Zaharias, cap. 12, cf. LXX

1. Dobândirea cuvântului Domnului împotriva Israilului. [Așa] zice Domnul, [Cel care a] întins cerul și [Care a] întemeiat pământul și [Care a] zidit duhul omului în el:

2. „Iată, Eu pun Ierusalimul ca [niște] curți clătinându-se [la] toate popoarele dimprejur! Și în Iudea va fi trecere împotriva Ierusalimului.

3. Și va fi în ziua aceea, [că] voi pune Ierusalimul [ca] piatră călcată în picioare de toate neamurile. [Și] tot cel care o calcă în picioare pe ea, batjocorind-o, o va batjocori și se vor aduna împotriva ei toate neamurile pământului.

4. În ziua aceea, zice Domnul Atotțiitorul, voi lovi tot calul în extaz [πατάξω πάντα ἵππον ἐν ἐκστάσει] și pe călărețul său în nebunie [καὶ τὸν ἀναβάτην αὐτοῦ ἐν παραφρονήσει]. Iar asupra casei lui Iudas voi deschide cu totul ochii Mei [ἐπὶ δὲ τὸν οἶκον Ιουδα διανοίξω τοὺς ὀφθαλμούς Μου] și pe toți caii poporului îi voi lovi în[tru] orbire [καὶ πάντας τοὺς ἵππους τῶν λαῶν πατάξω ἐν ἀποτυφλώσει].

5. Și vor grăi hiliarhii lui Iudas [οἱ χιλίαρχοι Ιουδα]/ căpeteniile peste miile lui Iudas în inimile lor [ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν]: «Vom afla [cu] noi pe cei care locuiesc Ierusalimul în Domnul Atotțiitorul, Dumnezeul lor».

6. În ziua aceea voi pune pe căpeteniile peste miile lui Iudas ca tăciunele focului în lemne și ca făclia focului în paie. Și vor mistui din cele de-a dreapta și din cele de-a stânga, pe toate popoarele dimprejur, și va locui Ierusalimul încă întru aceasta.

7. Și va mântui Domnul corturile lui Iudas, precum dintru început, ca să nu se mărească fălirea casei lui Iudas și ridicarea celor care locuiesc Ierusalimul împotriva lui Iudas.

8. Și va fi în ziua aceea, [că] va apăra Domnul pentru cei care locuiesc Ierusalimul. Și va fi cel care este slab în[tre] ei, în ziua aceea, precum casa lui David, iar casa lui David [va fi] precum casa lui Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor.

9. Și va fi în ziua aceea, [că] voi căuta să scot toate neamurile care vin împotriva Ierusalimului.

10. Și voi turna peste casa lui David și peste cei care locuiesc Ierusalimul Duhul harului [Πνεῦμα χάριτος] și al îndurării [καὶ οἰκτιρμοῦ]. Și [ei] vor privi către Mine [καὶ ἐπιβλέψονται πρός Με], către Care L-au batjocorit [ἀνθ᾽ Ὧν κατωρχήσαντο][1]. Și vor plânge peste El [cu] plângere, ca peste cel iubit, și vor suferi durere [cu] durere, ca asupra celui întâi-născut[2].

11. În ziua aceea, tânguirea se va mări în Ierusalim, ca tânguirea rodiei tăiată în câmp.

12. Și va fi lovit pământul după semințiile semințiilor [lor]. Seminția după ea însăși și femeile lor după ele însele. Seminția casei lui David după ea însăși și femeile lor după ele însele. Seminția casei lui Natan după ea însăși și femeile lor după ele însele.

13. Seminția casei lui Levi după ea însăși și femeile lor după ele însele. Seminția lui Simeon după ea însăși și femeile lor după ele însele.

14. Toate semințiile celor care au rămas: seminția după ea însăși și femeile lor după ele însele.


[1] Despre Patimile Domnului.

[2] Despre moartea și îngroparea Domnului.