Miheas, cap. 7, cf. LXX

1. Vai mie! Că[ci] m-am făcut ca adunând paie la seceră și ca agurida la culesul viilor, nefiind strugure să mănânc, [din] cele dintâi roade [ale mele]. Vai mie, suflet[e]!

2. Că[ci] a pierit cel evlavios de pe pământ și nu este cel desăvârșit în[tre] oameni. Toți întru sângiuri se judecă. Fiecare pe aproapele său se necăjesc [se necăjește] [cu] necaz.

3. La rău mâinile lor gătesc. Stăpânitorul cere și judecătorul a grăit cuvintele cele de pace, [iar] sufletul cel mulțumit al lui este. Și mă va scoate [mă vor scoate] [καὶ ἐξελοῦμαι]

4. cele bune ale sale precum cariul mâncând [τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν ὡς σὴς ἐκτρώγων] și umblând în canon/ stăpânire în ziua vegherii [καὶ βαδίζων ἐπὶ κανόνος ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶς]. Vai! Vai! Răzbunările Tale au venit, [iar] acum vor fi plângerile lor.

5. Nu vă încredeți în prieteni și nu nădăjduiți în povățuitori. De cea [care se culcă] împreună [cu] tine în] pat păzește-te să-i spui ei ceva!

6. Pentru că fiul îl necinstește pe tată, fiica se va ridica împotriva maicii sale, [iar] nora împotriva soacrei sale. [Căci] vrăjmașii omului [sunt] toți oamenii cei [care sunt] în casa sa [ἐχθροὶ ἀνδρὸς πάντες οἱ ἄνδρες οἱ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ].

7. Iar eu la Domnul voi privi, voi răbda lui Dumnezeu, Mântuitorului meu, [și] mă va asculta Dumnezeul meu.

8. Nu te bucura mie [de mine], vrăjmașa mea, că am căzut! Dar mă voi ridica, pentru că de voi ședea în întuneric, Domnul îmi va lumina mie.

9. Urgia Domnului voi purta [ὀργὴν Κυρίου ὑποίσω], că[ci] am păcătuit Lui [ὅτι ἥμαρτον Αὐτῷ], până [când are] să îndrepte El judecata mea. Și va face judecata mea și mă va scoate întru lumină [și] voi vedea dreptatea Sa.

10. Și va vedea vrăjmașa mea și se va îmbrăca [cu] rușine cea care zice către mine: „Unde [este] Domnul Dumnezeul tău?”. Ochii mei o vor privi pe ea. Acum va fi ca tina în[tru] căi, spre călcarea în picioare.

11. Ziua ungerii cărămizii [va fi] pieirea ta. [Va fi] ziua aceea și va lepăda cele legiuite ale tale.

12. [Va fi] ziua aceea și cetățile tale vor veni întru netezire și întru împărțire assirienilor, iar cetățile tale cele tari întru împărțire de la Tiros până la râul Siriei. [Va fi] ziua apei și a zarvei [ἡμέρα ὕδατος καὶ θορύβου].

13. Și pământul va fi spre stingere, împreună [cu] cei care locuiesc pe el, din roadele obiceiurilor lor.

14. Păstorește poporul tău cu toiagul tău, oile moștenirii tale, sălășluindu-le pe ele [în] crâng, în mijlocul Carmilosului[1]! Vor paște pe Vasanitis[2] și pe Galaaditis[3] ca zilele veacului [καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος].

15. Și, [ca] după zilele ieșirii tale din Egiptos, veți vedea cele minunate.

16. Vor vedea neamurile și vor fi rușinate din toată tăria lor. Vor pune mâinile peste gura lor, [iar] urechile lor vor fi asurzite.

17. Vor linge țărâna ca șerpii târându-se [pe] pământ, vor fi tulburați în închiderea lor. În[tru] Domnul Dumnezeul nostru se vor uimi [ἐπὶ τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν ἐκστήσονται] și vor fi temători de Tine [καὶ φοβηθήσονται ἀπὸ Σοῦ].

18. Cine [este] Dumnezeu precum [ești] Tu, scoțând nedreptățile și covârșind neevlaviile celor rămași ai moștenirii Sale? Și nu a ținut întru mărturie urgia Sa, că[ci] voitor de milă este.

19. El Se va întoarce și ne va milui pe noi, va afunda nedreptățile noastre [καταδύσει τὰς ἀδικίας ἡμῶν][4] și vor fi aruncate întru adâncurile mării toate păcatele noastre [καὶ ἀπορριφήσονται εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν][5].

20. Vei da[6] adevărul lui Iacov [și] milă lui Avraam, după cum ai jurat părinților noștri în zilele cele mai dinainte.


[1] De la Καρμήλος.

[2] De la Βασανῖτις.

[3] De la Γαλααδῖτις.

[4] Le va afunda în apa Botezului.

[5] Toate păcatele pentru care noi ne vom pocăi și le vom spovedi vor fi aruncate în adâncurile milei lui Dumnezeu.

[6] Cu adresă la Dumnezeu.

2 comentarii la „Miheas, cap. 7, cf. LXX”

  1. Sarutam dreapta, Doamne ajuta! „Pamantul va fi spre stingere impreuna cu cei care locuiesc pe el din roadele obiceiurilor lor” (v. 13). Si roadele obiceiurilor sunt toata necredinta si pacatele noastre. Obiceiurile noastre pacatoase ne duc la pieire. Doamne ajuta, binecuvantati Parinte!

    1. Da, ați intuit bine, Domnule Luca! Dumnezeu să vă lumineze și să vă întărească în toate nevoințele dumneavoastră!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.