Miheas, cap. 2, cf. LXX

1. Au făcut socotind osteneli și lucrând cele rele în[tru] paturile lor și odată [cu] ziua le săvârșeau pe ele. Pentru că nu au ridicat către Dumnezeu mâinile lor [διότι οὐκ ἦραν πρὸς τὸν Θεὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν].

2. Și pofteau câmpuri și jefuiau pe cei orfani și case asupreau. Și jefuiau pe bărbat și casa lui, pe bărbat și moștenirea sa.

3. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: „Iată, Eu socotesc asupra neamului acestuia cele rele! Din care nu aveți să ridicați gâturile voastre și nu aveți să mergeți drepți, că[ci] vremea rea este.

4. În ziua aceea, parabola va fi luată împotriva voastră și se va plânge plângere cu vers, zicând: «[Cu] chin am chinuit. Partea poporului meu a fost măsurată cu funia și nu era cel care să-L oprească pe El să Se întoarcă. Câmpurile voastre au fost împărțite».

5. Pentru aceasta nu îți va fi ție aruncând funie cu sorț în adunarea Domnului [βάλλων σχοινίον ἐν κλήρῳ ἐν ἐκκλησίᾳ Κυρίου].

6. Nu plângeți [cu] lacrimi, nici [nu] lăcrimați asupra acestora, că[ci] nu va respinge ocările!

7. Cel care zice: «Casa lui Iacov a urgisit Duhul Domnului [οἶκος Ιακωβ παρώργισεν Πνεῦμα Κυρίου]. Dacă [sunt] acestea, obiceiurile Sale este [sunt]? [Oare] nu sunt cu el cuvintele Sale cele bune și cei Drepți au mers [întru ele]?».

8. Și înaintea poporului Meu a stat împotrivă întru vrajbă. Împotriva păcii sale, pielea sa au jupuit-o, [ca] să ia nădejdea distrugerii războiului.

9. Pentru aceasta, povățuitorii poporului Meu vor fi aruncați din casele desfătării lor. Pentru obiceiurile lor cele rele au fost scoși afară. Apropiați-vă munților celor veșnici [ἐγγίσατε ὄρεσιν αἰωνίοις]!

10. Ridică-te și mergi! Că[ci], pentru necurăție [ἕνεκεν ἀκαθαρσίας], nu îți este ție odihna aceasta. V-ați stricat [cu] stricăciune [διεφθάρητε φθορᾷ].

11. Ați fost prigoniți, nimeni prigonindu-vă. Duhul cel mincinos [πνεῦμα ψεῦδος][1] a stat [ἔστησεν][2] [și] ți-a picurat ție întru vin și îmbătare [ἐστάλαξέν σοι εἰς οἶνον καὶ μέθυσμα]. Și va fi din picătura poporului acestuia [καὶ ἔσται ἐκ τῆς σταγόνος τοῦ λαοῦ τούτου].

12. Adunându-se se va aduna Iacov împreună cu toți. Așteptând voi aștepta pe cei rămași ai lui Israil. Laolaltă voi pune întoarcerea lor [ἐπὶ τὸ αὐτὸ θήσομαι τὴν ἀποστροφὴν αὐτῶν], ca oile în necaz [ὡς πρόβατα ἐν θλίψει], ca turma în mijlocul culcușului lor vor sări dintre oameni [ὡς ποίμνιον ἐν μέσῳ κοίτης αὐτῶν ἐξαλοῦνται ἐξ ἀνθρώπων].

13. Pentru tăietură, înaintea feței lor au tăiat. Și au trecut prin poartă și au ieșit prin ea. Și a ieșit [și] împăratul lor înaintea feței lor”. Iar Domnul îi va povățui pe ei.


[1] Cu referire la un demon.

[2] A stat în tine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *