Amos, cap. 3, cf. LXX

1. Ascultați cuvântul acesta, pe care l-a grăit Domnul către voi, casa lui Israil, și către toată seminția pe care a scos-o din pământul Egiptosului, zicând:

2. „Numai pe voi v-am cunoscut dintre toate semințiile pământului. Pentru aceasta Mă voi răzbuna asupra voastră [pentru] toate păcatele voastre.

3. Oare vor merge doi pe aceeași [cale] pentru puțin, dacă nu are să se cunoască [între] ei?

4. Oare va răcni leul din dumbrava lui neavând vânat? Oare va da puiul de leu glasul său, din culcușul său, pentru puțin, dacă nu are să prindă ceva?

5. Oare va cădea pasăre pe pământ fără de păsărar[1][ἄνευ ἰξευτοῦ]? Oare va sta lațul pe pământ fără să prindă ceva?

6. Oare va suna trâmbița în cetate și poporul nu se va înspăimânta? Oare va fi răutatea [κακία][2] în cetate, pe care Domnul nu a făcut-o?

7. Pentru că Domnul Dumnezeu nu are să facă lucru[3], dacă nu are să descopere certarea Sa către robii Săi, [către] Profeți.

8. Leul va răcni, și cine nu se va înfricoșa? Domnul Dumnezeu a grăit [Κύριος ὁ Θεὸς ἐλάλησεν], și cine nu va profeți [καὶ τίς οὐ προφητεύσει]?

9. Vestiți țărilor în[tre] assirieni și în țările Egiptosului și ziceți: «Adunați-vă împreună în muntele Samariei și vedeți pe cele minunate [și] multe în mijlocul ei și asuprirea cea [care este] în aceasta»!

10. Și nu [le-]a cunoscut [pe cele] care va [vor] fi înaintea ei”, zice Domnul, „cei care agonisesc nedreptatea [οἱ θησαυρίζοντες ἀδικίαν] și suferința în țările lor [καὶ ταλαιπωρίαν ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν]”.

11. Pentru aceasta, acestea zice Domnul Dumnezeu: „Tirosul [Τύρος], împrejurul pământului său, va fi pustiit și se va coborî din tine tăria ta și vor fi jefuite țările tale”.

12. Acestea zice Domnul: „[În] ce fel, când păstorul are să scoată din gura leului două picioare sau lobul urechii [λοβὸν ὠτίου], așa vor fi scoși fiii lui Israil, care locuiesc în Samaria, dinaintea seminției și în Damascos preoții”.

13. „Ascultați și mărturisiți casei lui Iacov!”, zice Domnul Dumnezeu Atotțiitorul [Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ].

14. „Pentru că în ziua când [διότι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ὅταν] am să răzbun neevlavia lui Israil asupra lui [ἐκδικῶ ἀσεβείας τοῦ Ισραηλ ἐπ᾽ αὐτόν], și [atunci] Mă voi răzbuna asupra jertfelnicelor Betilului și va [vor] fi rupte coarnele jertfelnicului și vor cădea pe pământ.

15. Voi tulbura și voi lovi casa cea înconjurată de coloane [τὸν οἶκον τὸν περίπτερον] peste casa cea de vară [τὸν οἶκον τὸν θερινόν] și vor pieri casele cele de fildeș [οἶκοι ἐλεφάντινοι] și vor fi adăugate casele, altele, cele multe”, zice Domnul.


[1] Vânătorul de păsări.

[2] Substantivul e la N și nu la Ac. Pentru că răutatea de aici este certarea Lui față de popor.

[3] Din cele prin care îi va mustra.