Predică la Duminica Tuturor Sfinților [2019]

Iubiții mei[1],

porunca Domnului cu privire la Biserică a fost împlinită de Sfinții Apostoli și de urmașii lor! Pentru că ei au învățat popoarele lumii și le-au creștinat, botezându-le în numele Dumnezeului nostru treimic și le-au învățat să țină toate poruncile Sale [Mt. 28, 19-20]. Și cei care au ținut toate poruncile Lui și au trăit în mod evlavios, pe aceia îi cinstim astăzi cu multă bucurie și recunoștință. Pentru că îi cinstim pe toți Sfinții lui Dumnezeu, știuți sau neștiuți, care ne-au umplut de multe binefaceri prin rugăciunile și prin viețile și prin teologiile lor. Și când spunem Sfinți știuți, ne referim la cei cinstiți de către Biserică, canonizați de către ea sau despre care avem date concrete despre viața și sfințenia lor. Dar când spunem Sfinți neștiuți, ne referim la cei pe care nu îi cunoaștem, dar care s-au sfințit împreună cu Dumnezeu și pe care El îi cunoaște și sunt cu El pentru veșnicie.

Așadar, avem Sfinți pe care noi, oamenii, nu îi cunoaștem, dar care sunt cu Dumnezeu în slava Lui. Și care se roagă pentru noi, păcătoșii, și ne întăresc în viața noastră de credință. Și pe care Dumnezeu poate să ni-i descopere oricând.

Dar avem și Sfinți încă necanonizați, cărora le știm viața în parte, pe care îi cinstim, dar care nu au ajuns încă în cărțile de cult și în sinaxarele și calendarele Bisericii. Pentru că Biserica nu „inventează” Sfinți, ci „Biserica doar recunoaște și proclamă solemn această sfințenie dăruită unor oameni de Dumnezeu. În acest sens, la Duminica Tuturor Sfinților și la Duminica Sfinților Români sunt cinstiți cu evlavie și invocați în rugăciune atât Sfinții cunoscuți, cât și cei necunoscuți, adică atât Sfinții canonizați (înscriși în calendar), cât și cei încă necanonizați de Biserică”[2].

Pentru că astăzi îi cinstim pe toți Sfinții lui Dumnezeu, pe cei care sunt în Împărăția Lui, pe toți Sfinții Bisericii Sale. Și ei sunt modelele noastre de viețuire creștină și rugătorii cei neobosiți pentru mântuirea noastră și cei care ne călăuzesc, în fiecare zi, în viața de sfințenie.

Iar eu, având parte de convertire în adolescență și nu în copilărie, am început să îi cunosc pe Sfinții lui Dumnezeu începând cu solul Scripturii. Primii Sfinți pe care i-am cunoscut au fost cei din Dumnezeiasca Scriptură, apoi am început să cunosc viețile a diverși Sfinți ai Bisericii și să citesc operele lor. Și așa, pe rând, Sfinții lui Dumnezeu au intrat în viața mea și mi-au schimbat și îmi schimbă continuu perspectiva asupra vieții creștine, asupra vieții ortodoxe. Pentru că, dacă citești doar Scriptura, nu îți poți închipui cât de profunde și de pline de minuni sunt viețile Sfinților lui Dumnezeu. Tot la fel, dacă vii și participi la Slujbe, și te mulțumești doar cu ceea ce auzi la Slujbe și la predică, nu îți poți închipui câți Sfinți preaminunați și câte cărți au acești Sfinți și câte cărți de teologie s-au scris de-a lungul secolelor în diverse limbi ale lumii.

Tocmai de aceea, rugăciunile personale, făcute acasă și oriunde mergem, alături de cele făcute la Biserică, în timpul Slujbelor Bisericii, trebuie unite cu multe citiri teologice personale. Pentru că numai astfel putem să îi cunoaștem pe Sfinții lui Dumnezeu, pe milioanele de Sfinți ale lui Dumnezeu și cât de minunate sunt viețile lor. Trebuie să ne luăm notițe din viețile lor! Trebuie să revenim adesea la cuvintele lor și la datele vieților lor! Pentru că Scriptura și Slujbele și Viețile Sfinților și operele lor teologice sunt fagurele de miere al credinței Bisericii, care ne hrănește în mod fundamental.

