Amos, cap. 6, cf. LXX

1. Vai celor care disprețuiesc Sionul și celor care nădăjduiesc în muntele Samariei! Au cules începuturile neamurilor și ei au intrat. Casa lui Israil,

2. treceți toți și vedeți! Și treceți de acolo întru Emat Ravva [Εμαθ Ραββα]! Și coborâți de acolo întru Ghet [Γεθ], [care este] a celor străini! [Ele sunt] cele mai bune din toate împărățiile acestea, dacă hotarele lor este [sunt] mai multe [decât] hotarele voastre.

3. Cei care vin întru ziua cea rea. Cei care se apropie și se ating de sabaturile cele mincinoase.

4. Cei care dorm pe paturi de fildeș și se destrăbălează pe așternuturile lor și mănâncă iezi din turme și vițeii cei care sug din mijlocul cirezilor.

5. Cei care bat din palme la glasul organelor ca stând au socotit și nu ca fugind.

6. Cei care beau vin strecurat și [cu] cele dintâi miruri ungându-se și nu pătimeau nimic în zdrobirea lui Iosif.

7. Pentru aceasta, acum robi vor fi de la începutul stăpânitorilor și va fi ridicată nechezarea cailor din Efrem.

8. Că[ci] S-a jurat Domnul pe Sine Însuși [ὤμοσεν Κύριος καθ᾽ Ἑαυτοῦ]: „Pentru că Eu urăsc toată ocara lui Iacov, [de aceea] și ținuturile lui le-am urât. Și voi ridica cetatea împreună cu toți cei care locuiesc [în] ea.

9. Și va fi, [că] de au să rămână 10 bărbați într-o casă, și [ei] vor muri și vor rămâne cei rămași.

10. Și îi vor lua casnicii lor și se vor sili să scoată oasele lor din casă. Și va grăi celor care sunt întâistătători ai casei: «Încă este lângă ție [tine]?». Și va zice: «Nu mai [este!]». Și va zice: «Taci, pentru ca să nu numești numele Domnului!»”.

11. Pentru că, iată, Domnul poruncește și va lovi casa cea mare [cu] spărturi și casa cea mică [cu] crăpături!

12. Oare caii vor alerga în [pe] pietre? Oare vor trece în tăcere în [la vederea] cele [celor] femeiești [εἰ παρασιωπήσονται ἐν θηλείαις] [a iepelor]? Că[ci] voi ați întors judecata întru mânie și rodul dreptății întru amărăciune.

13. Cei care [nu] se veselesc în niciun cuvânt. Cei care zic: „Nu în[tru] tăria noastră am avut coarne [οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι ἡμῶν ἔσχομεν κέρατα][puteri[1]]?”.

14. „Pentru că, iată, Eu voi ridica peste voi neamul, casa lui Israil, și vă vor necăji pe voi, [ca] să nu intrați întru Emat [Εμαθ] și până la pârâul apusurilor [καὶ ἕως τοῦ χειμάρρου τῶν δυσμῶν]!”.


[1] La figurat. Pentru că forma concretă este de „coarne”.