Osie, cap. 10, cf. LXX

1. Vie crescând roditor [este] Israil. Rodul ei bine-crescând, după mulțimea roadelor ei. [Israil] a înmulțit jertfelnicele[1]. După cele bune ale pământului său, a zidit stâlpi[2].

2. Au împărțit inimile lor [ἐμέρισαν καρδίας αὐτῶν]. [De aceea], acum vor fi nimiciți. [Căci El] va dărâma jertfelnicele lor [și ei] vor îndura[3] stâlpii lor.

3. Pentru că acum vor zice: „Nu este împărat nouă[4], că nu ne-am temut de Domnul. Iar împăratul ce ne va face nouă?”.

4. Grăind cuvinte, motive mincinoase, [astfel] va pune făgăduință. Judecata va răsări ca iarba pe uscăciunea câmpului.

5. [Cu] vițelul casei On vor pribegi cei care locuiesc Samaria, că[ci] a plâns poporul său asupra sa[5]. Și precum l-au amărât pe el, [așa] se vor bucura peste slava sa, că[ci] a fost izgonit de la el.

6. Și pe el[6], legându-l, la assirieni l-au adus împăratului Iarim [ca darurile] cele străine. Efrem în dar va primi și Israil va fi rușinat în sfatul său.

7. Samaria îl va arunca pe împăratul ei ca pe un băț pe fața apei.

8. Și vor fi înlăturate altarele On [βωμοὶ Ων], [care sunt] păcatele lui Israil. Spinii și ciulinii se vor sui peste jertfelnicele lor. Și vor zice munților: „Acoperiți-ne pe noi!” și dealurilor: „Cădeți pe[ste] noi!”[7].

9. De când Israil a păcătuit, munții acolo au stat. [Oare] războiul, [care are să vină] pe[este] copiii nedreptății [τὰ τέκνα ἀδικίας], nu are să-i apuce pe ei în deal[8]?

10. A venit să-i certe pe ei. Și, când se vor certa ei [vor fi certați ei], popoarele vor fi adunate împreună pe[este] ei, în [pentru] amândouă nedreptățile lor.

11. Efrem [este] juninca învățată a iubi cearta [Εφραιμ δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾶν νεῖκος][9]. Iar Eu voi veni pe[ste] cea mai bună [parte] a grumazului ei, voi încăleca pe Efrem și îl voi trece în tăcere pe Iudas [și] voi întări lui Iacov.

12. Semănați vouă înșivă întru dreptate [σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην]! Secerați întru rodul vieții [τρυγήσατε εἰς καρπὸν ζωῆς]! Luminați vouă înșivă lumina cunoașterii [φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως]! Căutați pe Domnul [ἐκζητήσατε τὸν Κύριον], până or să vă vină vouă roadele dreptății [ἕως τοῦ ἐλθεῖν γενήματα δικαιοσύνης ὑμῖν]!

13. Că[ci] de ce ați trecut în tăcere neevlavia și nedreptățile ei ați secerat? Ați mâncat rod mincinos. Că[ci] ai nădăjduit în carele tale de război [și] în mulțimea puterii tale.

14. Și se va ridica pieirea în poporul tău și toate cele care au fost îngrădite ale tale se va [vor] duce ca stăpânitorul Salaman [Σαλαμαν], din casa lui Ierobaal [Ιεροβααλ], în zilele războiului. [Căci] pe mamă pe[este] copiii [ei] au aruncat-o.

15. Casa lui Israil, așa vă voi face vouă, de la fața răutăților voastre. De dis-de-dimineață au fost aruncați, a fost aruncat împăratul lui Israil.


[1] Jertfelnicele idolatre.

[2] Stâlpi idolatri.

[3] Vor suferi pentru că și-au ridicat stâlpi închinați idolilor.

[4] Nu avem împărat. Nu recunoaștem vreun împărat pământesc.

[5] Asupra idolului sub formă de vițel.

[6] Pe același idol sub formă de vițel.

[7] Profeție de care va aminti Domnul în Lc. 23, 30.

[8] Închinându-se la idoli pe deal.

[9] Să fie certată.