Problema lui Mc. 9, 29

În BYZ, textul versetului e acesta: „Și [El] le-a zis lor [Καὶ εἶπεν αὐτοῖς]: Acest neam [de demoni] în[tru] nimic [nu] poate să iasă [din om] [Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν], decât nu[mai cu] rugăciune și [cu] post [εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ]”. Și acesta e textul scriptural al Bisericii! Căci îmbină rugăciunea și postul în lupta ascetică a curățirii de patimi. Același text îl găsim și în GOC, RPT, BFT, STE (ediția de la 1550).

În BGT, GNT, NA27, TIS, BNT e amintită numai rugăciunea: „καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ”. În MET și ALF fragmentul „καὶ νηστείᾳ” e pus între paranteze drepte.

VUL susține BYZ: „et dixit illis hoc genus in nullo potest exire nisi in oratione et ieiunio”. Și L45, traducerea lui Martin Luther de la 1545, susține BYZ: „Und er sprach: Diese Art kann mitnichten ausfahren denn durch Beten und Fasten”. După cum și KJV: „And He said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting”.

În CJB însă apare doar rugăciunea: „He said to them „This is the kind of spirit that can be driven out only by prayer””. Dar în GNV (ediția 1599), rugăciunea și postul sunt la un loc: „And He saide vnto them, This kinde can by no other meanes come foorth, but by prayer and fasting”. La fel sunt și în RPTE.

În Codex Sinaiticus avem: „και ειπεν αυτοιϲ τουτο το γενοϲ εν ουδενι δυνατε εξελθειν ει μη ε προϲευχη”[1]. Lipsind postul. Și în Codex Vaticanus lipsește referirea la post. Însă în Codex Alexandrinus avem textul complet: „Και ειπεν αυτοις Τουτο το γενος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει μη εν προσευχη και νηστεια”. La fel îl avem și în Codex Ephraemi și Codex Bezae. Din Codex Claromontanus lipsește cu totul Mc. 9, așa că nu știm care e textul pe care îl propunea. La fel lipsește Mc. 9 și din Codex Boemerianus.

Evanghelia după Marcos, în traducerea Sfântului Cuvios Hieronymus, e publicată în PL 29. Iar versetul nostru e citat în PL 29, col. 596. Și, așa după cum am spus anterior, în Vulgata se vorbește despre rugăciune și despre post ca arme ascetice împotriva demonilor.

Referindu-se la fragmentul „și cu post”, teologul presbiterian Charles Cranfield (mort în 2015, la vârsta de 99 de ani)[2] afirma faptul că el „nu face parte din textul original și că în spatele acestei adăugiri mincinoase [se află] o neînțelegere radicală a punctului [de vedere] al lui Iisus”[3]. Și de ce era vehement acest teolog eterodox la adresa postului? Pentru că el nega asceza și sfințenia personală[4] pe care Domnul le cere de la noi.

Bastiaan Martinus Franciscus Van Iersel, în comentariul său la Sfântul Marcos, se referă numai la rugăciune[5]. Fără a face vreo referire la post. Pentru că merge pe varianta redusă a lui Mc. 9, 29.

Însă Sfântul Ierarh Augustinus de Hippo, în De consensu Evangelistarum libri IV [Despre consensul Evangheliilor, (în) 4 cărți], citează Mt. 17, 20, VUL: „hoc autem genus non eicitur nisi per orationem et ieiunium”[6]. După care afirmă faptul că Marcos și Lucas amintesc aceeași succesiune[7] de termeni: adică rugăciunea și postul. Iar dacă BYZ, la Mt. 17, 21, prezintă textul: „Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ”, e de la sine înțeles că Mc. 9, 29, BYZ este varianta autentică.

Însă în GNT nu avem Mt. 17, 21, care este corelativul lui Mc. 9, 29. Mt. 17, 21 lipsește și în NA 27, GLT, BGT, dar e prezent în GOC, în ediția ortodoxă: „τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ”. În L45 există Mt. 17, 21: „Aber diese Art fährt nicht aus denn durch Beten und Fasten”. După cum există și în KJV: „Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting”. De aceea, cine neagă Mc. 9, 29, fără să țină cont de Mt. 17, 21, neagă ideologic, pe premise protestante, pe premise false, prezența postului în Evanghelia Sfântului Apostol Marcos.

Căci Codex Sinaiticus, la Mt. 17, 21, prezintă următorul text: „Τουτο δε το γενος ουκ εκβαλλεται ει μη εν προσευχη και νηστεια”. Mt. 17, 21 lipsește din Codex Vaticanus. Nu avem în Codex Alexandrinus Mt. 17. Dar Mt. 17, 21, în Codex Washingtonianus A, are următorul text: „Τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστια”. Mărturii care ne încredințează asupra faptului că Mt. 17, 21 garantează autenticitatea lui Mc. 9, 29.


[1] Cf. http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&chapter=9&lid=en&side=r&verse=29&zoomSlider=0.

[2] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Cranfield.

[3] The Gospel According to Saint Mark, with an introduction and commentary by C.[harles] E.[rnest] B.[urland] Cranfield, Pub. Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 305.

[4] Ibidem.

[5] Bas M. F. van Iersel, Mark. A Reader-Response Commentary, translated by W. H. Bisscheroux, in Journal for the Study of the New Testament Supplement Series, vol. 164, Pub. Sheffield Academic Press, Sheffield, 1998, p. 304.

[6] PL 34, col. 1134. [7] Ibidem.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *