Osie, cap. 12, cf. LXX

1. Efrem M-a înconjurat în[tru] minciună și casa lui Israil și a lui Iudas în[tru] neevlavii. Acum i-a cunoscut pe ei Dumnezeu și popor sfânt va fi chemat lui Dumnezeu.

2. Iar Efrem vântul cel rău a îndepărtat, [fiind] zăduf toată ziua. Le-a înmulțit pe cele deșarte și pe cele de nimic și făgăduință cu assirienii a pus și uleiul întru Egiptos îl vindea.

3. Iar judecata Domnului [este] către Iudas, [ca] să-l răzbune pe Iacovos după căile sale și după obiceiurile sale îi va răsplăti lui.

4. În pântece l-a păcălit pe fratele său și în[tru] ostenelile sale s-a întărit către Dumnezeu.

5. Și s-a întărit cu Îngerul și a putut. Au plâns și s-au rugat Mie, în casa On M-au aflat și acolo s-a grăit către el.

6. Iar Domnul Dumnezeu, Atotțiitorul, va fi pomenirea sa.

7. Și tu la Dumnezeul tău te vei întoarce [καὶ σὺ ἐν Θεῷ σου ἐπιστρέψεις][1]. Mila și judecata păzește [ἔλεον καὶ κρίμα φυλάσσου] și apropie-te către Dumnezeul tău pururea [καὶ ἔγγιζε πρὸς τὸν Θεόν σου διὰ παντός]!

8. Hanaan [Χανααν]: în mâna lui [este] jugul nedreptății [ζυγὸς ἀδικίας]. [El] a iubit a asupri.

9. Și Efrem a zis: „Însă m-am îmbogățit. Am aflat odihnă mie însumi”. Toate trudele sale nu vor fi aflate lui, pentru nedreptățile pe care le-a păcătuit.

10. Iar eu, Domnul, Dumnezeul tău, te-am scos pe tine din pământul Egiptosului. Încă te voi locui în corturi [ἔτι κατοικιῶ σε ἐν σκηναῖς], precum [în] ziua sărbătorii [καθὼς ἡμέρᾳ ἑορτῆς].

11. Și voi grăi către Profeți [καὶ λαλήσω πρὸς Προφήτας], și Eu vederi am înmulțit [καὶ Ἐγὼ ὁράσεις ἐπλήθυνα][2] și în mâinile Profeților M-am asemănat [καὶ ἐν χερσὶν Προφητῶν ὡμοιώθην][3].

12. Dacă nu este Galaad [Γαλααδ], atunci cei mincinoși erau în Galgal [Γαλγαλ]. Stăpânitorii jertfind [ἄρχοντες θυσιάζοντες] și jertfelnicele lor [fiind] ca broaștele țestoase[4] pe uscăciunea câmpului [καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν ὡς χελῶναι ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ].

13. Și Iacov s-a îndepărtat întru câmpul Siriei și Israil a slujit pe[ntru] femeie și în[tru] femeie s-a păzit.

14. Și, prin Profetul, Domnul a scos pe Israil din Egiptos și [tot] prin Profet s-a păzit.

15. Efrem s-a mâniat și s-a urgisit, iar sângele său peste el va fi vărsat și Domnul va răsplăti lui ocara sa.


[1] Te vei întoarce către El prin pocăință.

[2] Am înmulțit vederile extatice, vedeniile.

[3] Sfinților Profeți le-am revelat cele despre Mine, încât, în cuvintele lor, aveți asemănarea Mea. Aveți chipul Meu cel duhovnicesc.

[4] Aici fiind singura dată când sunt amintite broaștele țestoase în LXX.