărturar al Legii Vechi”, p. 37, și vorbește despre pedepsirea lui de către Sfântul Arhanghel Gavriil, p. 38-39. Și continuă prin a spune, că după ce L-a mărturisit pe Hristos, Sfântul Simeon a murit în templu și a fost îngropat lângă zidul templului, p. 42.

Arhim. Serafim Man: Maica Domnului dorea un singur lucru: „de a fi curată înaintea lui Dumnezeu, precum raza soarelui”, p. 60.

Pr. Constantin Necula (și-a luat Doctoratul în 2004): „E mincinos acela care spune că nu se teme de moarte”, p. 69. În numele pruncilor, Pruncul Iisus a intrat în templu, p. 73.

„astăzi taina cea mare este taina prunciei lui Hristos”, p. 73

Arhim. Teofil Părăian (n. în 1929 la Topârcea[2], în Sibiu): „acela care primește învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos primește totodată și pe Domnul Hristos Însuși în sufletul său”, p. 80.

Pr. Boris Răduleanu (face pușcărie politică între 1960-1964) a afirmat faptul că Biblia ne spune că sunt 70 de neamuri pe pământ, tocmai de aceea și Domnul a trimis 70 de Ucenici către 70 de neamuri, p. 95. Însă nu ne indică niciun loc scriptural în sprijinul acestei afirmații.

Pr. Ștefan Slevoacă (a predat Morală la Cernăuți, începând cu 1938): „Pretindem că-L iubim, dar când e vorba să ne lăsăm de răutățile noastre, amânăm pocăința pentru vremea bătrâneților…”, p. 110.

Monahul Nicolae Steinhardt: „Domnul așază duhul deasupra literei”, p. 117. Folosește „duhul” cu sensul de interpretare duhovnicească. Însă aici trebuia să îl scrie cu majusculă, pentru că e vorba de harul Duhului Sfânt.

„Cei care se pretind slujitorii lui Hristos, dar se urăsc ori [se] defaimă unii pe alții sunt niște mincinoși nerușinați”, p. 119.

Iar Dumnezeu este acolo „unde este lăsat să intre”, p. 124.


[1] În satul Plaiul Nucului, în 2011, erau 578 locuitori, cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Plaiu_Nucului,_Buzău.

[2] În 2011 avea doar 140 de locuitori, cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Topârcea,_Sibiu.