Osie, cap. 8, cf. LXX

1. Întru sânul lor ca pământul, ca vulturul pe casa Domnului, pentru care au călcat făgăduința Mea și împotriva legii Mele au fost neevlavioși.

2. Pe Mine [Mă] vor striga: „Dumnezeu[le, Te-]am cunoscut pe Tine[!]”.

3. Că[ci] Israil a întors cele bune [și] pe cel vrăjmaș l-au căutat.

4. [Cu] ei înșiși au împărățit [ἑαυτοῖς ἐβασίλευσαν] și nu prin Mine au stăpânit [καὶ οὐ δι᾽ Ἐμοῦ ἦρξαν]. Și nu au făcut cunoscut Mie argintul lor [καὶ οὐκ ἐγνώρισάν Μοι τὸ ἀργύριον αὐτῶν] și aurul lor [și] l-au făcut lor înșiși idoli [καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ἐποίησαν ἑαυτοῖς εἴδωλα], ca să fie nimiciți cu totul [ὅπως ἐξολεθρευθῶσιν].

5. Leapădă vițelul[1] tău, Samaria! [El] a întărâtat mânia Mea peste ei. Până ce [când] nu or să poată să se curățească

6. în Israil? Și pe el dulgherul l-a făcut[2] și nu este Dumnezeu[3]. Pentru că înșelând era vițelul tău, Samaria!

7. Că[ci] cele suflate de vânt au semănat și pieirea lor le va aștepta pe ele. Neavând tăria mâinii [ca] să facă făină, iar, dacă are să și facă, cei străini o vor mânca pe ea.

8. A fost înghițit Israil. Acum s-a făcut în[tre] neamuri ca vasul cel nefolositor.

9. Că[ci] ei s-au suit înspre assirieni, Efrem a crescut din nou peste sine [și] darurile au iubit.

10. Pentru aceasta vor fi dați în[tre] neamuri. Acum îi voi primi[4] pe ei și vor înceta puțin a unge împărați și stăpânitori[5].

11. Că[ci] a înmulțit Efrem jertfelnicele, [pentru că] întru păcate i s-au făcut lui iubite jertfelnicele.

12. Am să scriu[6] [asupra] lui mulțimea și cele ale legilor sale. [Căci] întru cele străine au fost socotite jertfelnicele cele iubite.

13. Căci dacă au să jertfească jertfă și au să mănânce cărnuri, Domnul nu le va primi pe ele. Acum va pomeni nedreptățile lor și va răzbuna păcatele lor, [căci] ei spre Egiptos [Egipt] s-au întors[7] și în[tre] assirienii cei necurați vor mânca.

14. Și a uitat Israil pe Cel care l-a făcut pe el și a zidit locuri [τεμένη] [idolatre], iar Iudas a înmulțit cetățile întărite [πόλεις τετειχισμένας][8]. Și voi trimite foc întru cetățile sale și va mistui temeliile lor.


[1] Se referă la un idol din Samaria.

[2] Pe vițelul Samariei.

[3] Acest idol nu e Dumnezeu.

[4] Cu referire la Dumnezeu. El spune: „Eu îi vor primi pe ei”.

[5] Pentru că Eu îi voi stăpâni pe ei.

[6] Tot Dumnezeu vorbește.

[7] S-au întors cu inima spre Egipt.

[8] Pentru că nu au mai așteptat ajutorul de la Dumnezeu, ci s-au bazat pe propria lor forță militară.