Am citit, ca nou convertit, mai întâi Scriptura. Și am început să o citesc și să transcriu cărți și pasaje din ea. Apoi am participat la Slujbele Bisericii și am început să citesc și să cânt la strană. După aceea m-am spovedit și împărtășit. Dar în măsura în care am început să citesc teologia Bisericii și Viețile Sfinților, am început să mă simt părtaș la viața Bisericii și am început să înțeleg ce minune preadumnezeiască e teologia și viața Bisericii. Cum viața Bisericii și teologia ei te fac duhovnicesc, te fac un om ceresc, care trăiești o viață dumnezeiască.

Pentru că întâlnirea cu Sfinții lui Dumnezeu te face să îți dorești viața lor. Întâlnirea cu ei te schimbă radical, pentru că, pe de o parte, înțelegi ce înseamnă pentru ei a fi ortodox și asta te smerește enorm, dar, pe de altă parte, întâlnirea cu ei înseamnă începutul prieteniei și al iubirii față de ei, începutul rugăciunii față de ei, începutul simțirii rugăciunii lor în viața ta.

Căci Sfinții, când ne deschidem lor, ne umplu de iubirea lor. De iubirea lor înfocată, vie, dumnezeiască, copleșitoare. Pentru că ei au învățat de la Dumnezeul tuturor să se dăruie continuu și să fie întotdeauna aproape de noi și de nevoile noastre. Ei sunt lumini raționale aprinse de Dumnezeu și raze personale ale lui Dumnezeu, care strălucesc dumnezeiește în adâncul nostru. Iar Sfinții și Îngerii lui Dumnezeu trăiesc și slujesc împreună cu noi și tocmai de aceea casele și călătoriile și Bisericile noastre sunt pline de prezența lor dumnezeiască.

Pentru că Sfinții și Îngerii lui Dumnezeu nu înlocuiesc niciodată prezența Lui în viața noastră, ci El e prezent în viața noastră dimpreună cu Sfinții și Îngerii Lui. Așa cum spunem la rugăciunea Liturghiei: „fă [ca] împreună [cu] intrarea noastră să fie [și] intrarea Sfinților Îngeri [ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν εἴσοδον Ἁγίων Ἀγγέλων γενέσθαι]” [în Dumnezeiescul Altar al Bisericii], care împreună cu noi liturghisesc/ slujesc [συλλειτουργούντων ἡμῖν] și împreună slăvesc bunătatea Ta [καὶ συνδοξολογούντων τὴν Σὴν ἀγαθότητα]”[3]. Căci lucrarea Sfinților și a Îngerilor Lui e aceea de împreună liturghisitori și împreună slujitori cu noi ai lui Dumnezeu. Pentru că El primește slujirea noastră, a Slujitorilor Altarului, deși înaintea Lui stau „mii de Arhangheli [χιλιάδες Ἀρχαγγέλων] și zeci de mii de Îngeri [καὶ μυριάδες Ἀγγέλων], Heruvimii și Serafimii [τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφείμ]”[4], împreună cu toate Puterile cele cerești, revelate nouă de către Dumnezeu prin Sfântul Sfințit Mucenic Dionisios Areopagitul.

Însă, dacă nu-i cunoști în mod personal pe Sfinții și pe Îngerii Lui e ca și cum ai sta în fața unei biblioteci imense, cu milioane de cărți, fără să deschizi vreuna dintre ele și să citești. Dar dacă începi să citești vreuna din aceste cărți cu credință, cu evlavie, vrând să cunoști pe Slujitorii lui Dumnezeu, atunci vei intra într-o lume nouă, într-un univers personal unic, pentru că vei vedea oameni adevărați și duhuri sfinte care Îi slujesc lui Dumnezeu. Pentru că citind despre minunile Sfinților Îngeri și despre minunile și viețile Sfinților veți găsi detalii și subtilități unice, învățături dumnezeiești inimaginabile și convertiri și fapte care întrec orice închipuire. Pentru că Dumnezeu locuiește cu adevărat, prin slava Lui, în Îngerii și Sfinții Săi, iar faptele lor sunt cuceritoare, sunt nespus de frumoase și de sfinte și ne încredințează despre atotputernica lucrare a lui Dumnezeu în creația Sa și în mântuirea fiecărui om în parte.

Pentru că fiecare Sfânt are povestea lui, are traseul său unic, are propriul său drum cu Dumnezeu prin care s-a mântuit. Cine l-a ajutat, cine l-a format, cine l-a ispitit, cine l-a cinstit, ce a citit, cum s-a rugat, cum a trăit și a adormit: sunt detalii pe care le vom afla citind viețile lor.

