Osie, cap. 3, cf. LXX

1. Și a zis Domnul către mine: „Încă mergi și iubește femeia iubind [care iubește] cele rele și [care este] preacurvară, precum Dumnezeu îi iubește pe fiii lui Israil și ei privesc către dumnezeii cei străini [θεοὺς ἀλλοτρίους][1] și iubesc prăjiturile cu stafide [πέμματα μετὰ σταφίδων]!”.

2. Și mi-am logodit-o mie [καὶ ἐμισθωσάμην ἐμαυτῷ] [cu] cei 15 [bani] de argint [πεντεκαίδεκα ἀργυρίου] și [cu] un gomor[2] de orzuri [καὶ γομορ κριθῶν] și [cu] un nevel[3] de vin [καὶ νεβελ οἴνου].

3. Și am zis către ea: „Multe zile vei ședea cu mine și nu ai să curvești, nici [nu] ai să fii [cu un] alt bărbat, iar eu [sunt] cu tine”.

4. Fiindcă multe zile vor sta fiii lui Israil nefiind împărat și nefiind stăpânitor și nefiind jertfă și nefiind jertfelnic și nici preoție și nici cele lămurite.

5. Și după acestea se vor întoarce fiii lui Israil și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe David, împăratul lor[4] și se vor uimi în[tru] Domnul [καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ Κυρίῳ][5] și în[tru] cele bune ale Lui în[tru] zilele cele de apoi [καὶ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς Αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν].


[1] Către idoli.

[2] Gomorul era o măsură de circa 450 de kg. Cf. LXX Supplements, apud BW 10.

[3] Vas de vin, cf. LXX Supplements, apud BW 10.

[4] Adică pe Hristos, fiul lui David după umanitatea Sa.

[5] Vor avea vederi dumnezeiești, extaze sfinte.