Două numere din revista Ortodoxia

Rev. Ortodoxia, seria a II-a, anul III, nr. 2, aprilie-iunie, 2011, București, 267 p.

*

Are un scris mic, impropriu citirii. Cu font de 10.

Pr. David Pestroiu, în Dimensiunea euharistică a misiunii ecleziale ortodoxe, citează, în p. 58, n. 30, pe Părintele Galeriu. Cu Pr. Constantin Galeriu, Taina Mărturisirii, în rev. Ortodoxia, nr. 3-4/ 1979, p. 495. Cu următorul citat: „astăzi, oprirea de la Sfânta Împărtășanie pe un timp prea îndelungat nu mai este o metodă pastorală eficientă, mai ales atunci când credinciosul dorește sincer aceasta [pocăința n.n.] și dă dovadă sinceră de căință, întoarcere, smerenie, regret [față] de păcatele grave”.

Între timp a devenit Ierom. Atanasie Popescu[1], p. 110. L-am cunoscut pe când era mirean.

Teodora Teculescu, Taina Căsătoriei în Epistolele pauline: „Căsătoria are același scop ca și călugăria – îndumnezeirea”, p. 138, noastră. Căci „acum scopul principal al Nunții nu este nașterea de copii, ci mântuirea”, p. 139, celor doi soți.

***

Rev. Ortodoxia, seria a II-a, anul X, nr. II, aprilie-iunie, 2018, București, 190 p.

*

Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Liturghia și unitatea religioasă a poporului român, p. 12-24. Publicat inițial în rev. BOR, 74 (1956), nr. 10-11, p. 1078-1087 și preluat aici din Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Opere complete, vol. 9, Reflecții despre spiritualitatea poporului român, Ed. Basilica, București, 2018, p. 323-341.

Pr. Dr. Ștefan Zară, Legăturile dintre Mănăstirea Govora și Mișcarea duhovnicească „Rugul aprins” de la Mănăstirea Antim, p. 61-76. Membrii mișcării ortodoxe se retrăgeau la Mănăstirea Crasna și la Mănăstirea Govora, p. 62. Una dintre retragerile la Govora a avut loc în iulie 1947, p. 62. Despre Starețul Gherasim Bica în p. 62-63, n. 7.

Ierom. Paulin Lecca[2] a tradus Pelerinul rus și Sbornicul, p. 69. Și le-a tradus la București, la Mănăstirea Antim, fiind reținut acolo de Sandu Tudor, p. 69. Și a fost numit Paulin, pentru că se numea, ca mirean, Pavel Lecca, p. 71.


[1] A se vedea: https://independent.academia.edu/IeromAtanasiePopescu.

[2] Idem: https://ro.orthodoxwiki.org/Paulin_(Lecca).