Zaharias, cap. 5, cf. LXX

1. Și m-am întors și mi-am ridicat ochii mei și am văzut. Și, iată, seceră zburând [δρέπανον πετόμενον]!

2. Și a zis către mine: «Ce vezi tu?». Și am zis: «Eu văd o seceră zburând, lungă de 20 de coți și lată de 10 coți».

3. Și a zis către mine: «Acesta [este] blestemul, cel care iese peste fața a tot pământul. Pentru că tot hoțul dintru acesta până la moarte va fi pedepsit și tot călcătorul de jurământ dintru acesta până la moarte va fi pedepsit.

4. Și-l voi scoate pe el[1], zice Domnul Atotțiitorul, și va intra întru casa hoțului și întru casa celui care se jură numelui Meu în[tru] minciună și va poposi în mijlocul casei sale și îl va nimici pe el și lemnele lui și pietrele lui».

5. Și a ieșit Îngerul, cel care grăiește în[tru] mine, și a zis către mine: «Caută [cu] ochii tăi și vezi pe aceasta care iese!».

6. Și am zis: «Ce este?». Și a zis: «Aceasta [este] măsura a ceea ce iese». Și a zis: «Aceasta [este] nedreptatea lor în tot pământul [αὕτη ἡ ἀδικία αὐτῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ]».

7. Și, iată, talant de plumb [τάλαντον μολίβου] ieșind! Și, iată, o femeie ședea în mijlocul măsurii [μία γυνὴ ἐκάθητο ἐν μέσῳ τοῦ μέτρου]!

8. Și a zis: «Aceasta este fărădelegea[2]». Și a aruncat-o pe ea în mijlocul măsurii [καὶ ἔρριψεν αὐτὴν ἐν μέσῳ τοῦ μέτρου] și a aruncat piatra de plumb întru gura ei [καὶ ἔρριψεν τὸν λίθον τοῦ μολίβου εἰς τὸ στόμα αὐτῆς].

9. Și am ridicat ochii mei și am văzut. Și, iată, două femei ieșind [δύο γυναῖκες ἐκπορευόμεναι] și Duhul [era] în aripile lor [καὶ Πνεῦμα ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν] și acestea aveau aripi ca aripile pupezei [καὶ αὗται εἶχον πτέρυγας ὡς πτέρυγας ἔποπος]! Și au luat măsura în mijlocul pământului și în mijlocul cerului.

10. Și am zis către Îngerul, cel care grăiește în[tru] mine: «Unde duc acestea măsura?».

11. Și a zis către mine: «Să zidească ei[3] casă în pământul Babilonului și să o pregătească. Și o vor pune pe ea acolo în[tru] pregătirea lui[4]».


[1] Se referă la blestemul Său.

[2] Se referă la femeia văzută în vedenie.

[3] Măsurii fărădelegii.

[4] A pământului Babilonului.