O carte de predici a Părintelui Nicolae Bordașiu

Pr. Prof. Nicolae Bordașiu, Graiurile mele, auzi-le, Doamne! Predici pentru Duminici și sărbători de peste an, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte † Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Ed. AMA Aediting, București, 2019, 480 p.

*

În prefața cărții, PS Galaction Stângă a mărturisit că „am învățat de la părintele profesor Nicolae Bordașiu ce înseamnă a vorbi celorlalți cu empatie și cu înțelegerea că cei ce te ascultă nu sunt niște entități sociale, ci oameni cu griji, probleme și frământări pe care, mai mult sau mai puțin, le trăiește în mod personal și cel ce vestește cuvântul Evangheliei”, p. 8.

Din predicile autorului:

„păcatele sunt cele care stau ca niște guri de lei și așteaptă să muște din viața fiecăruia dintre oameni”, p. 64.

„Patriarhul Iustinian [Marina] a fost cel mai subtil și mai curajos dintre toți luptătorii împotriva comunismului, fiindcă, la cel mai înalt nivel, a avut curajul să-i apropie de el pe toți cei care au înfruntat prigoana comunistă și să-i aibă și sfătuitori și ierarhi pe unii ca Bartolomeu [Anania], sau slujitori la altare pe cei mai mulți care au venit la el”, p. 76.

Îl recunoaște pe Părintele Constantin Galeriu ca ctitor al Bisericii Sfântul Silvestru din București, p. 77.

Era subordinațianist. Pentru că numea pe Duhul Sfânt „a treia persoană” a Treimii, p. 91, când persoanele Treimii sunt veșnice și egale și fără de început.

„zăbralnic negru”, p. 102. Zăbralnic cred că e o formă populară de la zăbranic, care înseamnă văl[1].

Sora Leontina, care nu vede de 20 de ani, p. 107. O predică din 2009, cf. p. 106, n. 61.

Autorul afirmă că turma de porci era formată din aproape 2.000 de porci și că au alergat circa 9 km până s-au aruncat în mare, p. 125. Nu se indică nicio sursă. Pentru că întreaga carte nu indică nicio sursă.

Pe 11 octombrie 2009, cf. p. 176, n. 73, spunea: „Au trecut zece ani din viața mea din clipa în care m-am întâlnit cu moartea și am văzut drumul pe care urcă sufletul spre cer și m-am întors”, p. 177. A fost în moarte clinică.

Pe 30 noiembrie 2008, autorul mărturisea că a fost hirotonit Preot cu 39 de ani în urmă, p. 264.

Părintele Benedict Ghiuș spunea că moartea este „o experiență unică și nemărturisibilă”, p. 266.

„postul este o luptă plină de smerenie”, p. 320.

„Păcatul, iubiții mei, nu poate fi o justificare pentru nimeni, niciodată”, p. 398.

A fost pus de PFP Justinian Marina Profesor la Seminar, în București, p. 461. Unde a fost și Directorul Seminarului, p. 461.

Pe 21 mai 2018 a rostit un cuvânt la împlinirea vârstei de 94 de ani, cf. p. 463, n. 122.

„dragostea este cea care îl înalță pe om”, p. 466.

Părintele Arsenie Boca i-a spus: „Vei face închisoare, dar în închisoare nu vei muri”, p. 468.

Predicile sunt între p. 30-471.

Autorul a murit pe 9 noiembrie 2018, într-o zi de vineri[2].


[1] A se vedea: https://www.dex.ro/zăbranic.

[2] A se vedea: https://basilica.ro/pr-nicolae-bordasiu-a-trecut-la-cele-vesnice/.