Zaharias, cap. 6, cf. LXX

1. Și m-am întors și mi-am ridicat ochii mei și am văzut. Și, iată, 4 care ieșind din mijlocul a doi munți și munții era[u] munți de aramă!

2. La carul cel dintâi [erau] cai roșii și la carul al doilea [erau] cai negri

3. și la carul al treilea [erau] cai albi, iar la carul al patrulea [erau] cai pătați [și] suri.

4. Și am răspuns și am zis către Îngerul, cel care grăiește în[tru] mine: «Ce este [sunt] aceștia, Doamne?».

5. Și a răspuns Îngerul, cel care grăiește în[tru] mine, și a zis: «Aceștia este [sunt] cele 4 vânturi ale cerului [și] ies să stea înaintea Domnului a tot pământul».

6. La care erau caii cei negri ieșeau pe pământul crivățului, iar cei albi ieșeau dinapoia lor. Și cei pătați ieșeau pe pământul austrului,

7. iar cei suri ieșeau și căutau a umbla să înconjure pământul. Și a zis: «Mergeți și înconjurați pământul!». Și au înconjurat pământul.

8. Și a strigat și a grăit către mine, zicând: «Iată [ἰδοὺ], cei care ies pe pământul crivățului [οἱ ἐκπορευόμενοι ἐπὶ γῆν βορρᾶ] au odihnit mânia Mea în pământul crivățului [ἀνέπαυσαν τὸν θυμόν Μου ἐν γῇ βορρᾶ]!».

9. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:

10. «Ia-le pe cele din robie de la stăpânitori și pe cele folositoare ale ei și pe cei care au cunoscut-o pe ea! Și tu vei intra în ziua aceea întru casa lui Iosias [Ιωσείας] al lui Sofonias [Σοφονίας], a celui care vine din Babilon.

11. Și vei lua argint și aur și vei face cununi și le vei pune pe capul lui Iisus [Ἰησοῦς][1] al lui Iosedec [Ιωσεδεκ], al preotului celui mare

12. și vei zice către el: <Acestea zice Domnul Atotțiitorul: Iată [ἰδοὺ], omul [ἀνήρ][2]! Răsăritul [este] numele lui [Ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ][3]. Și dedesubtul său se va ridica și se va zidi casa Domnului [καὶ ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ καὶ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον Κυρίου][4].

13. Și acesta[5] va lua virtutea [καὶ αὐτὸς λήμψεται ἀρετὴν] și va ședea și va începe pe tronul său [καὶ καθίεται καὶ κατάρξει ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ] și va fi preotul din cele de-a dreapta Lui[6] [καὶ ἔσται ὁ ἱερεὺς ἐκ δεξιῶν Αὐτοῦ] și sfat de pace va fi în mijlocul Amândurora[7] [καὶ βουλὴ εἰρηνικὴ ἔσται ἀνὰ μέσον Ἀμφοτέρων].

14. Iar cununa va fi a celor care rabdă [ὁ δὲ στέφανος ἔσται τοῖς ὑπομένουσιν] și a celor care folosesc ei [καὶ τοῖς χρησίμοις αὐτῆς] și a celor care au cunoscut-o pe ea [καὶ τοῖς ἐπεγνωκόσιν αὐτὴν] și întru har fiului lui Sofonias și întru psalm în casa Domnului.

15. Și cei care sunt departe de ei vor veni și vor zidi în[tru] casa Domnului. Și veți cunoaște [aceasta], pentru că Domnul Atotțiitorul m-a trimis către voi. Și va fi [aceasta], dacă auzind [aveți] să auziți glasul Domnului, Dumnezeului vostru>».


[1] Numele Domnului.

[2] Cu referire la Domnul Iisus Hristos.

[3] Al Domnului Hristos.

[4] Pentru că El este Biserica.

[5] Tot cu referire la Hristos.

[6] A Tatălui.

[7] A Fiului și a Tatălui.