Predică la tăierea capului Sfântului Ioannis Botezătorul [2019]

Iubiții mei[1],

Sfântul Ioannis Botezătorul, Părintele nostru, pe care astăzi îl pomenim cu multă evlavie, a fost martirizat în cetatea Sevasti [Σεβαστή], în Samaria[2]. Acolo i s-a tăiat capul și capul său a fost adus pe un disc lui Salomi, celei care dansase lasciv, iar ea i l-a dat mamei sale, Irodiasei [Mc. 6, 25, 28, BYZ], celei care ceruse capul Botezătorului Domnului.

Dar, deși capul Sfântului Ioannis era desprins de trupul său și era purtat pe disc, gura lui a mustrat din nou familia imperială care trăia în păcat, spunând: „Nu ți se cuvine ție să fii în preacurvie [cu] femeia fratelui tău Filippos [Οὐκ ἔξεστί σοι μοιχεύειν τοῦ ἀδελφοῦ σου Φιλίππου τὴν γυναῖκα]!”[3]. Se referea la împărat, la Irodis.

Iar curvia sau desfrânarea e păcatul sexual pe care îl fac un bărbat și o femeie care nu sunt căsătoriți. Dar preacurvia, preadesfrânarea sau adulterul e păcatul sexual pe care îl fac un bărbat și o femeie, ambii căsătoriți, dar care nu sunt căsătoriți unul cu altul. Pentru că fiecare dintre ei își înșală partenerul de viață, având o relație extraconjugală.

Iar Sfântul Ioannis a mustrat cuplul imperial și în timpul vieții, dar și după martirizarea sa, pentru ca să ne arate tuturor gravitatea acestui păcat. Pentru că adulterul e o manifestare a egoismului și a indiferenței față de partenerul de viață și de întreaga familie. Te gândești numai la plăcerea ta și nu te uiți la cât suferă cei ai tăi. Și, din cauza plăcerii tale păcătoase, vei răni profund atât pe soția sau pe soțul tău, atât pe copiii tăi, atât pe părinții, socrii, rudele și prietenii voștri. Pentru că priviți unilateral lucrurile și nu vă gândiți și la ceilalți.

Așadar, motivul morții Sfântului Ioannis Botezătorul a fost tocmai acesta: certarea cuplului imperial, care trăia într-o relație nelegiuită, lipsită de binecuvântarea lui Dumnezeu. El a fost martirizat pentru că a spus adevărul și a dorit binele primei familii a țării. Numai că prima familie a țării nu și-a dorit și ea binele, și de aceea a murit într-un mod dureros.

Pentru că binele, iubiții mei, nu se face niciodată cu forța! Noi sfătuim, îndemnăm, mustrăm oamenii spre folosul lor. Dar dacă oamenii nu acceptă că binele e singurul lucru de care au nevoie și că doar el împlinește, rămân pe mai departe în păcatele lor. Și trăiesc în mod păcătos, pentru că nu doresc să trăiască drept, să trăiască cuvios înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.

Binele e o alegere, dar și păcatul e o alegere! Alegem să facem binele sau alegem să păcătuim. Numai că binele ne împlinește cu adevărat, binele e cel care ne sfințește pe noi, pe când păcatul e sinucidere sufletească. Pentru că binele e voia lui Dumnezeu și nu o filosofie umană. Și toată învățătura Bisericii se rezumă la acest îndemn: Fă binele și vei fi viu! Fă voia lui Dumnezeu și vei fi viu duhovnicește! Pentru că voia Lui e viața noastră cea veșnică.

„Propovăduitorul pocăinței [τῆς μετανοίας ὁ κήρυξ]”, Sfântul Ioannis Botezătorul, a sfințit pământul cu capul său[4]. Cu sângele său cel mucenicesc. Moartea lui nu a fost spre moarte, ci spre viața cea veșnică! Moartea lui nu a fost o moarte de ocară, ci o martirizare! Pentru că el a murit propovăduind adevărul lui Dumnezeu. De aceea, oricine moare făcând voia lui Dumnezeu, oricine moare mărturisindu-L pe Dumnezeu, va fi veșnic cu El.

În Sfintele Icoane ale praznicului de astăzi, Sfântul Ioannis Botezătorul e pictat ca fiind martirizat cu sabia. Pentru că i s-a tăiat capul cu sabia. Dar există și Sfinte Icoane în care Sfântul Ioannis își ține capul în mâna dreaptă sau în ambele mâini, pentru ca să ne arate modul în care el a fost martirizat. Și modul în care el a fost martirizat ne vorbește despre rămânerea lui în credință până la sfârșit, despre biruința lui asupra tuturor patimilor.

