Opera Sfântului Ierarh Gregorius de Tours

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Cursuri
de teologie ortodoxă
(vol. 1)

*

Opera Sfântului Ierarh Gregorius de Tours

În Patrologia Latina, vol. al 71-lea îi este dedicat Sfântului Ierarh Georgius Florentius Gregorius [30 noiembrie c. 538 – 17 noiembrie 594], Episcopul de Turonensis[1], care astăzi este orașul Tours din vestul Franței[2]. Și în acest volum ni se indică 7 opere ale Sfântului Gregorius, iar despre alte 6 opere ni se spune că îi sunt „atribuite” lui[3].

Cele 7 opere ale Sfântului Ierarh Gregorius din PL 71 sunt următoarele:

1. Historiæ ecclesiasticæ francorum libri decem [Istoria bisericească a francilor (în) 10 cărți], col. 161-572;

2. Historia francorum epitomata [Istoria francilor rezumată], col. 573-604;

3. Libri miraculorum libri duo [Cărțile minunilor (în) două cărți], col. 705-828. Prima carte se numește De gloria Beatorum Martyrum [Despre slava Fericiților Mucenici] și e formată din 107 capitole, col. 705-800, pe când a doua carte se numește De passione, virtutibus et gloria Sancti Juliani Martyris [Despre pătimirea, virtuțile și slava Sfântului Mucenic Julianus], care a pătimit pe 28 august 304[4], col. 801-828. Viața Sfântului Julianus e în 50 de capitole;

4. De gloria Beatorum Confessorum [Despre slava Fericiților Mărturisitori], o carte în 112 capitole, col. 827-910;

5. Epistola in quatuor libris de virtutibus Sancti Martini Episcopi [Epistola în 4 cărți despre virtuțile Sfântului Episcop Martinus (de Tours)], col. 913-1008;

6. Vitæ Patrum seu Liber de vita quorumdam Feliciosorum [Viața Părinților sau Carte despre viața celor Fericiți], în 20 cap., col. 1009-1096;

7. Fragmenta commentarii in Psalmos [Fragmente (din) comentariul la Psalmi], col. 1097-1098.

Celelalte 6, „atribuite” lui, sunt:

1. Præfatio in librum miraculorum Beati Andreæ Apostoli [Prefață la cartea minunilor Fericitului Apostol Andreas], col. 1099-1102;

2. Liber de passione, virtutibus et gloria Sancti Juliani Martyris [Carte despre pătimirea, virtuțile și slava Sfântului Mucenic Julianus], col. 1103-1106;

3. In vitam Sanctorum septem dormientium [Despre viața celor 7 Sfinți adormiți], col. 1105-1118;

4. Incipit prologus in Vitam Beati Maurilii Episcopi et Confessoris [Începutul prologului de la Viața Fericitului Episcop și Mărturisitor Maurilius[5]], col. 1117-118;

5. Antiphona de Sanctis Medardo et Gildardo Episcopis [Antifonul Sfinților Episcopi Medardus și Gildardus], pomeniți pe 8 iunie, col. 1117-1118;

6. Vita Sancti Aridii Abbatis [Viața Sfântului Stareț Aridius], col. 1119-1150.

Au fost publicate recent, în limba engleză, trei traduceri din Sfântul Gregorius de Tours:

1. Gregory of Tours, Glory of the Martyrs [Slava Mucenicilor], translated with an introduction and notes by Raymond Van Dam, col. Translated Texts for Historians, vol. 4, Pub. Liverpool University Press, Liverpool, 2004, 117 p.;

2. Gregory of Tours, Glory of the Confessors [Slava Mărturisitorilor], translated with an introduction and notes by Raymond Van Dam, col. Translated Texts for Historians, vol. 5, Pub. Liverpool University Press, Liverpool, 2004, 98 p.;

3. Gregory of Tours, Life of the Fathers [Viața Părinților], translated with introduction and notes by Edward James, second edition, Pub. Liverpool University Press, Liverpool, 2007, 142 p.

În limba română avem Sfântul Grigorie de Tours, Vita Patrum.Viața Părinților, cu o introd. de Părintele Serafim Rose, ilustrații de Părintele Damaschin, trad. din lb. engl. de Petrișor Ilina, Ed. Sofia & Cartea ortodoxă, București, 2004, 366 p.

Tot recent s-a publicat cartea A Companion to Gregory of Tours, in col. Brill’s Companions to the Christian Tradition, vol. 63, edited by Alexander Callander Murray, Pub. Brill, Leiden | Boston, 2015, 667 p. Și în această ultimă carte citată, opera Sfântului Gregorius de Tours e următoarea:

1. De cursu stellarum [Despre cursul stelelor],

2. Liber in gloria Confessorum,

3. Liber in gloria Martyrum,

4. Libri historiarum X,

5. Liber de miraculis Beati Andreae Apostoli,

6. Passio Sanctorum Martyrum septem dormientium,

7. In Psalterii tractatum commentarius,

8. Liber de passione et virtutibus Sancti Iuliani Martyris,

9. Libri i-iv de virtutibus Sancti Martini Episcopi,

10. Liber Vitae Patrum[6].

Capitolul 1 al cărții A Companion to Gregory of Tours [Un companion[7] al Sfântului Gregorius de Tours] a fost scris de Martin Heinzelmann și se numește Gregory of Tours: The Elements of a Biography [Gregorius de Tours: Elementele unei biografii][8]. Și acesta ne spune că Istoria bisericească a francilor are 443 de capitole[9].

Al 3-lea capitol al cărții a fost scris de Alexander Callander Murray. Și acesta afirmă că Sfântul Gregorius și-a terminat Istoria bisericească în 594, pe când avea 21 de ani de episcopat și care este și anul adormirii sale[10].

Walter Goffart, citându-l pe Bruno Krusch, ne spune că Sfântul Gregorius și-a intitulat cartea De cursibus ecclesiasticis [Despre cursurile bisericești]. Și ea a fost publicată în 1853 sub numele De cursu stellarum, după un singur manuscris, lipsind numele autorului[11]. Barbara Obrist ne dă însă o listă de 10 manuscrise ale cărții De cursibus ecclesiasticis[12].

Sfântul Gregorius de Tours a fost Episcop între 573-594 și e pomenit pe 17 noiembrie[13].


[1] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_of_Tours.

[2] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Tours.

[3] PL 71, pagina de cuprins.

[4] PL 71, col. 801, n. a.

[5] E vorba de Sfântul Maurilius, Episcopul de Mediolanensis, cf. PL 71, col. 1117.

[6] A Companion to Gregory of Tours, ed. cit. supra, p. XIV.

[7] Un însoțitor în călătorie.

[8] A Companion to Gregory of Tours, ed. cit. supra, p. 7.

[9] Idem, p. 8.

[10] Idem, p. 63.

[11] Walter Goffart, The Narrators of Barbarian History [Povestitorii istoriei barbare] (A.D. 550-800). Jordanes, Gregory of Tours, Bede, and Paul the Deacon, Pub. Princeton University Press, Princeton, 1988, p. 131.

[12] Barbara Obrist, Les manuscrits du «De cursu stellarum» de Grégoire de Tours et le manuscrit, Laon, Bibliothèque municipale 422, en rev. Scriptorium, 2002, 56-2, p 336-341.

A se vedea: https://www.persee.fr/doc/scrip_0036-9772_2002_num_56_2_1967.

[13] Cf. https://orthodoxwiki.org/Gregory_of_Tours.