Predică la Nașterea Maicii Domnului [2019]

Iubiții mei[1],

credința în Dumnezeu, rugăciunea stăruitoare față de El și postirea cu lacrimi s-au împreunat în părinții Maicii Domnului, în Sfinții Ioachim [Ἰωακεὶμ] și Anna [Ἄννα], și toată această asceză virtuoasă a primit un răspuns pe măsură de la Dumnezeu: vestea că vor naște pe Mariam [Μαριάμ][2], pe Născătoarea de Dumnezeu. Căci ei erau sterpi și nu aveau copii, și au primit-o pe Preacurata Fecioară Maria în urma ascezei lor celei pline de credința în Dumnezeu.

Dar pentru a cere cu ardoare un copil de la Dumnezeu, Sfântul Ioachim a avut nevoie de o mare întristare. Și această întristare i-a fost provocată în mod public de către un anume Rubim [Ρουβὶμ], care i-a reproșat că nu poate să aducă primul daruri lui Dumnezeu, pentru că el nu a făcut sămânță în Israil[3], adică nu a născut un copil. Și din cauza acestui reproș, Sfântul Ioachim „s-a întristat foarte”[4] și a căutat să vadă dacă Drepții lui Israil au avut cu toții copii. Și și-a dat seama că au avut cu toții copii, dar că Sfântului Avraam Dumnezeu i l-a dat pe Sfântul Isaac la bătrânețe[5].

De aceea, în întristarea lui cea mare, Sfântul Ioachim nu s-a mai întors acasă, la Sfânta Anna, ci s-a dus în pustie și a locuit într-un cort și a postit 40 de zile și 40 de nopți. Pentru că și-a făgăduit să nu mai mănânce și să nu mai bea, iar rugăciunea să îi fie lui mâncare și băutură, până ce îl va cerceta Domnul Dumnezeu pe el[6].

La rândul ei, Sfânta Anna își plângea acasă sterpiciunea ei[7] și s-a rugat lui Dumnezeu să o binecuvinteze și să audă rugăciunea ei, așa precum El a binecuvântat pântecele Sarrei și Sarra l-a născut pe Isaac[8]. Și cu toate că erau departe unul de altul, amândoi soții cereau același lucru: un copil de la Dumnezeu.

Și Îngerul Domnului a venit la Sfânta Anna și i-a adus vestea cea mare: că Domnul a auzit rugăciunea ei și ea va naște și despre sămânța ei se va auzi în toată lumea[9]. După care doi Îngeri i-au vestit că se apropie de casă soțul ei, Sfântul Ioachim[10]. Pentru că un Înger al Domnului îi vestise și lui Ioachim că i-a auzit Domnul rugăciunea lui și că Anna, femeia lui, va lua în pântece, și de aceea a venit cu turma acasă[11]. Și Sfânta Anna, bucuroasă, l-a așteptat la poartă și, când l-a văzut, a alergat spre el și l-a îmbrățișat și i-a spus: „Acum am cunoscut că Domnul Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine foarte. Căci, iată, cea stearpă nu mai [este] stearpă și cea fără copii va lua în pântece!”[12].

Și ei se bucurau dumnezeiește, pentru că credeau în Dumnezeu, în Cel care le făgăduise copil la bătrânețe! Credeau că vor naște un copil, deși nu se împreunaseră trupește unul cu altul și copilul nu se concepuse în pântecele mamei. Căci Maica lui Dumnezeu s-a născut pe cale firească, din împreunarea trupească a părinților ei, dar atunci când a voit Dumnezeu.

Iar mai înainte să o conceapă pe Născătoarea de Dumnezeu, Sfântul Ioachim I-a adus daruri lui Dumnezeu. Căci el I-a mulțumit lui Dumnezeu, pentru că a crezut în făgăduința Lui. Și când s-au împlinit zilele ca ea să nască, Sfânta Anna a născut o fetiță și au numit-o pe ea Mariam[13].  Care înseamnă „Cea iubită de Dumnezeu”[14].

Și cine a născut-o pe Cea iubită de Dumnezeu? A născut-o Anna, care înseamnă „Cea frumoasă”[15]. Pe când Ioachim înseamnă „Cel ridicat de Dumnezeu”[16]. Pentru că numai Dumnezeu te face frumos și numai El te ridică din păcatele tale și te face un nume mare.

