Osie, cap. 6, cf. LXX

1. „Să mergem și să ne întoarcem către Domnul Dumnezeul nostru, că[ci] El [ne-]a luat și ne va vindeca pe noi [ὅτι Αὐτὸς ἥρπακεν καὶ ἰάσεται ἡμᾶς], [ne] va lovi și [ne] va obloji[1] pe noi [πατάξει καὶ μοτώσει ἡμᾶς].

2. Ne va însănătoși pe noi după două zile [ὑγιάσει ἡμᾶς μετὰ δύο ἡμέρας], în a treia zi vom învia [ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστησόμεθα] și vom trăi înaintea Lui [καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον Αὐτοῦ].

3. Și vom cunoaște și vom urma să-L cunoaștem pe Domnul, ca revărsatul de zori cel gata Îl vom afla pe El [ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν Αὐτόν] și va veni nouă ca ploaia pământului cea timpurie și târzie [καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμῖν πρόιμος καὶ ὄψιμος τῇ γῇ]”.

4. Ce îți voi face ție, Efrem[e]? Ce îți voi face ție, Iuda? Iar mila voastră [va fi] ca norul de dimineață și ca roua de dimineață mergând.

5. Pentru aceea i-am tăiat pe profeții voștri[2], i-am ucis pe ei în[tru] cuvintele gurii Mele și judecata Mea ca lumina va ieși [καὶ τὸ κρίμα Μου ὡς φῶς ἐξελεύσεται].

6. Pentru că milă voiesc și nu jertfă [διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν], și cunoașterea lui Dumnezeu decât arderile de tot [καὶ ἐπίγνωσιν Θεοῦ ἢ ὁλοκαυτώματα].

7. Iar ei sunt ca omul călcând făgăduința, [căci] acolo M-a disprețuit pe Mine.

8. Galaad [Γαλααδ] [este] cetatea lucrând cele deșarte [și] tulburând apa.

9. Iar tăria ta [este] de bărbat tâlhar [ἀνδρὸς πειρατοῦ]. Preoții au ascuns calea Domnului [ἔκρυψαν ἱερεῖς ὁδὸν Κυρίου]. Au omorât Sihemele [Σικιμα][3], că au făcut fărădelege.

10. În casa lui Israil am văzut cele înspăimântătoare: acolo [este] curvia lui Efrem, [căci] s-a pângărit Israil. Iar [tu], Iudas,

11. începe a-ți secera ție, în întoarcerea [către] Mine a robimii poporului Meu!


[1] Ne va pansa, ne va bandaja pe noi.

[2] Se subînțelege: pe profeții mincinoși.

[3] Σικιμα este Ac. pl. de la Συχέμ. De aceea, am format pluralul de la forma Συχέμ și nu de la forma Σικιμα.