Speculatorul [σπεκουλάτωρ] amintit de Mc. 6, 27, BYZ sau călăul care l-a omorât, apare și el în Sfânta Icoană a martirizării sale. E la spatele Sfântului Ioannis, cu sabia în mână. Dar el apare nu pentru că e important, ci pentru ca să se sublinieze, prin intermediul său, modul cum a fost omorât Înaintemergătorul Domnului. El apare la cei răi, la cei care i-au făcut rău Sfântului Domnului. Și Viețile Sfinților sunt pline de astfel de persoane care au făcut rău Sfinților lui Dumnezeu. Nu i-au lăsat în pace, i-au ispitit, i-au dușmănit, i-au persecutat…Și ei apar la persoanele negative din viețile Sfinților.

Însă cum e bine să rămâi în istorie? E bine să rămâi la eretici, la păgâni, la criminali, la cei care s-au luptat cu Dumnezeu toată viața lor sau să fii în tabăra Sfinților? Pentru că posteritatea ne-o facem de-acum, de-aici. Și numele bun ni-l facem numai trăind cu Dumnezeu, iar opera reală e cea în care am investit toată iubirea noastră pentru Dumnezeu și pentru oameni. Căci iubirea zidește lucruri trainice, iar oamenii au nevoie de iubire și de sinceritate și de adevăr în orice secol.

De aceea, iubiții mei, tot ceea ce facem în viață trebuie să facem în mod serios! Dacă scriem o carte, trebuie să o scriem plină de adevăr, cu multă atenție, pentru ca să folosească oamenilor. Dacă zidim o casă, dacă zidim o instituție, dacă creștem un copil, să facem toate aceste lucruri în mod serios. Pentru că viața noastră nu e de probă, ci e unică și numai în interiorul ei ne mântuim. Iar dacă facem totul la modul definitiv, ultim, atunci nu mai avem regrete sau nu mai stăm cu neliniștea că am făcut ceva greșit. Pentru că le-am făcut pe toate cu atenție și la modul serios.

Și iată cum trece timpul! Suntem la ultima Slujbă din anul bisericesc 2018-2019. Pentru că pe 1 septembrie 2019 începe anul bisericesc 2019-2020. Ce am făcut la modul definitiv până acum? Cum ne simțim sufletește? Ce vrem să facem pe viitor? Ce putem face? Dacă ne găsim mai mereu scuze, nu vom face prea multe lucruri. Dar dacă ne încredem în Dumnezeul mântuirii noastre, în Cel care ne întărește pe noi în toate, atunci vom putea face lucruri bune dimpreună cu El.

Vă doresc un an bisericesc binecuvântat de Dumnezeu, în care să Îi slujiți Lui întru toate! Un an cu împliniri și bucurii duhovnicești, cu luminări și vederi sfinte, îndumnezeitoare, cu pocăință și smerenie. Pentru că anul bineplăcut Domnului este anul în care le facem pe toate împreună cu El. Amin!


[1] Începută la 9. 36, în zi de luni, pe 26 august 2019. Zi cu soare, 25 de grade, vânt de 16 km/ h.

[2] Cf. https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/28/predica-la-taierea-capului-sfantului-ioannis-botezatorul-29-august-2018/. A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Sebastia.

[3] Cf. http://glt.goarch.org/texts/Aug/Aug29.html. [4] Ibidem.

12 comentarii la „Predică la tăierea capului Sfântului Ioannis Botezătorul [2019]”

  1. La mulți ani, Părinte Dorin, un an nou cu multe împliniri duhovnicești și multă bucurie! Doamne ajută, și să ne vedem cu bine!

  2. La mulți ani Părinte Dorin și Dumnezeu să vă țină în harul Său întru neveștejita cunună a vieții pe care El a pregătit-o celor ce Îl iubesc pe El! Binecuvântați!

    1. La mulți ani, Doamnă Ioana, și multă bucurie și pace! Dumnezeu să vă călăuzească pururea!

  3. Binecuvântați Părinte Dorin! Multă sănătate, har dulce, bucurii și pace să vă dea Domnul, înțelepciunea și luminarea Sa în toate! La mulți ani!

  4. Cu adevărat acum este începutul noului an pentru noi, când zice Biserica. La mulți ani Preacucernice Părinte Dorin și să vă întărească Bunul Dumnezeu spre a ajunge să strângeți roadele nevoințelor de acum întru Împărăția Sa! Binecuvântați și mă iertați și pe mine păcătosul!

    1. La mulți ani, Domnule Sofronie, și mult spor în toate! Dumnezeu să vă întărească în tot lucrul cel bun!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *