Miheas, cap. 3, cf. LXX

1. Și va zice: „Așadar, ascultați acestea, începătorii casei lui Israil și cei rămași ai casei lui Israil! [Oare] nu vouă vă este să cunoașteți judecata?

2. Urând cele bune și căutând cele rele, jefuind pieile lor de la ei și cărnurile lor de la oasele lor.

3. [În] ce fel au mâncat cărnurile poporului Meu și pieile lor de pe oasele lor le-au jupuit și oasele lor le-au zdrobit și le-au tăiat în bucăți precum trupurile întru căldare și precum cărnurile întru oală,

4. așa vor striga către Domnul și [El] nu le va asculta lor. Și va întoarce fața Sa de la ei în vremea aceea, pentru care [că] au păcătuit în[tru] obiceiurile lor împotriva acestora.

5. Acestea zice Domnul asupra profeților[1] celor care rătăcesc pe poporul Meu, celor care mușcă cu dinții lor și propovăduiesc asupra lor pacea. Și [care] nu a fost dat întru gura lor, au ridicat asupra lui război.

6. Pentru aceasta, noaptea va fi vouă din vedere [νὺξ ὑμῖν ἔσται ἐξ ὁράσεως] și întunericul va fi vouă din ghicire [καὶ σκοτία ὑμῖν ἔσται ἐκ μαντείας] și soarele va apune peste profeți [καὶ δύσεται ὁ ἥλιος ἐπὶ τοὺς προφήτας] și ziua se va întuneca peste ei [καὶ συσκοτάσει ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ἡμέρα].

7. Și vor fi rușinați cei care văd vise și vor fi batjocoriți ghicitorii și vor grăi de rău asupra lor toți aceștia, pentru că nu va fi cel care să-i asculte pe ei.

8. Dacă nu am să umplu eu tăria [mea] cu Duhul Domnului și al judecății și al stăpânirii, [ca] să vestesc lui Iacov neevlaviile sale și lui Israil păcatele sale.

9. Așadar, ascultați acestea, povățuitorii casei lui Iacov și cei rămași ai casei lui Israil, cei care urâți judecata și pe toate cele drepte le strâmbați,

10. cei care zidiți Sionul în[tru] sângiuri și Ierusalimul în[tru] nedreptăți!

11. Povățuitorii ei cu daruri judecau și preoții ei cu plată răspundeau și profeții ei cu argint ghiceau și pe Domnul Îl odihneau, zicând: «[Oare] nu este Domnul în[tru] noi? Nu au să vină peste noi cele rele!»

12. Pentru aceasta, Sionul va fi arat pentru voi ca ogorul și Ierusalimul precum coliba de pază va fi și muntele casei [va fi] precum crângul dumbrăvii”.


[1] Cu referire la „profeții” cei mincinoși.