Înălțarea Domnului. Cele mai frumoase predici

Înălțarea Domnului. Cele mai frumoase predici, vol. îngrij. de Marius Vasileanu, Ed. Lumea credinței, București, 2019, 142 p.

*

Arhim. Sofian Boghiu într-o predică din 23 mai 1990 spunea că Sfinții Enoh și Ilie „sunt undeva în văzduh”, p. 11, în loc să spună că sunt în Împărăția lui Dumnezeu.

Pr. Ion Buga spune enormitatea că „Îngerul nu iubește”, ci doar omul e singurul capabil să iubească, p. 23. Când Dumnezeieștii Îngeri sunt plini de iubire pentru Dumnezeu și pentru oameni, și ei ne învață și pe noi să Îl iubim pe Dumnezeu, dar și pe oameni.

Pr. Constantin Necula: „Dacă aș fi fizician, aș spune că Iisus Hristos așezat de-a dreapta Tatălui este magnetul care trebuie să ne tragă firile noastre cele pământești către ceruri. Dar El nu trage decât firea umană curată, curățită, înlăcrămată și mereu călătoare către Dumnezeu, iar nu către poftele pătimașe”, p. 67.

„Domnul Se înalță, dar ne cheamă către Sine”, p. 68.

Arhim. Teofil Părăian: „un creștin nu e creștin…decât dacă este ucenic al Lui”, p. 81, al lui Hristos Dumnezeu.

„Să primim binecuvântarea Lui, să stăm sub binecuvântarea Lui, să privim spre El”, p. 83.

ÎPS Antonie Plămădeală: „Prin Învierea Sa, El ne-a spus tuturor ce este moartea, ce este dincolo de moarte, și anume faptul că dincolo de moarte este în continuare viață”, p. 92.

Plecarea Domnului nu a fost prin moarte, ci prin înălțarea Sa la cer, p. 95. Iar „plecând prin Înălțare, n-a plecat, ci a rămas împreună cu ei, a rămas să lucreze cu ei”, p. 101.

Pr. Boris Răduleanu: e nevoie de „un eroism spiritual”, p. 114. „Toți suntem chemați la sfințenie, la eroismul spiritual de a trăi învățătura lui Hristos”, p. 114.

Pr. Ștefan Slevoacă: „nu suntem orfani, nu suntem părăsiți”, p. 126.

Protosing. Petroniu Tănase: „Să-I mulțumim apoi cu nespusă recunoștință, să ne străduim din răsputeri să mergem pe calea deschisă de Dânsul și să ne lăsăm atrași de El”, p. 138.