Amos, cap. 5, cf. LXX

1. Ascultați cuvântul acesta al Domnului, pe care eu îl iau asupra voastră [ca] plângere, casa lui Israil!

2. A căzut [și încă] nu mai are să adauge să se ridice fecioara lui Israil. A căzut pe pământul ei [și] nu este cel care o va ridica pe ea.

3. Pentru că acestea zice Domnul, Domnul: „Cetatea din care ieșeau o mie va rămâne o sută și din care ieșeau o sută va rămâne zece [în] casa lui Israil”.

4. Pentru că acestea zice Domnul către casa lui Israil: „Căutați-Mă și veți trăi [ἐκζητήσατέ Με καὶ ζήσεσθε]!

5. Și nu căutați Betilul și întru Galgala nu intrați și pe la fântâna jurământului nu treceți! Că[ci] Galgala robindu-se va fi robită și Betilul va fi ca nefiind [ἔσται ὡς οὐχ ὑπάρχουσα].

6. Căutați pe Domnul și trăiți! Ca să nu strălucească ca focul casa lui Iosif. Și [căci] o va mistui pe ea și nu va fi cel care va stinge casei lui Israil.

7. Domnul [este] Cel care face judecată întru înălțime [Κύριος ὁ ποιῶν εἰς ὕψος κρίμα] și dreptatea întru pământ a pus [καὶ δικαιοσύνην εἰς γῆν ἔθηκεν].

8. Cel care face toate [ποιῶν πάντα] și prefăcându-le [καὶ μετασκευάζων] și întoarce întru dimineață umbra morții [καὶ ἐκτρέπων εἰς τὸ πρωὶ σκιὰν θανάτου] și ziua întru noapte întunecând [καὶ ἡμέραν εἰς νύκτα συσκοτάζων]. Cel care cheamă apă marii [ὁ προσκαλούμενος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης] și vărsând-o pe ea peste fața pământului [καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς]. Domnul Dumnezeu Atotțiitorul [Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ] [este] numele Lui [ὄνομα Αὐτῷ].

9. Cel care împarte pieire în[tru] tărie și mâhnire peste cetate aduce”.

10. L-au urât în porți [pe cel care] mustră și cuvântul cel cuvios l-au urât.

11. „Pentru aceasta, pentru care [că] dădeau palme celor săraci și darurile cele alese ați primit de la ei, casele cele lustruite ați zidit și nu aveți să locuiți în[tru] ele, viile cele plăcute ați sădit și nu aveți să beți vinul din ele.

12. Că[ci] am cunoscut neevlaviile cele multe ale voastre [ὅτι ἔγνων πολλὰς ἀσεβείας ὑμῶν] și păcatele voastre cele tari [καὶ ἰσχυραὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν], călcându-l în picioare pe cel Drept [καταπατοῦντες Δίκαιον], luând schimbările [λαμβάνοντες ἀλλάγματα][1] și [de la cei] nevoiași la porți abătându-vă [καὶ πένητας ἐν πύλαις ἐκκλίνοντες].

13. Pentru aceasta, cel care va înțelege în vremea aceea va tăcea, că[ci atunci] vremea cea rea este.

14. Căutați binele și nu răul, pentru ca să trăiți! Și va fi așa, împreună cu voi, Domnul Dumnezeu Atotțiitorul, [în] care chip ați zis:

15. «Urât-am cele rele și le-am iubit pe cele bune». Și refaceți judecata în[tru] porți, ca să miluiască Domnul Dumnezeu Atotțiitorul pe cei rămași ai lui Iosif!”.

16. Pentru aceasta, acestea zice Domnul Dumnezeu Atotțiitorul: „În toate cele largi [va fi] tânguire și în toate căile se va zice: «Vai! Vai!». Plugarul va fi chemat întru plângere și tânguire și cu cei care au cunoscut jelirea.

17. Și în toate căile [va fi] tânguire, pentru că voi trece prin mijlocul tău”, zice Domnul.

18. „Vai de cei care poftesc ziua Domnului [οὐαὶ οἱ ἐπιθυμοῦντες τὴν ἡμέραν Κυρίου]! Că[ci] pentru ce vă [este] vouă aceasta ziua Domnului? Și [Căci] aceasta este întuneric și nu lumină [καὶ αὐτή ἐστιν σκότος καὶ οὐ φῶς].

19. [În] ce chip [este]? [Ca atunci] când are să fugă omul din fața leului și are să cadă ursul [asupra] lui. Și, sărind întru casa sa, în timp ce are să-și odihnească mâinile sale pe perete, și șarpele are să-l muște pe el.

20. [Oare] nu întuneric [este] ziua Domnului și nu lumină? Și [oare] negura [aceasta nu este] neavând lumina ei?

21. Urât-am, lepădat-am sărbătorile voastre și nu am să miros în[tru] adunările de sărbătoare ale voastre.

22. Pentru că, și dacă Îmi veți aduce Mie arderi de tot și jertfele voastre, nu le voi primi pe ele, și arătările mântuirii voastre nu le voi privi [καὶ σωτηρίου ἐπιφανείας ὑμῶν οὐκ ἐπιβλέψομαι].

23. Mută de la Mine glasul cântărilor tale [μετάστησον ἀπ᾽ Ἐμοῦ ἦχον ᾠδῶν σου], și psalmul organelor tale nu îl voi asculta [ψαλμὸν ὀργάνων σου οὐκ ἀκούσομαι]!

24. Și judecata se va rostogoli ca apa [καὶ κυλισθήσεται ὡς ὕδωρ κρίμα], iar dreptatea ca pârâul cel necălcat [καὶ δικαιοσύνη ὡς χειμάρρους ἄβατος].

25. Nu ofrande și jertfe Mi-ați adus Mie în pustie, 40 de ani, casa lui Israil?

26. Dar ați luat cortul lui Moloh [Μολοχ] și steaua dumnezeului vostru Refan [Ραιφαν] [și] chipurile lor, pe care le-ați făcut lor.

27. Și [De aceea] vă voi muta pe voi dincolo de Damascos”, zice Domnul Dumnezeu Atotțiitorul [și acesta este] numele Lui.


[1] Câștigurile pe cele vândute.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *