Amos, cap. 7, cf. LXX

1. Așa mi-a arătat mie Domnul: Și, iată, creșterea lăcustelor venind de dimineață! Și, iată, un gândac: Gog [Γώγ], împăratul!

2. Și va fi de are să termine să mănânce iarba pământului. Și am zis: „Doamne, Doamne, milostiv fii! Cine îl va ridica pe Iacov? Că[ci] împuținat este.

3. Pocăiește-Te, Doamne, în[tru] acesta!”. „Dar aceasta nu va fi”, zice Domnul.

4. Așa mi-a arătat mie Domnul: Și, iată, Domnul a chemat judecata în[tru] foc [ἐκάλεσεν τὴν δίκην ἐν πυρὶ] și a mâncat abisul cel mult [καὶ κατέφαγε τὴν ἄβυσσον τὴν πολλὴν] și a mâncat partea [καὶ κατέφαγεν τὴν μερίδα]!

5. Și am zis: „Doamne, Doamne, oprește acum! Cine îl va ridica pe Iacov? Că[ci] împuținat este.

6. Pocăiește-Te, Doamne, în[tru] acesta!”. „Dar aceasta nu are să se facă”, zice Domnul.

7. Așa mi-a arătat mie Domnul: Și, iată, om stând pe zidul cel adamantin [ἐπὶ τείχους ἀδαμαντίνου][1] și în mâna lui [este] adamantul [καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἀδάμας]/ diamantul!

8. Și a zis Domnul către mine: „Ce vezi tu, Amos?”. Și am zis: „Adamant [ἀδάμαντα]/ diamant”. Și a zis Domnul către mine: „Iată, Eu pun adamant/ diamant în mijlocul poporului Meu, Israil, [și] nu mai am să adaug să-l trec[2] pe el!

9. Și vor fi nimicite altarele [cele] de râs[3] și sărbătorile[4] lui Israil vor fi pustiite și Mă voi ridica peste casa lui Ieroboam [Ιεροβοαμ] în sabie[5]”.

10. Și Amasias, preotul, a trimis [pe cineva] la Betil, către Ieroboam, împăratul lui Israil, zicându-i: „Nesupuneri face împotriva ta Amos în mijlocul casei lui Israil. Nu are să poată pământul să sufere toate cuvintele sale.

11. Pentru că acestea zice Amos: «În sabie va muri Ieroboam, iar Israil rob va fi dus din pământul său»”.

12. Și a zis Amasias către Amos: „Cel care vezi, umblă! Pleacă întru pământul lui Iudas și acolo trăiește și acolo vei profeți!

13. Dar întru Betil nu mai ai să adaugi să profețești, că[ci] sfințirea împăratului este și [aceasta] este casa împărătească”.

14. Și Amos a răspuns și a zis către Amasias: „Eu nu eram Profet, nici fiu de Profet, ci căprar [αἰπόλος][6] eram și strângând dude [καὶ κνίζων συκάμινα].

15. Și m-a luat Domnul de la oi [καὶ ἀνέλαβέν με Κύριος ἐκ τῶν προβάτων] și a zis Domnul către mine: «Umblă [și] profețește în poporul Meu Israil [βάδιζε προφήτευσον ἐπὶ τὸν λαόν Μου Ισραηλ]!».

16. Și acum ascultă cuvântul Domnului! Tu zici: «Nu profeți în Israil și să nu stârnești în casa lui Iacov!».

17. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Femeia ta în cetate va preacurvi, iar fiii tăi și fiicele tale în sabie vor cădea, iar pământul tău cu funia va fi măsurat. Și tu în pământul cel necurat vei muri, iar Israil rob va fi dus din pământul său»”.


[1] Diamantin, de diamant.

[2] Să-l trec cu vederea.

[3] Altarele idolatre.

[4] Sărbătorile păgâne, idolatre.

[5] Îngăduind unei armate să-i omoare cu sabia.

[6] Păstor de capre.