Iar eu, pe fiecare zi, aflu noi și noi detalii din viețile Sfinților și viața mea se îmbogățește enorm. Fără ei, fără Îngerii, Sfinții, geniile și marii oameni ai istoriei, viața mea ar fi fost foarte săracă în idei, sentimente și înțelegeri existențiale. Sau limitată la experiența mea de viață și la oamenii pe care i-am întâlnit în mod direct. Dar, venind toți aceștia în viața mea pe calea cititului, iar Sfinții și Îngerii Lui și prin mângâierea și luminarea lor directă în viața mea, m-au îmbogățit și mă îmbogățesc enorm, pentru că port în mine o tradiție, o istorie, o experiență colosală.

Bineînțeles, fiecare dintre dumneavoastră puteți să spuneți același lucru ca și mine! Fiecare puteți să dați mărturie despre cum au intrat Sfinții și Îngerii și marii oameni ai istoriei în viața dumneavoastră. Cum au intrat și intră și vă schimbă continuu. Pentru că Sfinții și Îngerii Lui nu sunt geloși pe noi, nu ne țin la distanță, nu ne vor răul, ci, dimpotrivă, vor ca să ne sfințim viața continuu și să primim luminările lor în mod continuu și, împreună cu ei, să Îi slujim lui Dumnezeu și acum și veșnic.

Dar Sfinții nu sunt doar nevăzuți, ci și văzuți! Deși noi, astăzi, îi lăudăm și îi cinstim pe Sfinții care au adormit și sunt cu Domnul în Împărăția Sa, trebuie să știm că noi trăim, astăzi, în Biserica Lui, dimpreună cu Sfinții lui Dumnezeu care sunt încă în viața aceasta. Eu cunosc câțiva Sfinți ai lui Dumnezeu care încă trăiesc printre noi și sunt o frumusețe duhovnicească a Bisericii, după cum am cunoscut pe câțiva care au adormit recent. Pentru mine, Sfinții, nu sunt un subiect strict literar, ci o realitate pe care o cunosc direct. De care mă bucur, de la care învăț, în fața cărora mă plec și pe care îi urmez în viața mea.

Iar diferența dintre ei și omul „comun” e aceea că sunt paradisuri personale. Sunt minuni paradoxale ale lui Dumnezeu. Sunt mai presus de oameni, plini de smerenie și de bună-cuviință. Sfințenia lor constă în prezența lui Dumnezeu în ei, care îi face harismatici, plini de vederi, de luminări și de simțiri sfinte, plini de virtuți și de fapte bune, de cunoaștere și de slujire sfântă, de multă deschidere și omenie.

Tocmai de aceea, praznicul de astăzi nu e cu precădere despre trecut, ci despre prezent. Pentru că prezentul Bisericii e veșnic. Sfinții lui Dumnezeu din toate secolele sunt mereu contemporanii noștri și prietenii noștri și colaboratorii noștri pe calea lui Dumnezeu. Așa că noi, dacă traducem cărțile Sfinților și vorbim despre Sfinți, nu vorbim despre un subiect perimat, ci despre un subiect mereu valabil. Pentru că ei sunt vii și noi suntem vii. Ei sunt vii și ne fac și pe noi vii prin exemplul și rugăciunea lor.

Căci teologia Bisericii e întrupată în Sfinții ei și ea e vie ca și Sfinții lui Dumnezeu. Iar orice carte teologică e o carte vie, e o carte care reactivează și susține în noi viața duhovnicească, pentru că orice carte teologică e o carte harică, e o carte a Împărăției lui Dumnezeu, e o carte veșnică. Pentru că ea conține adevăruri veșnice.

Așadar, iubiții mei, Sfinții și Îngerii lui Dumnezeu fac parte din viața noastră și sunt împreună cu noi pururea! Ei sunt călăuzele, sunt sprijinitorii, sunt ajutătorii noștri, sunt împreună-liturghisitori cu noi înaintea lui Dumnezeu. Și fără ei nu am ști multe adâncimi ale vieții duhovnicești. De aceea, a învăța de la ei continuu e un act de multă înțelepciune, după cum a fi prieten cu Sfinții și Îngerii lui Dumnezeu e adevărata împlinire a omului. Căci Dumnezeu ne vrea pe toți una întru El, o singură unitate sfântă și dumnezeiască, care să Îi slujim Lui pentru toți vecii. Amin!


[1] Începută la 6. 55, în zi de miercuri, pe 19 iunie 2019. Soare, 21 de grade, vânt de 5 km/ h.

[2] Cf. https://basilica.ro/biserica-ortodoxa-comemoreaza-pe-toti-eroii-dar-nu-i-proclama-pe-toti-sfinti/.

[3] Cf. http://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html.

[4] Ibidem.