Amos, cap. 4, cf. LXX

1. Ascultați cuvântul acesta, junincilor ale Vasanitisului[1] [δαμάλεις τῆς Βασανίτιδος]! Cele din muntele Samariei, cele care îi asupriți pe cei săraci și îi călcați în picioare pe cei sărmani. Cele care le ziceți domnilor lor: „Dați-ne nouă ca să bem!”.

2. Se jură Domnul pe Cei Sfinți ai Săi [ὀμνύει Κύριος κατὰ τῶν Ἁγίων Αὐτοῦ]: „Pentru că, iată, vin zile peste voi și vă vor lua pe voi cu armele și pe cei împreună cu voi întru cazane arzând dedesubt, [căci] răufăcătorii vă vor arunca în foc!

3. Și veți fi scoase [voi], cele dezbrăcate, una împotriva alteia, și veți fi aruncate întru muntele Remman [Ρεμμαν]”, zice Domnul Dumnezeu.

4. „Ați intrat întru Betil și ați nelegiuit, și întru Galgala ați înmulțit să săvârșiți neevlavia și ați adus întru dimineață jertfele voastre [și] întru a treia zi cele ale zeciuielilor voastre.

5. Și au citit afară legea și au numit mărturisiri. Vestiți [așadar], că acestea au iubit fiii lui Israil!”, zice Domnul Dumnezeu.

6. „Și Eu vă voi da vouă strepezirea dinților [γομφιασμὸν ὀδόντων] în toate cetățile voastre și lipsă de pâini în toate locurile voastre. Și nu v-ați întors către Mine”, zice Domnul.

7. „Și Eu, înainte [cu] trei luni de seceriș, am oprit de la voi ploaia. Și voi ploua peste o cetate, iar peste altă cetate nu voi ploua. O parte va fi plouată, iar partea peste care nu voi ploua, peste aceasta se va usca.

8. Și se vor aduna două și trei cetăți într-o cetate să bea apă și nu au să se sature. Și nu v-ați întors către Mine”, zice Domnul.

9. „V-am lovit pe voi întru ardere și în[tru] gălbinare[2]. Ați înmulțit grădinile voastre, viile voastre și smochinii voștri, iar pe măslinii voștri i-a mâncat omida. Și nici așa [nu] v-ați întors către Mine”, zice Domnul.

10. „Am trimis moarte întru voi în calea Egiptosului și i-am omorât în[tru] sabie pe tinerii voștri, împreună cu robimea cailor tăi, și am dus în foc taberele voastre în urgia Mea. Și nici așa [nu] v-ați întors către Mine”, zice Domnul.

11. „V-am pierdut pe voi precum Dumnezeu a pierdut Sodoma și Gomorra [κατέστρεψα ὑμᾶς καθὼς κατέστρεψεν ὁ Θεὸς Σοδομα καὶ Γομορρα] și v-ați făcut ca tăciunele scos din foc [καὶ ἐγένεσθε ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός]. Și nici așa [nu] v-ați întors către Mine”, zice Domnul.

12. „Pentru aceasta, așa îți voi face ție, Israile! Însă, [pentru] că așa îți voi face ție, pregătește-te a chema pe Dumnezeul tău, Israile!

13. Pentru că, iată, Eu [sunt] întărind tunetul [Ἐγὼ στερεῶν βροντὴν] și zidind duh [καὶ κτίζων πνεῦμα][3] și vestind întru oameni pe Hristosul Său [καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν Χριστὸν Αὐτοῦ], făcând zori și negură [ποιῶν ὄρθρον καὶ ὁμίχλην] și urcând pe înălțimile pământului [καὶ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς]! [Căci] Domnul Dumnezeu Atotțiitorul [este] numele Lui”.


[1] De la forma de N. Βασανίτις.

[2] Icter.

[3] Se referă la faptul că Domnul e Făcătorul Îngerilor, dar și al sufletelor oamenilor.