Miheas, cap. 4, cf. LXX

1. Și va fi arătat, în zilele cele din urmă, muntele Domnului [τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου], pregătit pe vârfurile munților și va fi înălțat mai presus de dealuri și popoarele se vor grăbi către el.

2. Și vor merge neamurile cele multe și vor zice: „Veniți să ne suim întru muntele Domnului și întru casa Dumnezeului lui Iacov! Și ne vor arăta nouă calea Sa[1] și vom merge în[tru] cărările Sale. Că[ci] din Sion va ieși legea [ἐκ Σιων ἐξελεύσεται νόμος] și cuvântul Domnului din Ierusalim [καὶ λόγος Κυρίου ἐξ Ιερουσαλημ][2]”.

3. Și va judeca[3] în mijlocul a popoare multe și va dovedi neamurile cele tari până întru pământ departe. Și vor tăia săbiile lor întru pluguri și sulițele lor întru seceri[4] și nu mai are să ridice sabie neamul împotriva neamului și nu mai au să se învețe a se război.

4. Și se va odihni fiecare sub vița[5] lui și fiecare sub smochinul lui și nu va fi cel care înfricoșează. Pentru că gura Domnului, a Atotțiitorului, a grăit acestea.

5. Că[ci] toate popoarele vor merge fiecare pe calea sa, dar noi vom merge în[tru] numele Domnului, Dumnezeului nostru întru veac și dincolo.

6. „În ziua aceea”, zice Domnul, „o voi aduna pe cea care a fost zdrobită și pe cea care a fost izgonită o voi primi și pe care i-am lepădat.

7. Și o voi pune pe cea care a fost zdrobită întru rămășiță [ὑπόλειμμα] și pe cea care a fost lepădată întru popor tare. Și va împărăți Domnul peste ei în muntele Sionului de acum și până întru veac.

8. Și tu, turnul turmei cel secetos, fiică a Sionului, peste tine va veni și va intra începătura cea dintâi! Împărăția din Babilon [Βαβυλών] [va veni asupra] fiicei Ierusalimului.

9. Și acum, pentru ce le-ai cunoscut pe cele rele? [Oare] împărat nu îți era ție? Sau sfatul tău a pierit, că[ci] te-au covârșit pe tine durerile ca născând [pe aceea care naște]?

10. Chinuiește-te [ὤδινε] și îmbărbătează-te [καὶ ἀνδρίζου] și te apropie [καὶ ἔγγιζε], fiică a Sionului, ca născând [cea care naște]! Pentru că acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și vei veni până [în] Babilon [καὶ ἥξεις ἕως Βαβυλῶνος]. De acolo te va izbăvi [ἐκεῖθεν ῥύσεταί σε] și de acolo te va răscumpăra Domnul Dumnezeul tău din mâna vrăjmașilor tăi [καὶ ἐκεῖθεν λυτρώσεταί σε Κύριος ὁ Θεός σου ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν σου].

11. Și acum s-au adunat asupra ta neamuri multe, zicând: «Ne vom bucura și vor vedea peste Sion ochii noștri».

12. Dar ei nu au cunoscut gândul Domnului [αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὸν λογισμὸν Κυρίου] și nu au înțeles sfatul Său [καὶ οὐ συνῆκαν τὴν βουλὴν Αὐτοῦ]. Că[ci] i-a adunat pe ei ca pe snopii ariei.

13. Ridică-te și treieră-i pe ei, fiică a Sionului! Că[ci] coarnele tale le voi pune [ca] cele de fier și copitele tale le voi pune [ca] cele de aramă. Și vei topi în ei neamuri și vei micșora popoare multe și vei pune Domnului mulțimea lor și tăria lor Domnului a tot pământul [τῷ Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς].

14. Acum va fi îngrădită fiica lui Efrem în[tru] îngrădire. Spaimă a rânduit asupra noastră. În[tru] toiag vor lovi peste obraz pe semințiile lui Israil.


[1] Sfinții dintre iudei ne vor arăta nouă, tuturor popoarelor, calea lui Dumnezeu. Pentru că este un loc profetic acesta, care vorbește despre Sfinții Apostoli și despre lucrarea lor de evanghelizare în mijlocul lumii.

[2] Profeție despre propovăduirea Domnului.

[3] Cu referire la Dumnezeu.

[4] Vor transforma armele de război în unelte de lucru.

[5] Sub vița de vie.