Miheas, cap. 1, cf. LXX

1. Și a fost cuvântul Domnului către Miheas, cel al lui Morasti [Μωρασθι], în zilele lui Ioatam [Ἰωαθάμ] și Ahaz [Ἀχάζ] și Ezechias [Ἐζεκίας], a împăraților lui Iudas, [fapt] pentru care a văzut[1] pentru Samaria [ὑπὲρ ὧν εἶδεν περὶ Σαμαρείας] și pentru Ierusalim [καὶ περὶ Ιερουσαλημ].

2. Ascultați, popoarelor, cuvintele [acestea]! Și să ia aminte pământul și toți cei [care sunt] în el! Și Domnul va fi în voi întru mărturie, Domnul din casa cea sfântă a Lui.

3. Pentru că, iată, Domnul iese din locul Său [Κύριος ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ τόπου Αὐτοῦ] și va coborî [καὶ καταβήσεται][2] și va încăleca peste înălțimile pământului [καὶ ἐπιβήσεται ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς]!

4. Și se vor cutremura munții dedesubtul Său și văile se vor topi ca ceara de la fața focului [καὶ αἱ κοιλάδες τακήσονται ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς] și ca apa coborând în[tru] povârniș.

5. Pentru neevlavia lui Iacov [sunt] toate acestea. Și pentru păcatul casei lui Israil. Care [este] neevlavia lui Iacov? [Oare] nu [este] Samaria?! Și care [este] păcatul casei lui Iudas? [Oare] nu [este] Ierusalimul?!

6. Și voi pune pe Samaria întru colibă de pază a câmpului [εἰς ὀπωροφυλάκιον ἀγροῦ] și întru sădirea viei și voi dărâma întru prăpastie pietrele sale și temeliile sale le voi descoperi.

7. Și toate cele cioplite[3] ale sale le voi tăia și toate cele plătite ale sale le voi arde în foc și toți idolii săi îi voi pune întru risipire. Pentru că din prețurile curviei le-a[u] adunat [διότι ἐκ μισθωμάτων πορνείας συνήγαγεν] și din prețurile curviei le-a[u] întors [καὶ ἐκ μισθωμάτων πορνείας συνέστρεψεν].

8. Pentru aceasta va plânge și se va tângui, va merge desculță și goală, va face tânguire ca a balaurilor [ποιήσεται κοπετὸν ὡς δρακόντων] și plângere ca a fiicelor sirenelor [καὶ πένθος ὡς θυγατέρων σειρήνων].

9. Că[ci] a fost covârșită rana ei [ὅτι κατεκράτησεν ἡ πληγὴ αὐτῆς][4]. Pentru că a venit până la Iudas și a atins până la poarta poporului Meu, până la Ierusalim[5].

10. Cei [care sunteți] în Ghet [Γεθ], nu vă măriți! Cei [care sunteți] în Achim [Ακιμ], nu rezidiți din casă! Pentru râsul [vostru] pământul stropiți, pentru râsul vostru!

11. Locuind bine cetățile ei, nu a ieșit [cel care] locuiește [în] Sennaan [Σεννααν]. [Și trebuie] să plângeți [κόψασθαι], [căci] casă având ea [οἶκον ἐχόμενον αὐτῆς], va lua de la voi rana durerii [λήμψεται ἐξ ὑμῶν πληγὴν ὀδύνης].

12. Cine a început întru cele bune [la cea care] locuiește [în] dureri? Că[ci] a[u] coborât cele rele de la Domnul peste porțile Ierusalimului [κατέβη κακὰ παρὰ Κυρίου ἐπὶ πύλας Ιερουσαλημ],

13. zgomotul carelor și al călăreților. [Cea care] locuiește [în] Lahis [Λαχις], începătoarea păcatului [este] ea, [iar aceasta] este [cu] fiica Sionului. Că[ci] în[tru] tine au fost aflate neevlaviile lui Israil.

14. Pentru aceasta vei da, trimițând până la moștenirea Ghet casele celor deșerți. În[tru] cele deșarte s-a făcut împăraților lui Israil.

15. Până ce pe moștenitori am să ți-i aduc ție, locuind [în] Lahis moștenirea, până la Odollam [Οδολλαμ] va veni slava fiicei Israilului.

16. Bărbierește-te și tunde-te peste copiii tăi cei gingași [ξύρησαι καὶ κεῖραι ἐπὶ τὰ τέκνα τὰ τρυφερά σου]! Lărgește văduvia ta ca vulturul [ἐμπλάτυνον τὴν χηρείαν σου ὡς ἀετός], că[ci] au fost robiți de la tine [ὅτι ᾐχμαλωτεύθησαν ἀπὸ σοῦ]!


[1] Care a avut vedenii dumnezeiești.

[2] O profeție despre întruparea Sa.

[3] Toți idolii.

[4] Hristos Dumnezeu a covârșit/ a copleșit/ a învins/ a vindecat rana ei, a umanității.

[5] Despre întruparea și lucrarea Domnului în Israil.