Osie, cap. 5, cf. LXX

1. Auziți acestea, preoții, și luați aminte, casa lui Israil și casa împăratului! Ascultați, pentru că despre voi este judecata! Că[ci] laț v-ați făcut piscului [ὅτι παγὶς ἐγενήθητε τῇ σκοπιᾷ] și ca plasa întinsă peste Itavirion [Ἰταβύριον][1],

2. [pentru că cei] care vânează vânatul s-au întărit. Dar Eu [sunt] învățătorul vostru.

3. Eu l-am cunoscut pe Efrem și Israil nu s-a depărtat de la Mine. Pentru că acum Efrem a curvit, [iar] Israil s-a pângărit.

4. Nu [și-]au dat sfaturile lor [ca] să se întoarcă către Dumnezeul lor [οὐκ ἔδωκαν τὰ διαβούλια αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς τὸν Θεὸν αὐτῶν], că[ci] duhul curviei în[tru] ei este [ὅτι πνεῦμα πορνείας ἐν αὐτοῖς ἐστιν], iar pe Domnul nu L-au cunoscut [τὸν δὲ Κύριον οὐκ ἐπέγνωσαν].

5. Și va fi smerită stricăciunea lui Israil întru fața sa, iar Israil și Efrem vor slăbi în[tru] nedreptățile lor și va slăbi și Iudas împreună cu ei.

6. Cu oile și [cu] vițeii vor merge să-L caute pe Domnul[2] și nu or să-L afle pe El, că[ci El] S-a abătut de la ei,

7. că pe Domnul L-au părăsit, că[ci] fiii cei străini li s-au născut lor. [Iar] acum tăciunele roșu [ἡ ἐρυσίβη] îi va mânca pe ei și pe sorții lor.

8. Trâmbițați [cu] trâmbița pe dealuri! Sunați pe cele înalte! Propovăduiți în casa On [κηρύξατε ἐν τῷ οἴκῳ Ων], [că] s-a uimit Veniamin [ἐξέστη Βενιαμιν]!

9. Efrem întru pieire s-a făcut în zilele mustrării. [Iar] în[tru] semințiile lui Israil i-am[3] arătat pe cei credincioși.

10. Stăpânitorii lui Iudas s-au făcut ca [cei care] schimbă hotarele. Peste ei voi vărsa ca apa năvala Mea [τὸ ὅρμημά Μου].

11. Efrem a asuprit pe potrivnicul său [și] a călcat judecata, [că]ci a început a merge după cele deșarte.

12. Și Eu [sunt] ca tulburarea lui Efrem și ca boldul casei lui Iudas.

13. Și Efrem [și-]a văzut boala sa și Iudas durerea sa. Și a mers Efrem către assirieni și a trimis soli către împăratul Iarim [Ιαριμ]. Dar el nu a putut să vă vindece pe voi și [nici] nu are să potolească durerea din voi.

14. Fiindcă Eu sunt ca pantera lui Efrem [διότι Ἐγώ εἰμι ὡς πανθὴρ τῷ Εφραιμ] și ca leul casei lui Iudas [καὶ ὡς λέων τῷ οἴκῳ Ιουδα]. Și Eu voi apuca și voi merge și voi lua și nu va fi cel care scoate [de la Mine].

15. Voi merge și Mă voi întoarce întru locul Meu, până ce are să se nimicească. Și vor căuta fața Mea în[tru] necazul lor. Se vor scula dis-de-dimineață zicând către Mine:


[1] Cf. https://www.loebclassics.com/view/josephus-life/1926/pb_LCL186.71.xml, Ἰταβύριον ὄρος este muntele Tabor.

[2] Îl vor căuta pe El cu jertfe.

[3] Cu referire la Dumnezeu. Pentru că aici Dumnezeu vorbește despre Sine, despre ce a făcut El.