Osie, cap. 9, cf. LXX

1. Nu te bucura, Israile, nici [nu] te veseli precum neamurile! Pentru că ai curvit de la Dumnezeul tău [și] ai iubit darurile peste toată aria grâului.

2. Aria și teascul nu l-a cunoscut [i-au cunoscut] pe ei și vinul l-a mințit [i-a mințit] pe ei.

3. Nu au locuit în pământul Domnului. Efrem a locuit întru Egiptos [Egipt] și în[tre] assirienii cei necurați vor mânca.

4. Nu au vărsat Domnului vin și nu au îndulcit Lui [și nu L-au îndulcit pe El]. Jertfele lor [sunt] ca pâinea plângerii [ἄρτος πένθους] lor: toți cei care le mănâncă pe ele se vor pângări. Pentru că pâinile lor, [dimpreună cu] sufletele lor, nu vor intra întru casa[1] Domnului.

5. Ce veți face în ziua adunării de sărbătoare și în ziua praznicului Domnului?

6. Pentru aceea, iată, vor merge dintru chinuirea Egiptosului [Egiptului] și îi va aștepta pe ei Memfis [Μέμφις] și îi va îngropa pe ei Mahmas [Μαχμας]! Argintul lor pieirea va moșteni, ghimpii [vor fi] în corturile lor.

7. Au venit zilele răzbunării. Au venit zilele răsplătirii tale. Și Israil va fi chinuit ca Profetul care a fost uimit[2] [καὶ κακωθήσεται Ισραηλ ὥσπερ ὁ Προφήτης ὁ παρεξεστηκώς], [ca] omul purtător de Duh [ἄνθρωπος ὁ πνευματοφόρος[3]]. De mulțimea nedreptăților tale s-a înmulțit nebunia ta.

8. Straja [σκοπὸς] lui Efrem [este] cu Dumnezeu. Profetul [este] lațul cel întortocheat în toate căile sale [Προφήτης παγὶς σκολιὰ ἐπὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ]. Nebunia în casa Domnului au întărit [μανίαν ἐν οἴκῳ Κυρίου κατέπηξαν].

9. S-au stricat după zilele dealului [ἐφθάρησαν κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ βουνοῦ][4]. Se va [vor] pomeni nedreptățile sale [și] se va [vor] răzbuna păcatele sale.

10. Ca strugurele în pustiu l-am aflat pe Israil[5] și ca straja în smochinul cel timpuriu i-am văzut pe părinții lor. Ei au intrat către Beelfegor [Βεελφεγωρ][6] și s-au înstrăinat întru rușine [καὶ ἀπηλλοτριώθησαν εἰς αἰσχύνην] și s-au făcut cei care au fost iubiți ca cei care au fost urâți [καὶ ἐγένοντο οἱ ἠγαπημένοι ὡς οἱ ἐβδελυγμένοι].

11. Efrem ca pasărea s-a întins[7]. Slăvile lor [sunt] din nașteri și chinuri și zămisliri.

12. Pentru că, și dacă am să-i hrănesc pe copiii lor, vor fi fără de copii dintre [printre] oameni. Pentru că și vai lor este carnea Mea din ei [διότι καὶ οὐαὶ αὐτοῖς ἐστιν σάρξ Μου ἐξ αὐτῶν].

13. Efrem, care chip a văzut, întru laț au stat copiii lor. Iar Efrem să scoată întru străpungere pe copiii săi.

14. Dă lor, Doamne! Ce vei da lor? Dă-le lor pântece nenăscător [μήτραν ἀτεκνοῦσαν][8] și sânii cei uscați [μαστοὺς ξηρούς][9]!

15. Toate răutățile lor [sunt] întru Galgal [Γαλγαλ], că[ci] acolo i-am urât pe ei. Pentru răutățile obiceiurilor lor, din casa Mea îi voi scoate pe ei. Nu voi adăuga să-i iubesc pe ei, [căci] toți stăpânitorii lor [sunt] neascultând[10].

16. Efrem a trudit, rădăcinile sale s-a[u] uscat, roadă nu mai are să aducă. Pentru că, și dacă are să nască, voi ucide[11] poftele pântecelui lor [ἀποκτενῶ τὰ ἐπιθυμήματα κοιλίας αὐτῶν].

17. Dumnezeu îi va lepăda pe ei, că[ci] nu au ascultat de El, și vor fi rătăcitorii din[tre] neamuri [καὶ ἔσονται πλανῆται ἐν τοῖς ἔθνεσιν].


[1] Se referă la templul din Ierusalim.

[2] Care a trăit o uimire dumnezeiască, adică o vedere extatică.

[3] Forma ὁ πνευματοφόρος de aici e una singulară în Vechiul Testament.

[4] Cu referire la jertfele idolatre aduse pe dealuri.

[5] Acestea le spune Dumnezeu despre Sine.

[6] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Heresy_of_Peor.

[7] Și-a întins aripile.

[8] Pântece sterp, nefertil.

[9] Sâni fără lapte.

[10] Neascultând voia Mea.

[11] Domnul spune asta.

2 comments

  • Doamne ajută! „Pentru că și vai lor este carnea Mea din ei” (v. 12) este pentru evrei sau și pentru noi creștinii care ne împărtășim cu Domnul și nu facem cele ce ne poruncește El? Îmi amintesc de Sfântul Ignatie Briancianinov care tâlcuia în felul acesta cuvintele: „Ce folos ai de sângele meu de mă cobor în stricăciune” (Ps. 29, 9)… Mulțumesc, Doamne ajută!

    • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

      E pentru toată lumea, Domnule Horia! Dar mai ales pentru noi, creștinii, care considerăm că e „un păcat” să ne împărtășim des cu Domnul sau care, împărtășindu-ne cu El, tratăm împărtășirea ca pe ceva „nesemnificativ”. Vă doresc numai bine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *