Amos, cap. 9, cf. LXX

1. L-am văzut pe Domnul stând peste jertfelnic [εἶδον τὸν Κύριον ἐφεστῶτα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου] și a zis: „Lovește peste locul ispășirii și se va [vor] clătina cele dinaintea porților! Și taie spre capetele tuturor! Și pe cei rămași ai lor în sabie îi voi omorî, [ca] să nu scape dintre ei fugind. Și nu are să se mântuie dintre ei cel care scapă.

2. Dacă or să se îngroape întru Iad [ἐὰν κατορυγῶσιν εἰς ᾍδου], de acolo mâna Mea îi va smulge pe ei [ἐκεῖθεν ἡ χείρ Μου ἀνασπάσει αὐτούς], iar dacă or să se suie întru cer [καὶ ἐὰν ἀναβῶσιν εἰς τὸν οὐρανόν], de acolo îi voi coborî pe ei [ἐκεῖθεν κατάξω αὐτούς].

3. Dacă or să se ascundă întru vârful Carmilosului, de acolo îi voi căuta și îi voi lua pe ei, iar dacă or să se afunde de la ochii Mei întru adâncurile mării, acolo voi porunci balaurului și [îi] va mușca pe ei.

4. Iar dacă or să meargă în[tru] robie înaintea feței vrăjmașilor lor, acolo voi porunci sabiei și [îi] va omorî pe ei, și voi întări ochii Mei peste ei întru cele rele [καὶ στηριῶ τοὺς ὀφθαλμούς Μου ἐπ᾽ αὐτοὺς εἰς κακὰ] și nu întru cele bune [καὶ οὐκ εἰς ἀγαθά]”.

5. Și Domnul [este] Domnul Dumnezeu, Atotțiitorul, Cel care Se atinge de pământ și îl clatină pe el. Și vor plânge toți cei care îl locuiesc pe el. Și se va sui ca râul sfârșitul lui și se va coborî ca râul Egiptosului.

6. [Iar] Cel care zidește întru cer suirea Sa [ὁ οἰκοδομῶν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν Αὐτοῦ][1] și făgăduința Sa pe pământ întemeind [καὶ τὴν ἐπαγγελίαν Αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς θεμελιῶν], Cel care cheamă apa mării și o toarnă pe ea peste fața pământului [este] Domnul, [și] Dumnezeu Atotțiitorul [este] numele Său.

7. „[Oare] nu ca fiii etiopienilor sunteți voi Mie, fiii lui Israil?”, zice Domnul. „[Oare] nu pe Israil l-am adus din pământul Egiptosului și pe cei străini din Cappadocia [Καππαδοκία] și pe sirieni din groapă?

8. Iată [ἰδοὺ], ochii Domnului Dumnezeu [sunt] peste împărăția celor păcătoși [οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῶν ἁμαρτωλῶν] și o voi scoate pe ea de la fața pământului! Însă [trebuie să știți], că nu [până] întru sfârșit voi ridica casa lui Iacov”, zice Domnul.

9. „Pentru că, iată, Eu poruncesc și voi împrăștia în toate neamurile casa lui Israil[2], [în] ce chip se vântură în[tru] vânturătoare, și nu are să cadă pieirea pe pământ!

10. În sabie vor muri toți cei păcătoși ai poporului Meu. Cei care zic: «Nu are să se apropie și nici nu au să fie peste noi cele rele».

11. În ziua aceea voi ridica cortul lui David [ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναστήσω τὴν σκηνὴν Δαυιδ], cel care a fost căzut [τὴν πεπτωκυῖαν][3], și le voi reface pe cele care au fost căzute ale sale și pe cele care au fost dărâmate ale sale le voi ridica și îl voi reface pe el ca zilele veacului.

12. Ca să [Mă] caute cei rămași ai oamenilor [ὅπως ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων] și toate neamurile peste care a fost chemat numele Meu peste ei [καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾽ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά Μου ἐπ᾽ αὐτούς]”, zice Domnul Dumnezeu, Cel care le face pe ele [ὁ ποιῶν ταῦτα].

13. „Iată vin zile”, zice Domnul, „și va apuca secerișul pe cules și se va înnegri strugurele în[tru] sămânță, iar munții va [vor] picura dulceață și dealurile toate împreună-sădite vor fi.

14. Și voi întoarce robimea poporului Meu Israil și voi zidi cetățile care au fost nimicite și vor locui [în ele]. Și vor sădi vii și vor bea vinul lor. Și vor sădi grădini și vor mânca rodul lor.

15. Și îi voi sădi pe ei pe pământul lor și nu or să mai fie scoși din pământul lor, pe care li l-am dat lor”, zice Domnul Dumnezeu Atotțiitorul.


[1] Profeție despre Înălțarea Sa la cer.

[2] Profeție despre viitorul lui Israil, care se împlinește până azi.

[3] O profeție despre întruparea Domnului și despre lucrarea Sa mântuitoare în Israil.