Miheas, cap. 6, cf. LXX

1. Așadar, ascultați cuvântul Domnului! [Căci] Domnul a zis: „Ridică-te [ἀνάστηθι], judecă-te către munți [κρίθητι πρὸς τὰ ὄρη] și să audă dealurile glasul tău!”.

2. Ascultați dealuri judecata Domnului și văi [și] temelii ale pământului! Că[ci] judecata Domnului [este] către poporul Său și cu Israil Se va certa.

3. „Poporul Meu, ce ți-am făcut ție? Sau [cu] ce te-am mâhnit pe tine? Sau [cu] ce te-am supărat ție [pe tine]? Răspunde-Mi Mie!

4. Pentru că te-am scos pe tine din pământul Egiptosului și din casa robiei te-am răscumpărat pe tine și am trimis înaintea feței tale pe Moisis și pe Aaron și pe Mariam.

5. Poporul Meu, adu-ți așadar aminte ce s-a sfătuit împotriva ta Balac, împăratul Moabului, și ce i-a răspuns lui Balaam, fiul lui Beor [Βεώρ], de la funii până la Galgal, ca să se cunoască dreptatea Domnului!”.

6. „În[tru] ce am să-L înțeleg pe Domnul? Mă va ajuta Dumnezeul meu Cel Preaînalt? Oare Îl voi înțelege pe El în arderile de tot, în vițeii cei de un an?

7. Oare va primi Domnul în miile de berbeci sau în zecile de mii de pârâuri de grăsimi [ἐν μυριάσιν χειμάρρων πιόνων]? Oare am să le dau pe cele întâi-născute ale mele [pentru] neevlavie [și] rodul pântecelui meu pentru păcatul sufletului meu?”.

8. Oare ți-am spus ție, omule, ce [este] bun? Sau ce cere Domnul de la tine, fără numai a face judecată [τοῦ ποιεῖν κρίμα] și a iubi mila [καὶ ἀγαπᾶν ἔλεον] și a fi pregătit a merge cu Domnul Dumnezeul tău [καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ Κυρίου Θεοῦ σου]?

9. Glasul Domnului [în] cetate va fi chemat și va mântui temând [pe cei care se tem] de numele Său. „Ascultă seminție și cine va împodobi cetatea!

10. [Oare] nu [sunt împreună] focul și casa celui fărădelege adunând comorile cele fărădelege și cu nedreptatea cea semeață?

11. Oare va fi îndreptat în cumpănă cel fărădelege [εἰ δικαιωθήσεται ἐν ζυγῷ ἄνομος] și în sac greutățile[1] vicleniei [καὶ ἐν μαρσίππῳ στάθμια δόλου]?

12. Din care avuția lor de neevlavie au umplut-o și cei care locuiesc [în] ea grăiau cele mincinoase și limba lor s-a înălțat în gura lor [καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν ὑψώθη ἐν τῷ στόματι αὐτῶν][2].

13. Și Eu voi începe să te bat pe tine [καὶ Ἐγὼ ἄρξομαι τοῦ πατάξαι σε]. Te voi nimici pe tine în păcatele tale [ἀφανιῶ σε ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις σου].

14. Tu vei mânca și nu ai să te saturi. Și vei întuneca în tine și va îndepărta și nu ai să te mântui. Și, câți au să se mântuie, întru sabie vor fi dați.

15. Tu vei semăna și nu ai să cosești. Tu vei stoarce măslina și nu ai să te ungi [cu] ulei. Și vin [veți face] și nu aveți să-l beți. Și va fi nimicită [vor fi nimicite] cele legiuite ale poporului Meu.

16. Și vei păzi dreptățile lui Zamvri [Ζαμβρι] și toate faptele casei lui Ahaab. Și ați mers în sfaturile lor. Ca să te dau pe tine întru pieire și pe cei care locuiesc [în] ea întru șuierare[3]. Și ocările popoarelor veți lua”.


[1] Greutățile cântarului.

[2] Au rostit cu limba lor lucruri pline de semeție la adresa lui Dumnezeu. Prin acestea s-au trufit sau s-au înălțat în mod fals în mintea lor.

[3] Pentru că în acel loc numai vântul va mai șuiera.