Sfinții Ioachim și Anna nu au apelat la medicina umană, ci la Dumnezeu pentru nevoia lor. Pentru că El este Făcătorul vieții noastre. Dumnezeu ne-a zidit în pântece și ne zidește continuu și ne poartă de grijă în fiecare clipă a vieții noastre.

Însă, chiar dacă apelăm la inseminarea in vitro[17], din cauza unei neputințe fizice, și spermatozoidul fecundează ovulul în laborator[18] și nu în uterul mamei, tot Dumnezeu e Cel care creează sufletul copilului nostru și tot El îl ajută pe prunc să se zămislească și să se dezvolte în pântecele mamei. Pentru că inseminarea in vitro nu externalizează decât momentul conceperii copilului, dar nu și dezvoltarea lui în pântece și nașterea lui. Iar Dumnezeu e întotdeauna prezent și lucrător în viața noastră, creându-l pe om cu suflet și trup. Căci din momentul zămislirii pruncului, din momentul întâlnirii minunate dintre cele două celule sexuale ale părinților lui, copilul e copil, copilul are suflet și orice atentat la viața lui e o crimă.

De aceea, ziua de 8 septembrie, ziua nașterii Născătoarei de Dumnezeu, e o zi de bucurie pentru toate mamele credincioase. Pentru că o mamă credincioasă își consideră pruncul drept darul lui Dumnezeu în viața ei. Și așa și este: copilul e darul lui Dumnezeu în viața părinților săi! Și dacă el e un dar și nu o proprietate, atunci și noi trebuie să ne dăruim pruncii lui Dumnezeu. Să îi dăruim Lui încă mai înainte de a se naște, pentru ca ei să fie daruri bucuroase în viața noastră. Căci Dumnezeu știe cel mai bine viitorul copiilor noștri, pentru că îl știe din veci și pentru veci.

Astăzi, soția mea, Doamna Preoteasă Gianina Maria-Cristina împlinește 42 de ani și, după cum știți, eu sunt foarte bucuros și împlinit cu tot ceea ce face ea. Munca ei, dăruirea ei, evlavia ei, competența ei în munca de cercetare sunt o școală continuă pentru mine. Și mă bucur să învăț continuu de la soția mea, după cum mă bucur să învăț continuu de la toți oamenii lui Dumnezeu, care Îi slujesc Lui cu evlavie.

Îi spun la mulți ani cu multă dragoste și îi doresc multe realizări editoriale, pe care să le ducă la bun sfârșit în pace, cu sănătate și cu bucurie sfântă! Totodată spun la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua patronimică, pentru că Maica lui Dumnezeu este Stăpâna și Ocrotitoarea noastră, a tuturor! Și oricând vrem să învățăm cum să trăim pe acest pământ, trebuie să o rugăm pe Maica lui Dumnezeu să ne învețe. Pentru că ea ne învață cu adevărat cum să fim bărbați și femei ale lui Dumnezeu, care să trăim cu smerenie și cu cuviință înaintea Lui. Amin!


[1] Începută la 13. 27, în zi de miercuri, pe 4 septembrie 2019. Zi cu soare, 25 de grade, vânt de 19 km/ h.

[2] Cf. https://www.synaxarion.gr/gr/sid/591/sxsaintinfo.aspx.

[3] Evangelia Apocrypha, adhibitis plurimis codicibus graecis et latinis maximam partem nunc primum consultis atque ineditorum copia insignibus, collegit atque recensuit Constantinus de Tischendorf, editio altera, ab ipso Tischendorfio recognita et locupletata, Ed. Hermann Mendelssohn, Lipsiae, MDCCCLXXVI [1876], p. 3.

[4] Ibidem. [5] Idem, p. 3-4. [6] Idem, p. 4. [7] Ibidem. [8] Idem, p. 6. [9] Idem, p. 8. [10] Idem, p. 9. [11] Idem, p. 9-10.

[12] Idem, p. 10. [13] Idem, p. 11-12.

[14] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Maryam_(name).

[15] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_(given_name).

[16] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_(given_name)

[17] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Fertilizare_in_vitro. [18] Ibidem.